Kulturfag

 • Thumbnail

  Studentar fornøgde med Volda som studiestad

  Publisert

  Studentane ved Høgskulen i Volda er meir fornøgde med studiestaden sin enn landsgjennomsnittet, og målt opp mot andre studiestader i Møre og Romsdal og Trøndelag, er det berre studentar i Trondheim som er meir fornøgde med studiestaden sin enn Volda-studentane.

 • Thumbnail

  Kammermusikkfestivalen – opne foredrag

  Publisert

  Sunnmøre kammermusikkfestival er meir enn konsertar med tilreisande artistar i verdsklasse. Festivalen byr også på programpostar som foredrag, meisterklassar, gratiskonsertar, konsert med unge musikarar frå kulturskulane og talentkonkurranse. Tre av fire foredragshaldarar er tilsette ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Nordisk samarbeid om tradisjonsbåtar

  Publisert

  Seksjon for idrett og friluftsliv har nytta klinbygde trebåtar ved basen sin på Yksnøya sidan slutten av 1970-talet. Førstelektor Frode Sætre og høgskulelektor Ola Einang var i førre veke på Vikingeskibsmuseet i Roskilde for å lære og dele erfaringar knytt til bruk av tradisjonsbåtar og formidling av kystkultur.

 • Thumbnail

  NTNU-studentar spelar Bech

  Publisert

  Frå 4.-7.juni setter studentane ved bachelor i drama og teater ved NTNU opp fire skodespel skrivne av norske kvinnelige dramatikarar. Eit av desse er «Rom rives», skriven av Vibeke Preus Bech, førstelektor i teater ved HVO.

 • Thumbnail

  Kaarstadfestivalen 2018

  Publisert

  – Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar og teaterframsyningar, seier rådgjevar Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2018, den fjerde i rekka så langt, tek til søndag 27. mai.

 • Thumbnail

  Høgskulen vertskap for storbandtreff

  Publisert

  For andre året på rad er musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda med på arrangere storbandtreff i Volda 21. april. Det vert både gateparade, utekonsert i sentrum og festkonsert i Kaarstad-huset.

 • Thumbnail

  Stjernelag til kammermusikkfestivalen

  Publisert

  Høgskulen i Volda samarbeider med Sunnmøre kammermusikkfestival for å gje HVO-studentar, elevar i kulturskulane og publikum på Sunnmøre musikalske opplevingar og opplæring på internasjonalt nivå. Årets program har stor variasjon og ei imponerande artistliste.