Fruktbar tverrfaglig forskningskonferanse

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

En rekke universitet og høgskoler var representert da forskergruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda arrangerte forskingskonferansen «Space/place»: Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver i Ørsta.

Arrangementet fant sted på Hotell Ivar Aasen og Rekkedal Gjestehus og samlet 26 forskere. Foruten forskergruppens deltakere (der også forskningstipendiater og mastergradsstudenter i kulturmøte er med) var det også ansatte fra Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for kulturfag. I tillegg var det inviterte gjester fra NTNU, Institutt for fredsforskning (PRIO), Menighetsfakultetet, Høgskolen i Innlandet og VID vitenskapelige høgskole. Det var en rekke fagområder representert, bl.a. sosiologi, antropologi, samfunnsgeografi, teologi, filosofi og religionsvitenskap. Rektor ved Høgskulen i Volda (HVO), Johann Roppen, og dekan ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved HVO, Arne Myklebust, deltok også på deler av arrangementet.

Initiativtaker til konferansen, og leder for forskergruppen, professor Knut-Willy Sæther, fremhever at den tydelige tverrfaglige profilen gjorde paper-fremleggene og samtalene interessante og fruktbare. Konferansen diskuterte rommet og stedets betydning innen religion, filosofi og teologi. I så måte er konferansen et uttrykk for det som i de senere årene har blitt betegnet som «the spatial turn» i religionsforskningen. En mer detaljert oversikt over programmet, tema og deltakere på konferansen kan sees her. Det er planlagt utgivelse av en antologi til neste år på bakgrunn av paper og bidragene på konferansen.
 

Del på