Humanistiske fag

 • Fleire studieplassar på Religion, kultur og samfunn

  Publisert

  Vil du auke kompetansen din? Vi er svært glade for at Kompetanse Norge har løyvt midlar til oppskalering av nettstudiet Religion, kultur og samfunn slik at endå fleire kan søke plass, seier førstelektor Bente Afset ved Institutt for religion og livssyn.

 • Ny bok fra Kyrkjefag Profil

  Publisert

  De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende tar leseren med på en historisk og teologisk reise gjennom intense vekkelser, avgjørende kirkestiftelser og dramatiske kirkesplittelser fra 1820-tallet og frem til i dag.

 • HVO-forskarar med artiklar i Heimen

  Publisert

  Fleire HVO-forskarar har fått publisert artiklar i eit temanummer av tidsskriftet Heimen som Universitetsforlaget gir ut. Artiklane spring ut av eit strategisk høgskoleprosjekt (SHP), Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

 • To HVO-forskere nominert til pris

  Publisert

  Professor Kåre Heggen og førsteamanuensis Ola Teige har skrevet artikler som er nominerte til Årets tidsskriftartikkel 2020. Det er Universitetsforlaget som deler ut prisen.

 • 30 år med engelsk fagstudium og ny master

  Publisert

  – Det er 30 år sidan dei første studentane kunne søke på engelsk årsstudium i Volda. For 13 år sidan fekk vi engelsk fordjupingsstudium. I år kan vi tilby ein ny mastergrad i skriftkulturar som tar utgangspunkt i faga norsk og engelsk, seier professor Marie Nedregotten Sørbø ved Institutt for språk og litteratur.

 • Lærar med masterutdanning i kulturmøte

  Publisert

  Inga Lill Grønnerud er lærar på Vormsund ungdomsskole i Nes kommune. I 2020 var ho ferdig med masterutdanninga i kulturmøte på deltid ved Høgskulen i Volda. – Interesse for migrasjon og tida som lærar ved Vålerenga skole motiverte meg, seier ho.

 • Ny og unik masterutdanning

  Publisert

  – Høgskulen i Volda tilbyr ein ny og unik Master i skriftkulturar. Med utgangspunkt i faga norsk og engelsk, set den nye masterutdanninga søkjelyset på tilhøvet mellom ulike kulturar og dei ulike skriftspråka og tekstane som er med på å forme dei, seier fagansvarleg førsteamanuensis Stig Helset.

 • Thumbnail

  KFK: Nynorsk i opplæringa

  Publisert

  – Nettstudiet Norsk 2, Nynorsk i opplæringa, er den einaste vidareutdanninga i KFK som handlar om nynorsk og nynorskdidaktikk, seier høgskulelektor Hjalmar Trond Eiksund ved Institutt for språk og litteratur. Søknadsfristen er 1. mars

 • Årets matblogg

  Publisert

  Studentane på «Mat, kultur og konservering» lærer ikkje berre å lage mat på tradisjonelt vis. Dei matglade studentane driv også bloggar der formidling av matkultur er sentralt. Bloggen til Cecil Elisabet Nerbø vart kåra som årets beste.