Admission

For information about admission to our English master program click here:

Master Programs (Practical Media Master)

 

Samordna opptak

Gjennom Samordna opptak søker du årsstudium, bachelorgrader og 5-årige lærarutdanningar i perioden 1. februar til 15. april.

Klikk her for andre viktige fristar i det Samordna opptaket.

Gå til Samordna opptak for å søke.

Lokalt opptak

Gjennom vår eigen Søknadsweb kan du søke til mastergrader, Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), nettstudium, enkeltemne og vidareutdanning. 

I studiekatalogen finn du søknadsfrist på dei ulike studia som vi tilbyr med lokal søknad, og som du kan søke til oppgitt frist. Dersom studiet har søknadsfrist "løpande", vil det sei at vi stenger for søking når studiet er fullt "første mann til mølla". 

Har du problem med å søke, eller spørsmål i samband med registrering på Søknadsweb, må du sende en e-post til sok@hivolda.no før søknadsfristen går ut. 

Gå til vår eigen Soknadsweb for å søke.

Viktige datoar

 

1. februar

1. mars

  • Søknadsfrist for enkelte som søker gjennom Samordna opptak. 
    • Dette gjelder for de som har grunnlag for å søke om tidlig opptak, særskilt vurdering, utdanning utenfor Norden eller ønsker realkompetansevurdering. 

15. april

1. juli

  • Frist for å sende inn dokumentasjon på søknader gjennom Samordna opptak. 

1. september

  • Alle studietilbudene for høstsemesteret stenges.

1. november

  • Søknadsweben åpnes for studium med oppstart i januar. 

 

Volda University College