Opptak

For å bli student ved Høgskulen i Volda, søker du enten gjennom Samordna opptak eller vår lokale Søknadsweb.

Samordna opptak

Gjennom Samordna opptak søker du årsstudium, bachelorgrader og 5-årige lærarutdanningar i perioden 1. februar til 15. april. 

Klikk her for andre viktige fristar i det Samordna opptaket.

For meir informasjon knytt til søknadsprosessen kan du sjå her for ofte stilte spørsmål.

Gå til Samordna opptak for å søke.

Lokalt opptak

Gjennom vår eigen Søknadsweb kan du søke til mastergrader, Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), nettstudium, enkeltemne og vidareutdanning. 

På nettsidene til høgskulen finn du søknadsfrist for dei ulike studia. Dersom studiet har "løpande opptak", er søkinga open til studiet er fullteikna eller seinast 1. august. 

Studium med oppstart til hausten opnar for søking 1. februar. Studium med oppstart til våren opnar for søking 1. november. 

Har du problem med å søke, eller spørsmål i samband med registrering på Søknadsweb, må du sende ein e-post til sok@hivolda.no før søknadsfristen går ut. 

Gå til vår eigen Soknadsweb for å søke.

Viktige datoar

 

1. februar

  • Samordna opptak opnar for søking til studium med oppstart til haustsemesteret
  • Lokalt opptak opnar for søking til studium med oppstart til haustsemesteret

1. mars

15. april

  • Søknadsfrist for søking gjennom Samordna opptak 
  • Praktisk pedagogisk utdanning
  • Mastergradsstudium, nettstudium og vidareutdanninger

Merk også at vi har fleire studium med "løpande opptak". Desse har ope for søking til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

1. juli

  • Frist for ettersending av dokumentasjon som vedlegg til søknad

1. november

  • Lokalt opptak opnar for søking til studium med oppstart i januar (vårsemesteret). 

 

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost eller telefon 70 07 50 18