Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Bach og Antibach i Volda kyrkje

  Publisert

  Studentar ved Intuitiv komposisjon og musikkfilosofi fekk framført eigne komposisjonar i Volda kyrkje sist laurdag. Symfoniorkesteret ved høgskulen framførte stykka og nokre komposisjonar av J. S. Bach under leiing av dirigentane Sander Elias Andersen og komponist og professor i musikk Magnar Åm.

 • Velkomen til digital boklansering

  Publisert

  Den 18. september, under Forskingsdagene 2020, vert det digital lansering av boka "Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?" Boka har kome til i eit samarbeid mellom fagfolk ved NTNU, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF, Høgskulen i Volda og Michael – Det norske medisinske Selskab.

 • Fjordantologien 2020

  Publisert

  Fjordantologien 2020 «Digital samhandling», ei samling artiklar om digitalisering og samfunnsendringar, er eit resultat av Fjordkonferansen 2019.Redaktørar er Lars Julius Halvorsen, Ivar John Erdal, Wenke Mork Rogne og Roar Stokken ved Høgskulen i Volda.

 • Koronakrisa: Fullteikna kurs i personalleiing

  Publisert

  Regjeringa har bedt universitets- og høgskulesektoren om å tilby kompetansehevande studietilbod retta mot permitterte og arbeidsledige våren 2020. – Høgskulen i Volda tilbyr «Personalleiing for mellomleiarar», eit kurs som raskt vart fullteikna med folk frå ei rekkje berørte bedrifter og verksemder, seier kursansvarleg førstelektor Magnar Hjertenæs.

 • Musikk og livsmeistring – musikkutdanningar i Volda

  Publisert

  Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa i Noreg. Professor og komponist Magnar Åm er knytt til musikkseksjonen som tilbyr bachelorutdanning, årsstudium og vidareutdanningar. Åm er fagleg ansvarleg for kurset Musikk og livsmeistring 1.

 • Ivo Caprino 100 år

  Feira Caprinos 100-års dag

  Publisert

  Den verdskjende animasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda vart til etter at Ivo Caprino og andre store animasjonsnavn samla seg i Volda for over 30 år sidan. 17. februar feira ein at Caprino ville ha vore 100 år.

 • Rita Valkvæ

  Fagdag om rus hjå eldre

  Publisert

  Dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, sjukehuset i Volda og Høgskulen i Volda har i ei årrekkje samarbeidd om felles fagdagar for sine tilsette, innan geriatri, psykiatri og BUP. 30. januar var det igjen duka for fagdag i geriatri, der temaet i år var «rus hjå eldre».

 • Forskningskonferanse-religion og livssyn

  Fruktbar tverrfaglig forskningskonferanse

  Publisert

  En rekke universitet og høgskoler var representert da forskergruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda arrangerte forskingskonferansen «Space/place»: Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver i Ørsta.

 • Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Publisert

  Som regional og nasjonal kompetanseleverandør tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje fleksible studietilbod på nett og deltid som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde. Du kan no søkje opptak til studium med oppstart våren 2020.