– Studentane var blanke i auga

Tekst: Per Straume

Teater og drama-studentane fekk ei heilt ny oppleving då Brian Rhinehart tok over undervisninga og instruerte dei. Dagane med den eksentriske professoren frå USA vil studentane seint gløyme.

– Det har vore heilt fantastisk. I starten skjønte eg ikkje heilt kva eg var med på – det var absurd. Vi er vand med vanleg teater, men dette er noko heilt nytt. Sjukt artig, synest Ole Henry Snildalsli, førsteårsstudent ved bachelorgraden i Teater og drama.

Internasjonal kapasitet

Rhinehart arbeider til dagleg som professor ved Actors Studio Drama School sitt MFA-program ved PACE University i New York. Ved det anerkjende universitetet hadde Rhinehart Ray Corrado Knutsen som masterstudent for nokre år tilbake. Corrado Knutsen er no høgskulelektor ved Høgskulen i Volda og er mykje av grunnen til at ein fekk amerikanaren til Volda for å undervise studentane på første og andre året i Teater og drama ei lita veke.

Rhinehart og Corrado Knutsen
Høgskulelektor Ray Corrado knutsen (t.v.) har fått eit godt forhold til professor Brian Rhinehart.

– Vi er svært godt nøgd med å få Brian hit. Det er eit døme på internasjonalt samarbeid som verkeleg ber frukter – ikkje minst for studentane. Vi håper å ha sådd eit viktig frø med dette besøket, som kan bli til noko meir framover, seier Corrado Knutsen.

Gjesten frå USA har unik kunnskap innanfor det ein i teaterkrinsar kallar «devising». Ein form for teater der skodespelarane ikkje har replikkar, spelar på impuls undervegs innanfor nokre førehandssette reglar og med eit bestemt tema.

– Herlege å jobbe med

– Det er ein meir demokratisk måte å lage teater på. Alle deltek og alle «skriv» teateret saman. Det skal vere mogleg å tolke eit slikt stykke, men tolkingane blant publikum vert gjerne forskjellig, forklarar Rhinehart.

Den entusiastiske undervisaren let seg ikkje påverke av tidsskilnad og ei tøff landing i stormkast på Vigra. Han gjekk frå gruppe til gruppe og gav rettleiing – poengtert og velmeinande ris og mest ros.

– Studentane her i Volda er herlege å jobbe med. Dei er energiske og inspirerte. Heime i New York arbeider eg med flinke masterstudentar, eg merka ikkje stor skilnad på dei og Volda-studentane, skryt Rhinehart.

Inspirasjon

Etter den første dagen, då Rhinehart gav studentane eit første innblikk i «devising» og ein del verktøy dei kan bruke, var mange høgt oppe, ifølge høgskulelektor Corrado Knutsen.

Teater- og dramastudentar
Studentane Hallvard Røkeberg Lid (t.v.) og Ole Henry Snildalsli var full av lovord om tida med og utbytte av å ha Rhinehart som lærar.

– Studentane var blanke i auga då første dag var over. Det var tydeleg at dette gav dei inspirasjon, seier Corrado Knutsen, før førsteårsstudent Hallvard Røkeberg Lid kan stadfeste akkurat det:

– Brian er rå på akkurat det her – det å spele på impulsane. Veldig lærerikt, meiner Lid, og før følgje av gruppekompis Snildalsli: – Håper vi kan få ha han som lærer igjen. Han er ingen kvens om helst, og det er alltid artig med nye impulsar, smiler trønderen.
 

Del på