Nyhende

 • Thumbnail

  God jul, kjære studentar

  Publisert

  Leiinga ved Høgskulen i Volda ønskjer studentane god jul og godt nytt år i denne helsinga.

 • Årets matblogg

  Publisert

  Studentane på «Mat, kultur og konservering» lærer ikkje berre å lage mat på tradisjonelt vis. Dei matglade studentane driv også bloggar der formidling av matkultur er sentralt. Bloggen til Cecil Elisabet Nerbø vart kåra som årets beste.

 • Utsmykking VCA

  Volda-studentar med utsmykkingar i ny hall

  Publisert

  Animasjonsstudentane Karoline Grønvik og Eilif Grøn Hensvold fekk æra av å utsmykke Volda Campus Sparebank1 Arena med illustrasjonar på veggane inne i hallen.

 • Rapport om Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur

  Publisert

  «Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet» er skrevet av en forskergruppe ved Høgskulen i Volda med Paul Bjerke, Lars J. Halvorsen og Anemari Neple som redaktører og hovedforfattere. Boka er sluttresultatet av et oppdrag fra Norsk kulturråd om å utrede og vurdere Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.

 • Thumbnail

  Livslang læring på nett

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) vil vere i front når det gjeld å tilby fleksible utdanningstilbod av høg kvalitet. HVO har over 1000 nettstudentar og høgskulen er mellom landets største på området. – Eit nettstudium gir studenten stor fleksibilitet, seier førsteamanuensis Ralph Meier.

 • Kjartan Leer-Salvesen

  42 millionar til forsking på partnarvald

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal i samarbeid med Høgskolen i Molde, Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus sette i gang med eit forskingsporsjekt med ei totalramme på om lag 42 millionar kroner. Prosjektet handlar om avverjing av partnarvald og skal gå over fem år.

 • Smittevern: Råd for juleferie og studiestart 2021

  Publisert

  Karantenehotell for nye utanlandsstudentar, testing ved retur til Volda, digital samlingar og eksamen er nokre av tiltaka som skal vere med på å gjere studiestarten og vårsemesteret så Covid-19-trygg som råd. Samstundes oppmodar kriseleiinga ved høgskulen studentar og tilsette om å sette seg inn i lokale og nasjonale råd for jul og heimreise.

 • Nye publikasjonar

  Publisert

  Fleire tilsette ved Institutt for religion og livssyn er aktuelle med publikasjonar. Dosent Birger Løvlie og førsteamanuensis Ralph Meier har bidrag i «Norwegian-American Essays 2020: Migration, minorities and freedom of religion». Professor Knut-Willy Sæther og professor II Anders Aschim har redigert boka «Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag».

 • Randi Myklebust

  Utdanningspris til Myklebust

  Publisert

  Pris for kvalitet i utdanninga 2020 ved Høgskulen i Volda (HVO) går til førsteamanuensis Randi Myklebust.