Opptak

Her finn du informasjon om opptak til Høgskulen i Volda, korleis du søkjer og annan informasjon som kan vere nyttig for deg som søkjar.

For å bli student ved Høgskulen i Volda, søkjer du om opptak anten gjennom Samordna opptak eller vår lokale Søknadsweb. Du som søkjar grunnutdanning må vise til generell studiekompetanse eller tilsvarande. Til nokre av vidareutdanningane og masterutdanningane våre kan spesielle opptakskrav kome i tillegg. For informasjon om opptakskrav på studiet du vil søkje på, sjå studieoversikta.

 

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost eller telefon 70 07 50 18