Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Festspel og kortfilmfestival

  Publisert

  Dei nynorske festspela opnar i dag 10. juni. – Tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda yter viktige bidrag både i årets program og arrangementet elles, seier festivalprodusent Mathias Vasbotn Remmereit. I tillegg til mange flotte postar på festspelprogrammet, kan publikum også sjå filmar frå Kortfilmfestivalen i Grimstad på Volda filmteater.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Kompetanse for kvalitet - ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda opnar no for opptak til ledige plassar i ordninga Kompetanse for kvalitet. – Tilboda har ikkje studieavgift, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • Sosialfag - 50 år i Volda

  Publisert

  Til hausten er det 50 år sidan starten av sosialarbeidarutdanningane i Volda. 21. og 22. oktober vil dette bli markert med jubileumskonferanse i Volda. Samlinga vil setje fokus på utviklinga frå 1971, erfaringar frå tidlegare studentar, samt fagleg konferanse med sentrale foredragshaldarar.

 • ITS VOLDA 2021

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) skal 20.-21. april arrangere ITS Volda-konferansen, ein internasjonal konferanse for lærarstudentar i Volda og ved nokre av våre europeiske partnarhøgskular. Tema i år er korleis skular og høgre utdanning har takla pandemien.

 • Programmering og algoritmisk tenking i musikk

  Publisert

  Utdanningsdirektoratet har laga digitale kompetansepakkar som skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk i skulen. Kompetansepakken «Musikk 1- 10 Programmering og algoritmisk tenking» er utvikla ved Høgskulen i Volda.

 • Får konserterfaring på scena

  Publisert

  I emnet «Utøving og formidling» skal studentane ved bachelorutdanninga i musikk øve seg på å arrangere ulike musikkaktivitetar. Eit slikt tiltak er huskonsertane i konsertsalen der musikkstudentane også får vist seg fram som vokalistar og instrumentalistar.

 • Media i Volda 50 år

  Publisert

  – I år kan medieutdanningane i Volda feire 50 år, noko vi vil feire heile året til ende, seier Gunnar Strøm, stolt veteran og entusiastisk lærar på media i Volda sidan 1984. I jubileumsåret flyttar medieutdanningane inn i eit flunkande nytt mediebygg som vil stå klart til jubileumshelga i oktober.

 • Rapport om Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur

  Publisert

  «Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet» er skrevet av en forskergruppe ved Høgskulen i Volda med Paul Bjerke, Lars J. Halvorsen og Anemari Neple som redaktører og hovedforfattere. Boka er sluttresultatet av et oppdrag fra Norsk kulturråd om å utrede og vurdere Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.