Teater og drama

Teater og drama

Bachelorgrad

Er du kreativ og trivst med praktisk arbeid saman med andre? Har du ein draum om å uttrykke deg som scenekunstar? Då kan reisa di starte hos oss.

Bachelor i teater og drama er ei breiddeutdanning med seks emne i teaterproduksjon med ulike fokus. Vidare har studiet undervisning i teaterkunnskap, spel for kamera og voice acting. Siste semesteret vel du eit fagområde du vil fordjupe deg i gjennom kunstbasert forsking, og skapar di eige framsyning.

Alle studentar tek del i ei rekkje bransjedagar, felles grunnlagstrening, arbeidslivsrelevante prosjekt samt ”Husteater”. Prosjekta testar og utviklar studentane sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevne.

Lærarane ved studiet har alle eit bein i praksisfeltet, som utøvande skodespelarar, forteljarar, dramatikarar og scenografar/lysdesignarar, noko som gir deg som student mange moglegheiter til å finpusse ferdigheitene dine.

Vi har som mål å gje deg ei arbeidslivsrelevant utdanning og har difor etablert samarbeid med mange lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar. Vi reiser og på fleire studieturar og opplev teater saman.

Høgskulen har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. 

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller TikTok!

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.04.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og godkjent opptaksprøve (motivasjonssøknad). Søkjarane får orientering i eige brev. Motivasjonssøknadene blir vurderte av ein fagkomité. Godkjende søkjarar konkurrerer på grunnlag av konkurransepoeng.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Velkomen til digitalt ope hus på Teater og drama! Du blir betre kjend med studentar og lærarar, og vi viser deg klipp frå frå studiekvardagen på campus og livet i studiebygda Volda. Her får du svar på ting du kanskje lurer på før du skal søke 15. april! 

Teater og drama-studenter ved Høgskulen i Volda under fortellerteater

Teater og drama-studentene ved Høgskulen i Volda mener utdanninga gir dem en helt unik mulighet til å nå målet om å jobbe på eller rundt en scene når de skal ut i arbeidslivet.

Teater og drama-studentene ved Høgskulen i Volda mener utdanninga gir dem en helt unik mulighet til å nå målet om å jobbe på eller rundt en scene når de skal ut i arbeidslivet.

Lurer du på korleis det er å studere Teater og drama i Volda? Kevin fortel deg om sin kvardag som Teater og drama-student og om studentlivet i Volda.

Lurer du på korleis det er å studere Teater og drama i Volda? Kevin fortel deg om sin kvardag som Teater og drama-student og om studentlivet i Volda.

Kevin Berntsen har ikkje angra eitt sekund på at han flytta frå Oslo til Volda for å studere. Det er på scenen den humørfylte teaterspiren liker seg alle best – og i Volda er han glad for å få prøve seg på det meste innan fagfeltet.

Han har vore innom alt ifrå dubbing, til å vere manusforfattar og skodespelar. 

– Dette gjer at det er rom til å utfordre seg på mykje forskjellig og bruke studietida på å finne ut av kva ein har lyst å jobbe med når studietida er over, seier Kevin. 


Studiekvardag og praktisk undervisning

For han startar ein vanleg studiedag som regel med ein kopp kaffi før han tek ein tur på skulen. I Undervisinga er som regel ein kombinasjon av teoretiske førelesingar og praktisk undervising. 

– Vi får lære alt i frå korleis ein er skodespelar framfor kamera, korleis ein speler inn lydbok til korleis ein skriv manus. Ein dag er aldri lik, seier han med eit smil om munnen.

I den praktiske undervisinga har studentane gjerne ei felles oppvarming før dei får oppgåver som er knytt til eit spesielt tema. 

– Dette kan vere alt ifrå improvisasjon til arbeid med tekst som vi arbeider med i grupper, fortel Kevin. 

Teater og drama-studentane i Volda har tilgang på to store teatersalar med gode lysriggar, eige kostymelager og rekvisittrom som dei kan bruke når dei vil. 


Studieturar 

I løpet av utdanninga i Volda har vi tre studieturar, fortel Kevin. 
•    Første året reiser dei til Ålesund på teaterfestivalen:  «Høstscena» og ser på teateroppsettingar. 
•    Andre året reiser dei til Oslo og har eit samarbeid med ulike bedrifter. Til dømes Lydbokforlaget der vi får prøve seg på lydbokarbeid, NRK der dei får prøve seg på radioteater og Nordubb der dei får prøve seg på å dubbe animasjonsfilmar og dokumentarar. 
•    Tredje året av utdanninga reiser dei til Stockholm for å sjå på barneteater, og lære seg korleis ein jobbar med teater for barn. 

 

Supersosialt og aktiv fritid

Kevin fann seg fort til rette i Volda og har fått seg eit hav av nye venner. Noko av æra for det vil han gi Studenthuset Rokken, der han arbeider som bartender.

– Eg er også aktiv i Student-TV der eg er med som reporter i artistintervju. I tillegg til dette har eg ein eigen podcast hos Volda studentradio, så det er sjeldan kjedeleg her. Volda som studiebygd er ganske lite og intimt på ein koseleg måte. Her er det det lett å bli kjent med folk, både på skulen og på fritida. 

 

Kva ønskjer du å gjere når du er ferdig som student i Volda?

– Når eg er ferdig i Volda har eg lyst til å ta ein master i skodespel i utlandet. I tillegg til dette ønskjer eg å ta ei praktisk pedagogisk-utdanning, slik eg kan jobbe som teaterpedagog i skulen.
 

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Tekst av: Vilde Aulstad

Skoleåret 2017-2018 hadde jeg et friår fra karakterer og mas i utdanningsløpet mitt, hvor jeg gikk på dramalinjen på Solborg Folkehøgskole i Stavanger. En av hovedtankene var å finne ut om jeg skulle fortsette på en utdanning innen teater og drama - og i så fall, hva skulle jeg bli? Skuespiller? Regissør? Manusskribent? Lysdesigner? Eller noe helt annet? Den største produksjonen vi satte opp var 'Folk og røvere i Kardemomme By' hvor jeg hadde rollen som den matglade røveren, Jonatan. Etter å ha spilt utallige forestillinger, fikk jeg høre fra både medelever og lærere at jeg burde søke til skuespillerutdanninga ved NORD universitetet eller på Teaterhøgskolen. På vårparten fikk jeg på ett eller annet vis vite om Teater og Drama-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Jeg søkte, og etter et par måneder med ventetid fikk jeg svaret jeg hadde håpet på. Et ja. 

Høsten 2018 var jeg på tur til Volda med meg selv og flyttelasset mitt. Alt jeg hadde i bagasjen om utdanningen jeg hadde søkt meg til, var at jeg ville ha bred kunnskap om teater og drama ved endt utdannelse. Fremdeles usikker på om jeg hadde gjort det riktige valget og om jeg faktisk kom til å fullføre hele bachelorgraden jeg hadde søkt meg til. Lite visste jeg i det nervøse øyeblikket at jeg hadde valgt akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California og skrive manus, lage masker og lære om oppvarming av kropp og stemme før en forestilling til å være tilbake i Norge igjen, hvor vi fikk jobbe med teaterformen devising med Dr. Brian Rhinehart som underviser ved det prestisjetunge Actors Studio Drama School i NY, og reflektere rundt arbeidet en skuespiller gjør foran kamera, både på godt og vondt. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side. 

Det er så rart å være ved veis ende i andre klasse, og vite jeg bare har igjen ett år ved Høgskulen i Volda. Det siste året skal nytes til det fulle. Minner og kunnskap fra Volda vil jeg ha for livet. 
 

 

Praksis og utveksling i utlandet

Det vert lagt til rette for utanlandsopphald på eit semester ved institusjonar i Norden, Europa, Amerika, Asia, Afrika eller Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, digitalt, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, prosjektarbeid, framføringar, teaterproduksjonar, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid som:

 • Scenekunstnar i det frie kulturlivet
 • Teaterpedagog/Kulturskulelærar
 • Forteljar
 • Museumsformidlar
 • Manusforfattar
 • Stemmeskodespelar
 • Filmskodespelar

Fullført bachelorgrad kvalifiserer for opptak på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir deg undervisningskompetanse i skulen. Denne ordninga vil bli vidareført til 2028.

Om du ønskjer å ta ein mastergrad, har Høgskulen i Volda under planlegging Master i natur, kultur og sosial berekraft. Studiet har fokus på sosial berekraft og kva rolle praktisk/estetiske kulturfag og sosialt entreprenørskap kan ha i arbeidet for eit berekraftig samfunn.

Fullført mastergrad vil også kvalifisere for opptak på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og gi deg undervisningskompetanse i skulen.

 

Studieplan

Teater og drama - bachelor

Studieprogram: 
Teater og drama - bachelor
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
15
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse, pluss motivasjonsbrev.

Om studiet

Ønskjer du å sjå, spele, skape og nytte teater i ulike samanhenger, og med ulike målgrupper? Da kan reisa di starte hos oss. Bachelor i teater og drama vil gje deg erfaring med m.a. teaterproduksjon, filmskodespel, manusutvikling, anvendt teater, forteljarkunst og voice acting. Studentane utdannes til sjølvstendige, skapande scenekunstnarar, som gjennom arbeid i ensembler og åleine, utvikler sine personlege uttrykk og kreativitet.

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid som:

 • Scenekunstnar i det frie kulturlivet
 • Teaterpedagog/Kulturskulelærar
 • Forteljar
 • Manusforfattar
 • Stemmeskodespelar
 • Filmskodespelar

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studiet dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege metodar, verkty og prosessar
 • har kunnskap om utvalde teaterfaglege retningar og teaterfornyarar
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege teoriar og problemstillingar på ulike arenaer
 • har kunnskap om utvalde retningar innan manusutvikling, stemme- og filmskodespel
 • har kunnskap om eit bredt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media
 • kunnskap om utvalde retningar innan vitskapsteori og metode
Ferdigheiter

Studenten

 • har ferdigheiter i utvalde skodespelteknikkar i ulike media og uttryktformer.
 • kan nytte teaterkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, og analysere relevante kunstnarlege uttrykk
 • kan nytte teaterkunnskapar og metodar på faglege og samfunnsmessige arenaer, og grunngje vala sine
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg åleine og saman med andre
 • kan nytte teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer til kunstnarleg formidling for ulike målgrupper
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere varierte arbeidsoppgåver og prosjekt, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre teaterfaglege uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver
Organisering og arbeidsmåtar

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, digitalt, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning og øvingar
 • framsyningar
 • regiarbeid
 • studioarbeid
 • innspelingar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det er lagt inn studiereise(r) i løpet av studiet, til eigen kostnad. Alternativt opplegg etter søknad. 

b) Progresjon

For å oppnå bachelorgrad må studenten ha til saman 180 studiepoeng. Teater- og dramastudiet har 135 obligatoriske studiepoeng. Resterande 45 studiepoeng er valbare.
4.semester er mogleg utreisesemester for studentane i bachelorløpet. 
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

Emna i første studieår tilsvarar Teater og drama - årsstudium. Studentar som har fullført årsstudiet kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer:

 • Skriftlege individuelle og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljar framsyning
 • Manusarbeid
 • Analysar
 • Munnlege samtalar
 • Lydfiler og filmer
 • Føredrag
 • Seminar/workshops
 • Bacheloroppgåve og kunstnarleg utviklingsarbeid

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. Bachelorgraden på 180 studiepoeng er fordelt over tre år med 60 studiepoeng per år. Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

a) Utstyr

Studentane må

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko
 • ha eigen bærbar PC/MAC eller nettbrett. 

b) Ferdigheiter

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev aktiv deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Praksis

Ulike arbeidskrav kan innehalde opphald i ulike praksisfelt som td. teatre, skule, aldersheim eller anna. Omfanget vil variere. 

Internasjonalisering

Studiet legg opp til utlandsopphald i 4. semester ved eit av våre partnaruniversitet. 

Utlandsopphaldet kan evt. erstattast av 2 valfrie emner i teater og drama, eller støttefag.

Anna
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av tekst, bilde, lydfiler eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Ansvarleg
Hege Holmqvist Synnes
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.04.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og godkjent opptaksprøve (motivasjonssøknad). Søkjarane får orientering i eige brev. Motivasjonssøknadene blir vurderte av ein fagkomité. Godkjende søkjarar konkurrerer på grunnlag av konkurransepoeng.

 • Studieplan
Stengt for søking!

Søknadskode : 223 439

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt