Kulturfag

 • Thumbnail

  Frode Sætre med bok om båtbygging i Bjørkedalen

  Publisert

  Frode Sætre har, gjennom eit FOU-arbeid ved Høgskulen i Volda, samla artiklar, skrive fleire artiklar sjølv, og vore redaktør for dette bokprosjektet. Sætre er førstelektor i idrett og friluftsliv ved Høgskulen i Volda, Seksjon for idrett og friluftsliv.

 • Thumbnail

  – Wow! Volda, tenkte eg

  Publisert

  Samstundes som ho gjerne vil gå i front og kjempe hardt for kulturfaga sine kår, ønsker Unni Hagen å bli oppfatta som ein føreseieleg leiar med godt humør som ser tilsette og studentar. Torsdag 1. august hadde den nye dekanen ved Avdeling for kulturfag sin første arbeidsdag ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Basen på Yksnøya 40 år

  Publisert

  – Basen for natur, kultur og friluftsliv på Yksnøya er Høgskulen i Volda sitt vakraste klasserom, sa dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag då høgskulen feira at friluftslivbasen på Yksnøya er 40 år.

 • Thumbnail

  Bachelorkonsertar måndag og tysdag

  Publisert

  På Rokken 27. og 28. mai kan du få med deg eit bredt spekter av underhaldande musikk når bachelorkandidatane i musikk inviterer til konsert.

 • Thumbnail

  Pilotprosjekt om mogleg mastersamarbeid

  Publisert

  Fagmiljøa i musikk og kunst og handverk ved Høgskulen i Volda er del av eit pilotprosjekt som har fått 350 000 kroner for å arbeide for eit mastertilbod i dei estetiske faga på Vestlandet.

 • Thumbnail

  Storbandtreff 2019

  Publisert

  For tredje året på rad er musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda med på arrangere storbandtreff i Volda. Laurdag 25. mai vert det gateparade, utekonsert i sentrum og konsert i konsertsalen i Henrik Kaarstad-huset.

 • Thumbnail

  Ta PPU med bachelorgrad

  Publisert

  Med ein bachelorgrad i praktisk-estetiske fag er du kvalifisert til å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskulen i Volda. For Liv Berit Sørhage er det den beste måten å bli lærar på.

 • Thumbnail

  Debuterer som dirigent

  Publisert

  På søndag skal musikkstudent Nikolas Viktor Frimannslund for fyrste gong dirigere symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda når dei skal spele kjend og kjær film- og seriemusikk. 

 • Thumbnail

  Overnaturleg bra omvising

  Publisert

  Gjennom emnet "Forteljing og formidling" får teater- og drama-studentar ved Høgskulen i Volda ei meir yrkesretta utdanning. Ein viktig del av emnet er museumsformidling, noko studentane fekk øve på med tredje klasse ved Øyra skule som publikum.