Lærarutdanninga

 • Ny rapport: Vegar til vaksenliv. Livsløp og sosial inkludering

  Publisert

  – Forskingsrapporten handlar om unge med risiko for å hamne «nedst ved bordet» i skulen, og kva konsekvensar dette kan ha for dei seinare i livet. Desse ungdommane har rett på særskilt tilrettelagd opplæring etter dei føresetnadene dei har, seier professor Finn Ove Båtevik ved Avdeling for samfunnsfag og historie.

 • Årets matblogg

  Publisert

  Studentane på «Mat, kultur og konservering» lærer ikkje berre å lage mat på tradisjonelt vis. Dei matglade studentane driv også bloggar der formidling av matkultur er sentralt. Bloggen til Cecil Elisabet Nerbø vart kåra som årets beste.

 • Randi Myklebust

  Utdanningspris til Myklebust

  Publisert

  Pris for kvalitet i utdanninga 2020 ved Høgskulen i Volda (HVO) går til førsteamanuensis Randi Myklebust.

 • Thumbnail

  Nye bøker om lærarutdanninga i Volda

  Publisert

  Førsteamanuensis emeritus Kjell-Arild Madssen, tilsett ved lærarutdanninga i Volda i over 40 år, har skrive bøkene «Levde lærerliv: Volda-læreren i brevbøker 1930-1995» og «Erling Kristvik – en nasjonal strateg?».

 • HVO vann fram i konkurranse om vidareutdanningar for lærarar

  Publisert

  Kompetanse for kvalitet er styresmaktene si satsing på vidareutdanning av lærarar fram mot nye kompetansekrav i 2025. – I sterk konkurranse med andre tilbydarar har Utdanningsdirektoratet i årets tildelingsrunde gitt Høgskulen i Volda midlar til å tilby åtte av dei ni vidareutdanningane vi søkte om, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken.

 • Nettstudent på 78° nord

  Publisert

  Jon Even Siglen Berger bor på Svalbard og er deltidsstudent ved Høgskolen i Volda. 25-åringen fra Stord tar Religion, kultur og samfunn som rent nettstudium mens han jobber som lærer ved Longyearbyen skole.

 • Sentralisering og skulenedlegging i Europa

  Publisert

  Professor Rune Kvalsund bidrar med eit kapittel i boka Educational Research and Schooling in Rural Europe. An Enganement with Changing Patterns of Education, Space and Place som samanliknar endringar i bygdeskular og lokalsamfunn i aust- og vesteuropeiske land.

 • Rik sanseoppleving og læring på ekskursjon

  Publisert

  Læring utanfor klasserom og utan skjermar er så langt ifrå utdatert. Berre spør studentane som nyleg var på ekskursjon og fekk ta i bruk sansane sine både til havs og til lands.

 • Læringsverkstaden

  Webinar og fagfilmar: «Digital skaparkraft» vert strømma

  Publisert

  I mars skulle DigiGLU-prosjektet ved høgskulen invitere til nettverkskonferanse saman med Utdanningsdirektoratet. Den var Korona-utsett i første omgang, men no er dei klare med eit webinar over fire dagar, frå 12. oktober.