Kulturfag

 • Min teaterreise

  Publisert

  Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

 • Stein Helge Solstad

  Samanliknar gitarspeling med sjakk

  Publisert

  I sin nyleg utgjevne vitskaplege monografi gjev førsteamanuensis Stein Helge Solstad svaret på kvifor ein jazzgitarist kan spele så variert – sjølv om songen er den same. Han dreg parallellar til sjakk og ikkje minst til Magnus Carlsen si intuitive evne til å skape overraskingar.

 • Eksamen

  – Lærarane har stilt opp på ein fantastisk måte

  Publisert

  For Cathrine Yksnøy og hennar medstudentar på Design, kunst og handverk har det vore utfordrande å lage og dokumentere arbeidet med den praktiske delen av bacheloroppgåva si. I eit NRK-intervju takkar ho for støtta ho har fått frå løysingsorienterte lærarar.

 • Jorun Marie Kvernberg.

  «Tonar frå Runde» - ein annleis 17. mai-konsert

  Publisert

  I desse uvanlege Koronatider lanserer Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda eit spanande opplegg i staden for den tradisjonsrike 17. mai-konserten. Orkesteret har spelt inn Terje Tjervåg sin Runde-suite, og ein video med innspelinga vert publisert 17. mai kl. 2000.

 • Musikk og livsmeistring – musikkutdanningar i Volda

  Publisert

  Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa i Noreg. Professor og komponist Magnar Åm er knytt til musikkseksjonen som tilbyr bachelorutdanning, årsstudium og vidareutdanningar. Åm er fagleg ansvarleg for kurset Musikk og livsmeistring 1.

 • Brian Rhinehart

  – Studentane var blanke i auga

  Publisert

  Teater og drama-studentane fekk ei heilt ny oppleving då Brian Rhinehart tok over undervisninga og instruerte dei. Dagane med den eksentriske professoren frå USA vil studentane seint gløyme.

 • Utselde hus

  Publisert

  Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda og 120 dansarar frå Ballettskulen i Ørsta og Volda framfører Nøtteknekkaren i Operahuset Nordfjord 25. og 26. januar. Begge framsyningane er utselde.

 • Vil gjere studentar meir nytenkande og aktive

  Publisert

  Korleis kan ein få studentar til å sjå fleire moglegheiter og bli enda meir aktive i måten dei lærer og studerer på? Det skal eit internasjonalt forskingsprosjekt med Høgskulen i Volda som prosjektleiar forsøke å gi gode svar på.

 • HVO bak ny og unik forskingsformidling

  Publisert

  – Dette er ein milestolpe i formidling av nordisk kultur- og helseforsking, seier førsteamanuensis Wenche Torrissen om det nye tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health, som ho er redaktør for og Høgskulen i Volda er ein av partnarane i.

 • Thumbnail

  Historie i en bobil

  Publisert

  Førsteklassa ved bachelorutdanninga i drama og teater er i full sving med å øve inn eksamensforestillinga si. Stykket heiter «Historie i en bobil» og er ein adapsjon fritt etter «Killer Joe» av Tracy Letts. Vi var til stades på øvinga tysdag og tok nokre bilde.