Lærarutdanninga

 • Thumbnail

  Gjer PPU meir tilgjengeleg

  Publisert

  Med meir fleksibilitet for studentane og samlingar i Ålesund, Molde og Kristiansund legg Høgskulen i Volda frå hausten 2019 meir til rette for noverande og framtidige lærarar som ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning.

 • Thumbnail

  Lærarstudentane lagar internasjonal konferanse

  Publisert

  Deltakarar frå fem europeiske land kjem til Volda når lærarstudentane set digitalisering i utdanning og framtidas klasserom på dagsorden under studentkonferansen It`s Volda.

 • Thumbnail

  Ta PPU med bachelorgrad

  Publisert

  Med ein bachelorgrad i praktisk-estetiske fag er du kvalifisert til å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskulen i Volda. For Liv Berit Sørhage er det den beste måten å bli lærar på.

 • Thumbnail

  Spesialpedagogikk: HVO-stipendiat set dagsorden

  Publisert

  Doktoravhandlinga frå Emmy Elizabeth Langøy er oppslag i den nasjonale debatten om spesialpedagogiske tiltak. Resultata viser at dagens tiltak kan gi framtidige vanskar. 

 • Thumbnail

  Nytt fag trenar fantasien

  Publisert

  Kan bleieskift gjerast til noko pedagogisk og morosamt, både for store og små i barnehagen? Det øver studentane i høgskulen seg på i sitt nye fordjupingsemne.

 • Thumbnail

  Fortidas Facebook: Etterlysing av "klassebøker"

  Publisert

  Mange tidlegare studentar ved Volda lærarhøgskule heldt kontakten med kvarandre i mange år etter dei var ferdige med utdanninga.Det gjorde dei blant anna ved å skrive "klassebøker" der dei skreiv ei side eller to om liv og lagnad, og så sende boka vidare til andre klassekameratar. – Vi oppmodar alle som har slike bøker å sende oss dei, seier emeritus Kjell-Arild Madssen.

 • Thumbnail

  Svenskar kjem til Volda for å lære

  Publisert

  Høgskulen i Volda har i over 20 år sendt ut sine grunnskulelærarstudentar for å ta over ein grunnskule i ei heil veke. No følgjer fleire og fleire skular etter, òg i Sverige.

 • Thumbnail

  Kompetanse for kvalitet – rekordmange tilbod

  Publisert

  – «Kompetanse for kvalitet» er Utdanningsdirektoratet sitt program for vidareutdanning. I denne satsinga tilbyr Høgskulen i Volda no rekordmange studietilbod for barnehagelærarar, grunnskulelærarar og yrkesfaglærarar i vidaregåande skule, seier rådgjevar Ole Frank Bakken. Søknadsfristen er 1. mars.

 • Thumbnail

  – Sterke fagmiljø blir enda sterkare saman

  Publisert

  Professor Siv M. Gamlem frå Høgskulen i Volda er leiar for forskingsprosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forsking». Prosjektet er eit nettverkssamarbeid mellom fagtilsette ved Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er fagtilsette frå institusjonar i frå Finland og Danmark med.