Lærarutdanninga

 • HVO-forskar på stor konferanse

  Publisert

  Førstelektor Ragnhild Fauske ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er nettopp komen tilbake frå American Academy of Religion si årlege samling i San Diego, USA. – Dette er ein stor konferanse for teologar, skulefolk og forskarar. Om lag 9000 fagfolk deltok. Eg presenterte funn frå doktorgradsarbeidet mitt der eg arbeider med samtalar om eksistensielle spørsmål i barnehagen, seier Fauske

 • Årets matblogg

  Publisert

  – Dette er verkeleg stas! Liz Torine Enerhaug frå Leikong på Sunnmøre går på studiet Mat, kultur og konservering. Medstudentane på studiet har nettopp kåra bloggen hennar som den beste matbloggen på årets kull. – Eg vonar at bloggen min kan vere til inspirasjon og auka matglede, seier ho.

 • Thumbnail

  Gamlem representerte Noreg internasjonalt

  Publisert

  Professor Siv M. Gamlem har samarbeidd internasjonalt om «Student voice in Education», og presenterte førre veke arbeidet i Slovenia.

 • Forskingssamarbeid med Universitetet i Heidelberg

  Publisert

  Professor emeritus Rune Kvalsund har samarbeidd internasjonalt om komparativ forsking på bygdeskular i fleire tiår. Nyleg publiserte han eit kapittel i boka Geographies of Schooling i serien Knowledge and Space som er redigert av framståande fagfolk ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland.

 • Thumbnail

  Samarbeider tett med vidaregåande skular om framtida

  Publisert

  150 leiarar i dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal og tilsette frå Høgskulen i Volda samla seg for å diskutere læreplanarbeid med eit fokus på den nye læreplanen; Fagfornyinga.

 • Thumbnail

  Nordisk nettverksmøte i København

  Publisert

  Dosent Bente Vatne frå Høgskulen i Volda møtte svenske og danske forskarar i København for å arbeide med tidleg literasitet i barnehage og barnehagelærarutdanning.

 • Thumbnail

  – Må utnytte det lokale handlingsrommet

  Publisert

  Høgskulen har nyleg delteke på ei nasjonal samling for tilsette på universitet og høgskular samt representantar frå skuleeigar og fylkesmenn. Samlinga var retta mot samarbeid og erfaringsutveksling om desentralisert kompetanseutvikling i skulen (DeKomp).

 • Thumbnail

  Religiøse hus i London som klasserom

  Publisert

  Studentar frå lærarutdanningane fekk nye forståingar av kulturelt og religiøst mangfald etter at dei fekk oppleve samfunn med ulike religionar i London.

 • Thumbnail

  – Vurdering skal vere rettferdig

  Publisert

  Professor Siv Måseidvåg Gamlem skal delta på den nasjonale fagkonferansen som Nynorsksenteret arrangerer 19.–20. november på Hamar.