Nyhende

 • Kim André Stavenæs Refvik

  Forseinkar forskingsarbeidet – får oppfølging

  Publisert

  Koronasituasjonen har skapt utfordringar for stipendiatane ved Høgskulen i Volda, som ikkje har kunne drive forskinga si på den måten dei hadde planlagt. Dei er samstundes nøgd med støtta dei har fått frå rettleiarane sine.

 • NJ

  Hanne Sofie Økland Andresen ny leiar av NJ Student

  Publisert

  Andresen er journaliststudent på tredje året ved Høgskulen i Volda. No skal ho leie Norsk Journalistlag Student. – Eg vil jobbe for at utdanninga stadig skal utvikle seg, seier ho til Medier 24. 

 • Ny gangveg mellom husa på høgskulen

  Publisert

  Byggearbeidet på høgskuleområdet gjer at dei som vil ta seg mellom Berte Kanutte-huset og Hans Strøm-huset må gå på nye stiar nokre veker i sommar. Det vert også alternativ tilkomst for transport og øvrig trafikk i denne perioden.

 • Fire millionar til digitalisering av Norsk Ordbok

  Publisert

  Kulturdepartementet har gitt Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen ei løyving på fire mill. kroner til digitalisering av Norsk Ordbok. – Nynorsk skriftkultur og formidling er eit strategisk viktig område for Høgskulen i Volda, seier førsteamanuensis Stig Helset ved Institutt for språk og litteratur.

 • Ny master i barnehagekunnskap

  Publisert

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har akkreditert Høgskulen i Voldas plan for ein ny master i barnehagelærarutdanning. Dosent Bente Vatne ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning har koordinert søknadsarbeidet.

 • Koronakrisa: Fullteikna kurs i personalleiing

  Publisert

  Regjeringa har bedt universitets- og høgskulesektoren om å tilby kompetansehevande studietilbod retta mot permitterte og arbeidsledige våren 2020. – Høgskulen i Volda tilbyr «Personalleiing for mellomleiarar», eit kurs som raskt vart fullteikna med folk frå ei rekkje berørte bedrifter og verksemder, seier kursansvarleg førstelektor Magnar Hjertenæs.

 • Studiestart

  Fysisk studiestart over to dagar

  Publisert

  Det er no bestemt at det vert fysisk opning av studieåret 2020/21 ved Høgskulen i Volda. Opninga vil gå føre seg 18. og 19. august.

 • Kompetanse for kvalitet

  Kompetanse for kvalitet – ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda lyser no ut ledige studieplassar i Kompetanse for kvalitet. – Dette er gratis vidareutdanningstilbod for utdanna lærarar men utan stipend eller vikarstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken.