Lærarutdanninga

 • Kompetanse for kvalitet

  Kompetanse for kvalitet – ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda lyser no ut ledige studieplassar i Kompetanse for kvalitet. – Dette er gratis vidareutdanningstilbod for utdanna lærarar men utan stipend eller vikarstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken.

 • BLU

  Skyhøg pedagogmangel i barnehagane: Gode søkartal gir optimisme

  Publisert

  I 67 barnehagar på Sunnmøre arbeidde det i fjor tilsette i barnehagelærarstillingar som ikkje har utdanninga og den pedagogiske kompetansen som lova krev. Ved Høgskulen i Volda håpar ein at høge søkartal til barnehagelærarutdanninga kan hjelpe på situasjonen.

 • Kan du kome inn på PPU?

  Publisert

  Lyst til å bli lærar, men usikker på om du er kvalifisert til å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)? Her får du svaret på kva som krevst.

 • Ragnhild Lied

  – Får gode lærarar ut av PPU

  Publisert

  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil vere ein bærebjelke i utdanning av lærarar også i framtida, meiner seniorrådgivarar i Kunnskapsdepartementet og Ragnhild Lied som gjennom Lied-utvalet har sett på behova ein har i den vidaregåande skulen.

 • Sikra jobb etter utdanning

  Publisert

  I åra som kjem treng Noreg fleire tusen nye lærarar. Som lærar er du sikra jobb. Lærarstudentane Synnøve Olsen Tangen og Iselin Mari Brunvoll besøkte tidlegare i mars elevar i ei rekkje vidaregåande skular og folkehøgskular for å fortelje om lærarutdanningane i Volda og kvifor dei har valt å satse på læraryrket.

 • Birgitte Fondevik og Ingeborg Katrin Lid Berget

  Vidareutdanne deg som lærar? Sjå her!

  Publisert

  Om du er lærar og ute etter vidareutdanning, bør du hive deg rundt no. Ikkje gå glipp av Utdanningsdirektoratet sine gode støtteordningar og Høgskulen i Volda sine studium som scorar høgt hos studentane. Hugs søknadsfrist 1. mars!

 • Svenn-Arve Myklebost

  Redaktør bak spesialutgåve om Shakespeare

  Publisert

  Førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost har som redaktør gitt ut ei ny utgåve av tidsskriftet for EMCO (Early Modern Culture Online). Det nye nummeret dekker eit breitt spekter av tema, frå digital didaktikk til bruk av drama som/i undervisning.

 • Lærar

  Ny bok: Religion og etikk i skole og barnehage

  Publisert

  Førstelektor Bente Afset og professor Arne Redse ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er redaktører av en ny bok som drøfter ulike spørsmål knyttet til religionsfagene i grunnutdanningen, i lærerutdanningen og i barnehagen. En rekke forskere ved Høgskulen i Volda bidrar med artikler.

 • Samisk dag

  Publisert

  Som ein del av fleirkulturell veke i barnehagelærarutdanninga tok førsteårsstudentane og lærarane turen til Volda bygdetun for å lære meir om samisk kultur og levesett.