– I Volda blir vi skuespillere!

Tekst: Per Straume , Foto: Vilde Moltudal Igland | HVO

- Oppdatert

Teater og drama-studentene ved Høgskulen i Volda mener utdanninga gir dem en helt unik mulighet til å nå målet om å jobbe på eller rundt en scene når de skal ut i arbeidslivet.

– Vi ønsker dere velkommen til fortellerforestilling med våre dyktige studenter. Ta vel imot dem, sier Borghild Otelie Aasebøstøl til publikum, stort sett sjetteklassinger fra en lokal barneskole, i en av teatersalene ved Høgskulen i Volda (HVO).

Høgskolelektor Aasebøstøl presenterte studentene som går første året på bacheloren i teater og drama.

– Det er dette som er så bra med utdanninga vi tar, vi lærer og gjør så mye forskjellig. Vi får en enorm bredde, synes Idun Ringsrød, Vilde Andersen, Aksel Norum og John Emblem, fire studenter som utgjorde en av gruppene under fortellerforestillingene.

Bransjerettet utdanning

Lærer Aasebøstøl synes studentene har plukket opp essensen i det utdanninga skal være.

– Kommer du til Volda for å studere teater og drama får du ei variert utdanning som er bransjeretta, fastslår Aasebøstøl.

Vi spør studentene hva de selv ønsker å gjøre når de er ferdige med den treårige utdanninga. Selv om de velger litt ulike ord for å beskrive det, er de ganske samstemte:

– Jeg vil bli skuespiller. Ja, det samme her. Ja, jeg vil også jobbe med noe innen skuespill. Enten skuespiller eller regissør.

Det er det også lagt opp til at de kan bli, for studentene får utfolde seg i seks emner som tar for seg ulike deler av teaterproduksjon. I tillegg skal studentene innom teaterkunnskap, skuespill for kamera og voice acting.

Humor og ulike virkemiddel

Tilbake i en av de to teatersalene ved høgskolen, slår vi av en prat med en annen gruppe førsteklassinger, som også har framført sin tolkning av et fortellerteater.

– Det er utrolig spennende, og mye jobb som ligger bak. Vi har kommet opp med og forkastet mange ulike ideer, og videreutviklet den fortellingen vi viser fram under hele den uka vi har hatt til rådighet. Det er noe annet å spille skuespill for sjetteklassinger enn voksne. Vi må finne noe som fenger disse unge ungdommene, legge inn noen småstopp, få med litt humor – ja, det er en ganske annen måte å lage teater på, synes Ragnhild Moen, Verner Emil Flister, Maria Norbeck, Niklas Olai Hagali og Julian Rønnevig.

Det er også dette spennet i uttrykksformer studentene lærer seg, som har vist seg å være så viktig for dem når de skal ut i jobb.

Studerer du teater og drama i Volda kvalifiserer du til å bli scenekunstner i det frie kulturliv, teaterpedagog eller kulturskolelærer, forteller, manusforfatter, stemmeskuespiller eller filmskuespiller. Mulighetene er MANGE!

Flere ben å stå på

Det vet lærer Borghild Aasebøstøl ALT om. Hun har selv tatt bacheloren ved HVO, som hun nå selv underviser studentene i. Borghild jobber 50 prosent ved HVO og 50 prosent som scenekunstner.

– Vi ønsker å utdanne studenter etter det som det er behov for ute i arbeidsmarkedet. Derfor gir vi dem også en såpass brei teaterfaglig bakgrunn, da har de flere ben å stå på. For det vet vi at veldig mange i vår bransje benytter seg av, meg selv inkludert, forklarer Aasebøstøl.

Ei som muligens vil tråkke de samme stiene som læreren sin, er Ragnhild Moen. Hun er utdanna barne- og ungdomsarbeider, men vil noe mer.

– Dette studiet virker til å være midt i blinken for meg. Jeg koser meg skikkelig! Med den bakgrunnen jeg har fra før, kan jeg godt tenke meg å bli teaterlærer, avslører Ragnhild.

– Blitt kjent med meg selv

Studentene begynner å se enden på det første studieåret i Volda. Et innholdsrikt et. Et år med læring. Et år med samhold. De føler seg som en familie – etter et bare ETT år. Disse dyktige teaterspirene.

– Vi er som en flerhodet person. Så godt kjent har vi blitt, det er ordentlig gøy. En del av takken må gå til det første halvåret av studiet, da vi hele tiden jobbet med å bygge klassen vår som et ensemble. Da ble vi EN enhet, forteller studentene.

– I tillegg er vi også blitt godt kjent med andre- og tredjeklassingene som går teater og drama. Det er et kjempegodt miljø, tilføyer en av dem.

Flere av førsteklassingene hadde ikke veldig mye erfaring med teater, men har kommet godt inn i det og alle lærer av hverandre.

Alle nikker fornøyde når vi spør dem om studievalget, og de har noen velmenende råd på veien til de som vurderer teater og drama-studier i Volda.

–  Hopp i det! Du lærer å være ukomfortabel, du får hele tiden prøve noe nytt og noe du kanskje trodde du aldri kom til å gjøre, smiler Niklas Olai Hagali.

– Jeg har blitt utrolig godt kjent med meg selv, stråler Verner Emil Flister.

– Du lærer å være mer aktiv når du snakker, du lærer å lede ei gruppe, om kroppsspråk og hvordan ta mer plass – noe mange kanskje ikke tenker over, men som kan være et stort pluss i mange ulike jobber, og ikke minst i livet ellers, sier førsteklassingene om en annen og nærmest i kor.

Har du lyst, eller kanskje du kjenner noe som har lyst, til å bli en del av en slik gjeng? Sjekk ut teater og drama-studiene i Volda!

Del på