Kulturfag

 • Thumbnail

  Debuterer som dirigent

  Publisert

  På søndag skal musikkstudent Nikolas Viktor Frimannslund for fyrste gong dirigere symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda når dei skal spele kjend og kjær film- og seriemusikk. 

 • Thumbnail

  Overnaturleg bra omvising

  Publisert

  Gjennom emnet "Forteljing og formidling" får teater- og drama-studentar ved Høgskulen i Volda ei meir yrkesretta utdanning. Ein viktig del av emnet er museumsformidling, noko studentane fekk øve på med tredje klasse ved Øyra skule som publikum.

 • Thumbnail

  Nytt fag trenar fantasien

  Publisert

  Kan bleieskift gjerast til noko pedagogisk og morosamt, både for store og små i barnehagen? Det øver studentane i høgskulen seg på i sitt nye fordjupingsemne.

 • Thumbnail

  Seanse feirar milliontilskot

  Publisert

  Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1,2 millionar kroner per år i tre år framover til Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda. Hovudverksemda til Seanse er å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. – Dette er eit stort klapp på skuldra for arbeidet vi gjer, seier senterleiar Marit Ulvund.

 • Thumbnail

  500 kunstnarar på opphald hjå Seanse

  Publisert

  Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda, har som hovudverksemd å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. Nyleg kunne Seanse feire at over 500 kunstnarar har vore på kunstnaropphald i Volda sidan starten i 2004.

 • Thumbnail

  Fire vidareutdanningstilbod for lærarar i KfK

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal tilby fire vidareutdanningstilbod for lærarar i dei neste 3 åra innanfor strategien Kompetanse for kvalitet (KfK). – I alt betyr dette 170 nye vidareutdanningsplassar for lærarar i faga kunst og handverk, programmering og spesialpedagogikk, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for lærarutdanning.

 • Thumbnail

  To nye samspelrom ved musikkutdanninga

  Publisert

  – Musikkstudentane våre har i mange år ytra eit sterkt ønske om fleire samspelrom. I dag er vi glade for at vi kan opne to slike fullt utstyrte rom i Henrik Kaarstad-huset, sa dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag i høve opninga av romma onsdag.