Lærarutdanninga

 • Grunnskulelærarstudentar på mastertorg

  Spesielt studentkull: – Ville gi dei ein pangstart

  Publisert

  Studentane som no i haust starta på det femte året på grunnskulelærarutdanninga, er dei første som skal skrive mastergradoppgåve. Det får dei god støtte til, blant anna gjennom eit eige mastertorg der dyktige fagfolk delte nyttige tips og erfaringar med studentane.

 • Gamlem

  11 millionar til forskingsprosjekt

  Publisert

  Norges forskningsråd har løyvt over 11 millionar kroner til prosjektet «Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century». – Målet med prosjektet er å bruke kunstig intelligens å utvikle teknologi som kan analysere elevar sine tekstar og gje semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldingar tilpassa den enkelte elev, seier professor Siv Måseidvåg Gamlem.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Ulstein ungdomsskule blir lærarutdanningsskule

  Publisert

  Høgskulen i Volda og Ulstein ungdomsskule har signert ein avtale om samarbeid når det gjeld praksis i lærarutdanninga. – Dette er ei utviding av den ordinære avtalen om praksisopplæring i grunnskulelærarutdanningane og har som mål å utvikle kvalitet og samarbeid i lærarutdanninga, seier LU-koordinator Kjersti Markegård.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Kompetanse for kvalitet - ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda opnar no for opptak til ledige plassar i ordninga Kompetanse for kvalitet. – Tilboda har ikkje studieavgift, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  KFK - 30 prosent fleire søkarar

  Publisert

  – Heile 240 lærarar og barnehagelærarar har søkt Utdanningsdirektoratet om opptak til Høgskulen i Volda sine studietilbod innanfor Kompetanse for kvalitet i 2021, ein auke på 61 i høve til i fjor, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • ITS VOLDA 2021

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) skal 20.-21. april arrangere ITS Volda-konferansen, ein internasjonal konferanse for lærarstudentar i Volda og ved nokre av våre europeiske partnarhøgskular. Tema i år er korleis skular og høgre utdanning har takla pandemien.

 • PPU – vegen inn til læraryrket for mange

  Publisert

  Søknadsfrist 15. april: Møt Borge som gjekk frå verkstaden til læraryrket og Tommy som er utdanna kjemiingeniør og i dag stortrivst med å undervise kjekke ungdommar på ungdomskulen. Kvalifiserer du til PPU? – sjå her!

 • Internasjonalt på kjøkkenet

  Publisert

  Mat frå ulike land og kulturar er sentrale emne i vidareutdanninga Mat, kultur og konservering. Fredag 19. mars fekk studentane innblikk i filippinsk mat og matkultur og persisk nyttårsfeiring, Nowroz.

 • Programmering og algoritmisk tenking i musikk

  Publisert

  Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakkar som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda.