Lærarutdanninga

 • Thumbnail

  500 kunstnarar på opphald hjå Seanse

  Publisert

  Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda, har som hovudverksemd å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. Nyleg kunne Seanse feire at over 500 kunstnarar har vore på kunstnaropphald i Volda sidan starten i 2004.

 • Thumbnail

  Gerd Sylvi Steinnes med i nasjonal ekspertgruppe

  Publisert

  Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Institutt for pedagogikk her ved Høgskulen i Volda har vært med i «Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen» oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. De leverte sin rapport 5. desember 2018.

 • Thumbnail

  Med i nasjonal arbeidsgruppe

  Publisert

  En ekstern eksamensgruppe, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, skal bistå i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen. Professor Siv Therese Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er med i gruppen.

 • Thumbnail

  Fire vidareutdanningstilbod for lærarar i KfK

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal tilby fire vidareutdanningstilbod for lærarar i dei neste 3 åra innanfor strategien Kompetanse for kvalitet (KfK). – I alt betyr dette 170 nye vidareutdanningsplassar for lærarar i faga kunst og handverk, programmering og spesialpedagogikk, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for lærarutdanning.

 • Thumbnail

  Skal gi råd om bedre lærerutdanning

  Publisert

  Regjeringen har satt ned et faglig råd som skal komme med innspill for å nå målene i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025». Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren. Ett av medlemmene i rådet er Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskolen i Volda.

 • Thumbnail

  500 barnehagefolk drøftar eiga rolle

  Publisert

  «Du og eg» er overskrifta når meir enn 500 barnehagetilsette frå heile Møre og Romsdal er samla til konferanse i Ålesund torsdag og fredag.

 • Thumbnail

  NAFOL-konferansen 2018

  Publisert

  Måndag 22. oktober til onsdag 24. oktober 2018 arrangerte Nasjonal forskarskule for lærarutdanning (NAFOL) den femte internasjonale konferansen på Hamar. NAFOL er drive av 17 universitet og høgskular, mellom andre Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Samarbeid om barnehagebasert utviklingsarbeid

  Publisert

  Dei fem kommunane som skal bli nye Ålesund har inngått eit samarbeid med Høgskulen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for tilsette i barnehagane. Bakgrunnen for samarbeidet er ny rammeplan for barnehagen.

 • Thumbnail

  Randi Myklebust tildelt Anne Hvenekilde-prisen 2018

  Publisert

  På den åttande nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk (NOA-konferansen) lagt til Universitetet i Oslo 11.-12. oktober, vart Randi Myklebust ved Høgskulen i Volda tildelt Anne Hvenekilde-prisen 2018.