Humanistiske fag

 • Ny forsking om vilkåra for nynorsk mellom barn og unge

  Publisert

  I eit nytt nummer av skriftserien «Skriftkultur» undersøkjer 13 forskarar vilkåra for nynorsk mellom barn og unge frå ulike vinklar og på ulike tidspunkt i livet, frå barnehage til studentliv. For studentar, forskarar og andre som er opptekne av dette viktige forskingsfeltet.

 • – Bli med!

  Publisert

  COST (European Cooperation in Science and Technology) har som føremål å støtte forskingsnettverk og fremje forskingsframdrift og innovasjon. – Å ta del i eit COST-nettverk er eit ypparleg måte å kome i kontakt med internasjonal forsking på, seier professorane Marie Nedregotten Sørbø og Rolf Werenskjold.

 • Kvinner på forskingstoppen i Volda

  Publisert

  I motsetnad til mange andre stadar var det ved Høgskulen i Volda to kvinner som scora høgst poengsum i forskingspublisering ved siste rapport. Begge gav ut både bok og to artiklar i 2018.

 • HVO-forskar på stor konferanse

  Publisert

  Førstelektor Ragnhild Fauske ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er nettopp komen tilbake frå American Academy of Religion si årlege samling i San Diego, USA. – Dette er ein stor konferanse for teologar, skulefolk og forskarar. Om lag 9000 fagfolk deltok. Eg presenterte funn frå doktorgradsarbeidet mitt der eg arbeider med samtalar om eksistensielle spørsmål i barnehagen, seier Fauske

 • Thumbnail

  Frå nyheiter og nynorsk barne-TV til HVO

  Publisert

  Når du høyrer ein gut nynne på kjenningsmelodien til Klart eg kan på ein T-banestasjon i Oslo, forstår du at barne-TV på nynorsk er populært. Eva Westvik, kvinna bak fleire nynorske seriefavorittar, jobbar no ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  – Syng i høgskulekoret

  Publisert

  For dei mange laga og organisasjonane ved høgskulen er hausten tid for oppstart og medlemsrekruttering. Høgskulekoret startar opp med øvingar tysdag denne veka, og dirigenten, førstelektor Elizabeth Oltedal ved musikkutdanninga, ønskjer fleire studentar og tilsette i rekkene.

 • Thumbnail

  Høgtidsmarkering: vanskeleg, men viktig

  Publisert

  Skal barnehagar markere høgtider? Og kvar går grensa mellom forkynning og informasjon? Høgskulen i Volda arrangerte fagdag for barnehagetilsette og barnehagelærarstudentar for å drøfte nettopp dette. 

 • Thumbnail

  To nye samspelrom ved musikkutdanninga

  Publisert

  – Musikkstudentane våre har i mange år ytra eit sterkt ønske om fleire samspelrom. I dag er vi glade for at vi kan opne to slike fullt utstyrte rom i Henrik Kaarstad-huset, sa dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag i høve opninga av romma onsdag.

 • Thumbnail

  HVO skal vurdere støtteordningar for litteratur

  Publisert

  Ei tverrfagleg forskargruppe ved Høgskulen i Volda har fått i oppdrag frå Kulturrådet å greie ut tilskotsordningane for litteratur. Prosjektet har fått namnet «Litteraturutredningen 2019» og føremålet med utgreiinga er å bringe fram kunnskap om korleis støtteordningane for litteratur fungerer, korleis dei verkar innanfor det litterære krinsløpet og korleis dei bidreg til å nå litteraturpolitiske mål.