Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Karrieredagane

  Karrieredagane 2021

  Publisert

  Karrieredagane 2021, eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskulen i Volda, skal gi elevar på 10. trinn i grunnskulen informasjon om regionalt næringsliv og utdanning i eigen region.

 • Tony Palmer

  Verdskjend filmregissør til Volda

  Publisert

  Den verdskjende britiske filmregissøren Tony Palmer kjem til Volda i samband med Sunnmøre kammermusikkfestival 5. – 11. september. Palmer vil mellom anna vise filmen «Once, at a Border…», ein film om Igor Stravinskij. Han skal også vise filmar for mediestudentar ved høgskulen og elevar ved Volda vidaregåande skule.

 • Temanummer om østeuropeisk film under den kalde krigen

  Publisert

  Professor Rolf Werenskjold er sammen med professorene Tobias Hochscherf og Bjørn Sørenssen gjesteredaktører for et eget temanummer av Historical Journal of Film, Radio and Television. Tittelen på temanummeret er «Dissent and Dissidents in Central and Eastern European Film» og det ble publisert online denne uken.

 • Festspel og kortfilmfestival

  Publisert

  Dei nynorske festspela opnar i dag 10. juni. – Tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda yter viktige bidrag både i årets program og arrangementet elles, seier festivalprodusent Mathias Vasbotn Remmereit. I tillegg til mange flotte postar på festspelprogrammet, kan publikum også sjå filmar frå Kortfilmfestivalen i Grimstad på Volda filmteater.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Kompetanse for kvalitet - ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda opnar no for opptak til ledige plassar i ordninga Kompetanse for kvalitet. – Tilboda har ikkje studieavgift, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • Sosialfag - 50 år i Volda

  Publisert

  Til hausten er det 50 år sidan starten av sosialarbeidarutdanningane i Volda. grunna uavklarte Koronaretningslinjer må Jubileumsseminaret som var planlagt avhalde 21-21. oktober 21, utsetjast. Ein tenker seminaret gjennomført i midten av mars 2022, men vil kome tilbake til endelege datoar når dette er bestemt.

 • ITS VOLDA 2021

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) skal 20.-21. april arrangere ITS Volda-konferansen, ein internasjonal konferanse for lærarstudentar i Volda og ved nokre av våre europeiske partnarhøgskular. Tema i år er korleis skular og høgre utdanning har takla pandemien.