Nyhende

 • Kortfilmfestivalen i Grimstad - i Volda!

  Publisert

  Høgskulen i Volda og Volda kommune set i samarbeid med Kortfilmfestivalen i Grimstad opp lokale framsyningar av den tradisjonsrike festivalen, 9. – 13. juni. – Det vert mykje fabelaktig film for særs låge prisar, freistar arrangørane.

 • Rekordstor søking til master i helse- og sosialfag

  Publisert

  Høgskulen i Volda registrerer rekordstor søking til masterutdanninga i helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering. – Då søknadsfristen var ute hadde vi godt over 40 kvalifiserte søkarar, seier rådgjevar Gunnvor Bakke som minner om at høgskulen har fleire andre masterutdanningar og masteremne som framleis er opne for søking.

 • – Målet vårt er enda betre undervisning

  Publisert

  For at studentane i Volda skal få best mogleg undervisning og for å stette krav om utdanningsfagleg kompetanse, set undervisarane ved Høgskulen i Volda seg på skulebenken for å styrke sin pedagogiske kompetanse.

 • Hjalmar Eiksund har disputert ved UiB

  Publisert

  Hjalmar Eiksund disputerte 27. mai 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Samanheng og samanfall».

 • Drama med eksamensframsyningar

  Publisert

  Fredag den 21.mai hadde to grupper i andre klasse ved Bachelor i teater og drama eksamen i dokumentarteater. Tema var incels, om menneske som lever i ufriviljug sølibat, og fenomenet sugardating. – Dette er viktige og relevante tema fortalt gjennom vandreteater og interaktivt teater, seier fagleg ansvarleg førstelektor Vibeke Preus.

 • Miljørapport: Korona-effekt på energibruk ved HVO

  Publisert

  Klima- og miljørapporten for Høgskulen i Volda for 2020 er klar. I «Korona-året» har det ikkje overraskande vore stor nedgang i utslepp grunna reiser, men ei rekkje tiltak har også ført til at dette talet kan haldast nede framover. Sykkelhotell er ei av dei positive nyvinningane som kjem framover.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  KFK - 30 prosent fleire søkarar

  Publisert

  – Heile 240 lærarar og barnehagelærarar har søkt Utdanningsdirektoratet om opptak til Høgskulen i Volda sine studietilbod innanfor Kompetanse for kvalitet i 2021, ein auke på 61 i høve til i fjor, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.