Lærarutdanninga

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Kompetanse for kvalitet - ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda opnar no for opptak til ledige plassar i ordninga Kompetanse for kvalitet. – Tilboda har ikkje studieavgift, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  KFK - 30 prosent fleire søkarar

  Publisert

  – Heile 240 lærarar og barnehagelærarar har søkt Utdanningsdirektoratet om opptak til Høgskulen i Volda sine studietilbod innanfor Kompetanse for kvalitet i 2021, ein auke på 61 i høve til i fjor, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • ITS VOLDA 2021

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) skal 20.-21. april arrangere ITS Volda-konferansen, ein internasjonal konferanse for lærarstudentar i Volda og ved nokre av våre europeiske partnarhøgskular. Tema i år er korleis skular og høgre utdanning har takla pandemien.

 • PPU – vegen inn til læraryrket for mange

  Publisert

  Søknadsfrist 15. april: Møt Borge som gjekk frå verkstaden til læraryrket og Tommy som er utdanna kjemiingeniør og i dag stortrivst med å undervise kjekke ungdommar på ungdomskulen. Kvalifiserer du til PPU? – sjå her!

 • Internasjonalt på kjøkkenet

  Publisert

  Mat frå ulike land og kulturar er sentrale emne i vidareutdanninga Mat, kultur og konservering. Fredag 19. mars fekk studentane innblikk i filippinsk mat og matkultur og persisk nyttårsfeiring, Nowroz.

 • Programmering og algoritmisk tenking i musikk

  Publisert

  Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakkar som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda.

 • Master i barnehagekunnskap

  Mastergrad med heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø

  Publisert

  Mastergraden i barnehagekunnskap set søkjelys på ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø. – Studiet vil styrke arbeidet mitt når det gjeld å leie og utvikle barnehagen som organisasjon, seier styrar Ingrid Huse i Harøy barnehage i Ålesund kommune.

 • Ny og unik masterutdanning

  Publisert

  – Høgskulen i Volda tilbyr ein ny og unik Master i skriftkulturar. Med utgangspunkt i faga norsk og engelsk, set den nye masterutdanninga søkjelyset på tilhøvet mellom ulike kulturar og dei ulike skriftspråka og tekstane som er med på å forme dei, seier fagansvarleg førsteamanuensis Stig Helset.

 • Bli lektor med erfaringsbasert master

  Publisert

  Høgskulen i Volda tilbyr fire mastergradsutdanningar på deltid for lærarar som ønskjer lektorkompetanse. – Eg trivst veldig godt i ungdomsskulen, men den erfaringsbaserte masteren vil gi meg lektortittel og kompetanse til å undervise i vidaregåande skule også, seier lærar og masterstudent Malin Kaldhol.