Lærarutdanninga

 • Forskar Eirik Søvik.

  Ny filmserie: Lær av forskarane våre

  Publisert

  Kvar månad framover vil vi presentere ein av våre flinke forskarar, som kanskje kan gjere deg litt klokare. I første film får du møte førsteamanuensis Eirik Søvik og vite meir om korleis hjernen til ei bie er og på kva måte biene er litt lik oss menneske.

 • Opning av Skaparhuset

  – Viktig å vere med der utvikling skjer

  Publisert

  Ved å vere ein del av det nye Skaparhuset i Ulsteinvik ønsker Høgskulen i Volda å kome enda tettare på næringslivet og skulesektoren. No får ein kickstarta det med ein nettverkskonferanse for lærarutdanning og skule 12.-15. oktober.

 • Ny forsking om vilkåra for nynorsk mellom barn og unge

  Publisert

  I eit nytt nummer av skriftserien «Skriftkultur» undersøkjer 13 forskarar vilkåra for nynorsk mellom barn og unge frå ulike vinklar og på ulike tidspunkt i livet, frå barnehage til studentliv. For studentar, forskarar og andre som er opptekne av dette viktige forskingsfeltet.

 • Fjordantologien 2020

  Publisert

  Fjordantologien 2020 «Digital samhandling», ei samling artiklar om digitalisering og samfunnsendringar, er eit resultat av Fjordkonferansen 2019.Redaktørar er Lars Julius Halvorsen, Ivar John Erdal, Wenke Mork Rogne og Roar Stokken ved Høgskulen i Volda.

 • Kyrkjefag Profil med to nye bøker

  Publisert

  Kyrkjefag Profil er ei vitskapleg skriftserie frå Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. «Tru på Vestlandet» og «NLA Høgskolen: Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn» er to nye bøker i serien.

 • Ny master i barnehagekunnskap

  Publisert

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har akkreditert Høgskulen i Voldas plan for ein ny master i barnehagelærarutdanning. Dosent Bente Vatne ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning har koordinert søknadsarbeidet.

 • Kompetanse for kvalitet

  Kompetanse for kvalitet – ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda lyser no ut ledige studieplassar i Kompetanse for kvalitet. – Dette er gratis vidareutdanningstilbod for utdanna lærarar men utan stipend eller vikarstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken.

 • BLU

  Skyhøg pedagogmangel i barnehagane: Gode søkartal gir optimisme

  Publisert

  I 67 barnehagar på Sunnmøre arbeidde det i fjor tilsette i barnehagelærarstillingar som ikkje har utdanninga og den pedagogiske kompetansen som lova krev. Ved Høgskulen i Volda håpar ein at høge søkartal til barnehagelærarutdanninga kan hjelpe på situasjonen.