Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Thumbnail

  Kammermusikkfestivalen får ny dagleg leiar

  Publisert

  Høgskulen i Volda er ein av støttespelarane bak Sunnmøre kammermusikkfestival. Samarbeidet styrkjer Volda som kultur- og studiestad og skaper meirverdi for ulike fagmiljø og studentar gjennom seminar, meisterklasser og konsertar. No er Kaja Robak tilsett som ny dagleg leiar.

 • Thumbnail

  Internasjonal dag

  Publisert

  Eit fargerikt og mangfaldig program pregar årets Internasjonal dag i Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda. I år er det rekord i talet på internasjonale gjestar til arrangementet med over 20 gjestar frå sentrale partnaruniversitet i m.a. England, USA, Nederland, Danmark, Tsjekkia og Russland.

 • Thumbnail

  Opa forelesing med Thorvald Stoltenberg

  Publisert

  Tysdag 6. februar kjem tidligare utanriksminister Thorvald Stoltenberg til Høgskulen Volda for å halde innleiingsforelesinga på kurset «Media and the Cold War». Stoltenberg vil gje eit innblikk i norsk utanrikspolitikk frå den andre verdskrigen fram til slutten av den kalde krigen. Forelesinga er på engelsk og er open for alle.

 • Thumbnail

  Spire til meir samarbeid

  Publisert

  Sjustjerna Helse og omsorg, Volda sjukehus og Høgskulen i Volda arrangerte fagdag i geriatri for helsepersonell 25. og 26. januar, med kring 140 deltakarar frå Søre Sunnmøre og Nordfjord.

 • Thumbnail

  Rosar tverrfagleg arbeid

  Publisert

  Vigdis Bunkholdt, ein nestor i barnevernsarbeid, trekk fram Høgskulen i Volda som eit godt døme på korleis ein kan arbeide med temaet omsorg for barn på tvers av ulike utdanningar og profesjonar.

 • 12
  des

  Fagdag om Canvas

  09:00 – 12:30
  Høgskulen i Volda, store Berte kanutte auditorium
 • Thumbnail

  Fruktbart samarbeid

  Publisert

  Gjennom eit nytt samarbeid har Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda klart å utvikle og løfte ein fagdag som er viktig for regionen.

 • Thumbnail

  Arrangerer forskningskonferanse i USA

  Publisert

  Den 15.-17. november er professor Knut-Willy Sæther ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag medarrangør for en forskningskonferanse i New Haven, USA, med inviterte gjester fra flere anerkjente internasjonale institusjoner.

 • Thumbnail

  Planlegg skuleleiarkonferanse i Ålesund i 2018

  Publisert

  – Høgskulen i Volda er initiativtakar til ein nasjonal konferanse for skuleleiarar i Ålesund i april 2018. Eit sentralt tema vil vere «trygg skule», seier rådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.