Humanistiske fag

 • Thumbnail

  Frå nyheiter og nynorsk barne-TV til HVO

  Publisert

  Når du høyrer ein gut nynne på kjenningsmelodien til Klart eg kan på ein T-banestasjon i Oslo, forstår du at barne-TV på nynorsk er populært. Eva Westvik, kvinna bak fleire nynorske seriefavorittar, jobbar no ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  – Syng i høgskulekoret

  Publisert

  For dei mange laga og organisasjonane ved høgskulen er hausten tid for oppstart og medlemsrekruttering. Høgskulekoret startar opp med øvingar tysdag denne veka, og dirigenten, førstelektor Elizabeth Oltedal ved musikkutdanninga, ønskjer fleire studentar og tilsette i rekkene.

 • Thumbnail

  Høgtidsmarkering: vanskeleg, men viktig

  Publisert

  Skal barnehagar markere høgtider? Og kvar går grensa mellom forkynning og informasjon? Høgskulen i Volda arrangerte fagdag for barnehagetilsette og barnehagelærarstudentar for å drøfte nettopp dette. 

 • Thumbnail

  To nye samspelrom ved musikkutdanninga

  Publisert

  – Musikkstudentane våre har i mange år ytra eit sterkt ønske om fleire samspelrom. I dag er vi glade for at vi kan opne to slike fullt utstyrte rom i Henrik Kaarstad-huset, sa dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag i høve opninga av romma onsdag.

 • Thumbnail

  HVO skal vurdere støtteordningar for litteratur

  Publisert

  Ei tverrfagleg forskargruppe ved Høgskulen i Volda har fått i oppdrag frå Kulturrådet å greie ut tilskotsordningane for litteratur. Prosjektet har fått namnet «Litteraturutredningen 2019» og føremålet med utgreiinga er å bringe fram kunnskap om korleis støtteordningane for litteratur fungerer, korleis dei verkar innanfor det litterære krinsløpet og korleis dei bidreg til å nå litteraturpolitiske mål.

 • Thumbnail

  500 barnehagefolk drøftar eiga rolle

  Publisert

  «Du og eg» er overskrifta når meir enn 500 barnehagetilsette frå heile Møre og Romsdal er samla til konferanse i Ålesund torsdag og fredag.

 • Thumbnail

  HVO-forskarar til Shakespeare-konferanse i Venezia

  Publisert

  The Bergen-Volda Shakespeare Network (BVSN) arrangerer ein konferanse 14.-16. november ved Ca’ Foscari-universitetet i Venezia. Ei internasjonal samling av forskarar skal legge fram og diskutere forskingsarbeid om Shakespeare og andre renessanseforfattarar sine verk i samtida og notida.

 • Thumbnail

  NAFOL-konferansen 2018

  Publisert

  Måndag 22. oktober til onsdag 24. oktober 2018 arrangerte Nasjonal forskarskule for lærarutdanning (NAFOL) den femte internasjonale konferansen på Hamar. NAFOL er drive av 17 universitet og høgskular, mellom andre Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Randi Myklebust tildelt Anne Hvenekilde-prisen 2018

  Publisert

  På den åttande nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk (NOA-konferansen) lagt til Universitetet i Oslo 11.-12. oktober, vart Randi Myklebust ved Høgskulen i Volda tildelt Anne Hvenekilde-prisen 2018.

 • Thumbnail

  Musikk møter litteratur

  Publisert

  I samband med eit forskingsseminar Høgskulen i Volda (HVO) arrangerer om forholdet mellom musikk og litteratur, blir det to opne arrangement. Onsdag 17. oktober blir det poesikonsert med påfølgjande jamsession på Fru Svendsen kunst- og kulturkafé i Ørsta. Torsdag 18. oktober blir det ein samtale mellom professor Geir Hjorthol og forfattaren Lars Amund Vaage i høgskulebiblioteket.