Lærarutdanninga

 • Thumbnail

  Religiøse hus i London som klasserom

  Publisert

  Studentar frå lærarutdanningane fekk nye forståingar av kulturelt og religiøst mangfald etter at dei fekk oppleve samfunn med ulike religionar i London.

 • Thumbnail

  – Vurdering skal vere rettferdig

  Publisert

  Professor Siv Måseidvåg Gamlem skal delta på den nasjonale fagkonferansen som Nynorsksenteret arrangerer 19.–20. november på Hamar.

 • Thumbnail

  Full jubel for nyvinning

  Publisert

  Høgskulen i Volda har fått godkjent å starte opp erfaringsbasert mastergrad for lærarar i fire skulefag. – Behovet for meir utdanna lærarar i fylket er relativt stort, seier professor emeritus Peder Haug.

 • Thumbnail

  Ledige vidareutdanningar for lærarar

  Publisert

  Høgskulen i Volda legg no ut ledige plassar utan støtte frå UDIR i strategien Kompetanse for kvalitet (KfK). Høgskulen har frå hausten 2019 ledige plassar på 11 av tilboda – det er fyrste mann til mølla fram til kursa er fullteikna.

 • Thumbnail

  Meir naturfag og matematikk i barnehagen

  Publisert

  Den siste av seks samlingar i kurset vidareutdanning i naturfag og matematikk i barnehagen, NAMABHG, var i år lokalisert på Yksnøya. Dette kurset er ein del i Utdanningsdirektoratet si realfaglege satsing for auka kompetanse og kvalitet i barnehagen. På denne samlinga var det fokus på naturfaglege og matematiske aktivitetar med friluftsliv og utekjøkken som læringarenaer.

 • Thumbnail

  Nominert til innovasjonspris med HVO på laget

  Publisert

  Ulstein kommune er nominert til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nasjonale innovasjonspris for 2019. Sentralt er samarbeidet med Høgskulen i Volda om bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga.

 • Thumbnail

  Høgtidsmarkering: vanskeleg, men viktig

  Publisert

  Skal barnehagar markere høgtider? Og kvar går grensa mellom forkynning og informasjon? Høgskulen i Volda arrangerte fagdag for barnehagetilsette og barnehagelærarstudentar for å drøfte nettopp dette. 

 • Thumbnail

  Første i landet

  Publisert

  Høgskulen i Volda er først ut med å få til ein internasjonal konferanse for lærarstudentar etter at regjeringa etterlyste meir internasjonalisering spesielt for denne studentgruppa.