Kvalitetsarbeid ved Høgskulen i Volda

Godkjent av Høgskulestyret 26.04.2018

Revidert av Høgskulestyret 12.09.19

HVO sitt kvalitetssystem skal bidra til å verkeleggjere høgskulen sin visjon:

- Kunnskap for framtida.