Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Musikk og livsmeistring – musikkutdanningar i Volda

  Publisert

  Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa i Noreg. Professor og komponist Magnar Åm er knytt til musikkseksjonen som tilbyr bachelorutdanning, årsstudium og vidareutdanningar. Åm er fagleg ansvarleg for kurset Musikk og livsmeistring 1.

 • Ivo Caprino 100 år

  Feira Caprinos 100-års dag

  Publisert

  Den verdskjende animasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda vart til etter at Ivo Caprino og andre store animasjonsnavn samla seg i Volda for over 30 år sidan. 17. februar feira ein at Caprino ville ha vore 100 år.

 • Rita Valkvæ

  Fagdag om rus hjå eldre

  Publisert

  Dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, sjukehuset i Volda og Høgskulen i Volda har i ei årrekkje samarbeidd om felles fagdagar for sine tilsette, innan geriatri, psykiatri og BUP. 30. januar var det igjen duka for fagdag i geriatri, der temaet i år var «rus hjå eldre».

 • Forskningskonferanse-religion og livssyn

  Fruktbar tverrfaglig forskningskonferanse

  Publisert

  En rekke universitet og høgskoler var representert da forskergruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda arrangerte forskingskonferansen «Space/place»: Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver i Ørsta.

 • Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Publisert

  Som regional og nasjonal kompetanseleverandør tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje fleksible studietilbod på nett og deltid som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde. Du kan no søkje opptak til studium med oppstart våren 2020.

 • Thumbnail

  –Spennande og kjekt

  Publisert

  Godt over 1000 avgangselevar i vidaregåande opplæring og folkehøgskular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane besøkte Høgskulen i Volda under dei åttande Utdanningsdagane 30. og 31 oktober. – Nyttig og interessant, seier Julie Sande Solid og Jannike Melheim frå Stryn vidaregåande skule.

 • Thumbnail

  – Lærer mykje

  Publisert

  – I dag har eg lært meir enn det eg har lært på skulen om vegar eg kan gå vidare i livet, seier Emma Marie Ristesund Beitveit. Emma og 800 andre tiandeklassingar frå kommunane på Sunnmøre vitjar Høgskulen i Volda i samband med Karrieredagane 2019.

 • Thumbnail

  Symposium om komposisjon og improvisasjon

  Publisert

  Ei forskingsgruppe med forankring i Høgskulen i Volda (HVO) med fokus på skapande læringsprosessar i musikk gjennomførte i førre veke eit symposium med tittelen «Creative learning processes in music: Pedagogies, or provocations?» Symposiet hadde også ein workshop for studentane ved musikkutdannninga.