Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Thumbnail

  Opa førelesing med professor Gunhild Hagestad

  Publisert

  Professor i sosiologi, Gunhild Hagestad, vitjar Høgskulen i Volda og vil halde ei opa førelesing med tittelen «Gode grunner for å ta livsløpsperspektivet på alvor», tysdag 30. oktober kl. 1315.

 • Thumbnail

  Samarbeid om barnehagebasert utviklingsarbeid

  Publisert

  Dei fem kommunane som skal bli nye Ålesund har inngått eit samarbeid med Høgskulen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for tilsette i barnehagane. Bakgrunnen for samarbeidet er ny rammeplan for barnehagen.

 • Thumbnail

  Leiarar i nye Ålesund kommune med kompetanse frå Volda

  Publisert

  Nye Ålesund kommune er i ferd med å få plass nye leiarar. – Fem av ni, som så langt er på plass, har vore studentar ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag, IPAS, ved Høgskulen i Volda, seier instituttleiar Randi Bergem.

 • Thumbnail

  Musikk møter litteratur

  Publisert

  I samband med eit forskingsseminar Høgskulen i Volda (HVO) arrangerer om forholdet mellom musikk og litteratur, blir det to opne arrangement. Onsdag 17. oktober blir det poesikonsert med påfølgjande jamsession på Fru Svendsen kunst- og kulturkafé i Ørsta. Torsdag 18. oktober blir det ein samtale mellom professor Geir Hjorthol og forfattaren Lars Amund Vaage i høgskulebiblioteket.

 • Thumbnail

  Animation Volda Festival

  Publisert

  The Animation Volda Festival 13th-16th September is an annual arrangement hosted by the animation students at Volda University College in Norway.

 • Thumbnail

  Kammermusikkfestivalen – opne foredrag

  Publisert

  Sunnmøre kammermusikkfestival er meir enn konsertar med tilreisande artistar i verdsklasse. Festivalen byr også på programpostar som foredrag, meisterklassar, gratiskonsertar, konsert med unge musikarar frå kulturskulane og talentkonkurranse. Tre av fire foredragshaldarar er tilsette ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Innovasjonscamp 2018

  Publisert

  Høgskulen i Volda har vore oppdragsgjevar og vertskap for godt og vel 100 elevar frå Volda vidaregåande skule i samband med undervisningsopplegget Innovasjonscamp. – I år har vi bedt elevane om kreative innspel med tanke på studentrekruttering, seier rekrutteringsansvarleg Veronica Kvalen Pilskog ved Kontor for samfunnskontakt.

 • Thumbnail

  Ope symposium om skriftkultur

  Publisert

  Forskargruppe for nynorsk skriftkultur har gleda av å by inn til eit ope symposium om skriftkultur og skriftkulturforsking. Utgangspunktet vårt er at både den skriftkulturelle praksisen og skriftkultur-studiane står i ei brytingstid.

 • Thumbnail

  Ny opera frå komponist Magnar Åm

  Publisert

  Under Dei nynorske festspela i juni 2018 vert det urpremiere på operaen «Kimen» av Magnar Åm, professor II ved Høgskulen i Volda. – Oppsetjinga er eit samarbeid mellom lokale regissør- og scenografkrefter, lokale kor og musikarar i alle aldrar og store nasjonale, profesjonelle aktørar, seier komponisten.