Kulturfag

 • Thumbnail

  Ei utforska plate

  Publisert

  Førsteamanuensis i musikk Stein Helge Solstad har brukt forskingsresultat for å perfeksjonere si nye plate, «Elvane møtest», og skal også sjå med forskarauge på den i ettertid.

 • Thumbnail

  Var med då fredsprisvinnaren vart kjend

  Publisert

  Søndag 10. desember vert Nobels fredspris delt ut til ICAN. Då organisasjonen, som arbeider for forbod mot atomvåpen, vart internasjonalt kjend under ein konferanse i Oslo i 2013 var tre fagtilsette ved Høgskulen i Volda involvert.

 • Blåste liv i kunstprosjekt

  Publisert

  Gjennom hele uka har Høgskulen i Volda hatt besøk av 18 kunstnere som har jobbet med sju ulike kunstprosjekt og fått faglig veiledning av SEANSE – senter for kunstproduksjon ved høgskolen.

 • – Gledeleg publikumsvekst

  Publisert

  – Vi registrerar ein auke på 30 % i publikumstalet til dei ordinære kammerkonsertane i høve til i fjor, seier dagleg leiar Åshild Widerøe.

 • Over 70 ungdomssymfonikarar på HVO

  Publisert

  Startskotet for Sunnmøre Kammermusikkfestival er gått. Mange fekk med seg “Draumekonserten” med Høgskulen i Volda i går. – Over 70 ungdomssymfonikarar frå heile Sunnmøre tok del. Studie- og kulturbygda Volda fekk vist seg frå si beste side, seier seniorkonsulent Per Arne Brandal.

 • Ny bok: Klippfiskboka - ei spennande historisk og kulinarisk reise

  Publisert

  – I denne boka fortel vi klippfisken si historie i Møre og Romsdal frå 1740 fram til i dag, seier professor og medforfattar Atle Døssland ved Høgskulen i Volda. – Det er også ei kokebok med ei rekkje spennande og smakfulle klippfiskrettar frå mange land, skyt prosjektleiar Bjørn Gunnar Tafjord inn.

 • Fish, Coast and Communities - A History of Norway

  Publisert

  A new book, «Fish, Coast and Communities - A History of Norway» offers an in-depth exploration of how the people of Norway have relied on the sea for thousands of years to put food on the table, to build prosperity and to shape their communities. Professor Atle Døssland of Volda University College is one of the co-writers of this publication.

 • KAMMER-KAMERATANE

  Publisert

  Sunnmøre kammermusikkfestival hentar musikarar av internasjonalt format til Sunnmøre for å gje publikum det beste innan kammermusikk. Kulturskuleelevar og musikkstudentar ved HVO får tilbod om meisterklassar og førelesingar. Professor Jan Inge Sørbø har hatt ein samtale med dei kunstnarleg ansvarlege.

 • Vellykket åpning av Kaarstadfestivalen

  Publisert

  Seksjon for kunst og handverk ved Avdeling for kulturfag hadde en godt besøkt og meget vellykket utstillingsåpning av studentutstillingene sine i går. Kaarstadfestivalen 2017 er med det godt i gang.