Nyhende

 • Oda Heidi Bolstad

  Oda Heidi Bolstad har disputert ved UiA

  Publisert

  Oda Heidi Bolstad disputerte 25. november 2020 for ph.d.-graden ved UiA med avhandlinga: Teaching and learning for mathematical literacy.

 • Stuart Franklin

  Lær av ein av verdas ypparste fotografar

  Publisert

  Studiestart januar 2021: Han har teke bilde som har sett spor etter seg i verdshistoria. På Høgskulen i Volda deler Stuart Franklin av sin breie kunnskap i vidareutdanninga Documentary Photography.

 • Fyrstehjelp i eksamenstida

  Publisert

  Treng du hjelp med oppgåveskriving, kjelder, referansar og hugseteknikk eller treng du ei pause frå eksamen eller ein eksamensboost? Då må du sjå programmet for Fyrstehjelp i eksamenstida 23.–26. november!

 • Ein million til å fremje kjønnsbalanse i forskinga

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal dei neste to åra ta del i det nasjonale prosjektet «Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forsking». Hovudmålet med deltakinga i prosjektet er å doble talet på kvinnelege professorar/dosentar og å få fram fleire kvinnelege forskingsleiarar.

 • Opptak studietilbod våren 2021

  Publisert

  Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje fleksible studietilbod på nett og deltid som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde. Det kan no søkjast opptak til over 50 studium med oppstart våren 2021.

 • Føl deg trygg med sikresiden.no

  Publisert

  I tilfelle noe uforutsett skulle skje med deg er det veldig greit å ha sikresiden.no på mobilen din. Last den ned i dag og vær på den sikre siden.

 • Høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.

  Difor har høgskulen fysisk undervisning

  Publisert

  Både styresmakter og forskarar er uroa for den mentale helsa til studentar som følge av strenge Korona-tiltak. Å skape trygge møteplassar, hindre isolasjon og å sikre godt læringsutbyte for studentane er heile tida med i vurderingane av smitteverntiltaka ved HVO, fortel kriseleiinga.

 • Publisert på forlaget Palgrave Macmillan

  Publisert

  Professor Knut-Willy Sæther ved Institutt for religion og livssyn har saman med Thomas John Hastings ved Princeton Theological Seminary redigert boka «The Grace of Being Fallible in Philosophy, Theology, and Religion» på forlaget Palgrave Macmillan.