Temanummer om østeuropeisk film under den kalde krigen

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Professor Rolf Werenskjold er sammen med professorene Tobias Hochscherf og Bjørn Sørenssen gjesteredaktører for et eget temanummer av Historical Journal of Film, Radio and Television. Tittelen på temanummeret er «Dissent and Dissidents in Central and Eastern European Film» og det ble publisert online denne uken.

Professor Rolf Werenskjold er tilsatt ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda (HVO). De to andre redaktørene for dette spesialnummeret av Historical Journal of Film, Radio and Television, er professorne Tobias Hochscherf ved Kiel University of Applied Science and University of Flensburg og Bjørn Sørenssen ved NTNU.

RW
Professor Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

– I denne utgaven tar en rekke europeiske filmforskere for seg viktige sider av østeuropeisk film under den kalde krigen. Publiseringen er også en del av samarbeidet Avdeling for mediefag (AMF) har med Kiel University of Applied Science and University of Flensburg og NTNU i Trondheim, sier professor Rolf Werenskjold.

Werenskjold forteller at tanken om et slikt temanummer kom frem under et filmseminar i Volda for over ett år siden.

– Idéen ble så presentert for tidsskriftets redaksjon under en konferanse i Cork i Irland i fjor vinter. Publiseringstanken hviler på et konsept der seminarer og konferanser blir arenaer for nettverksbygging med publisering som mål - enten i form av redigerte antologier eller i egne tematidsskrifter. Samarbeidet med vår partnerinstitusjon i Kiel har vært viktig både med hensyn til undervisning og forskning, sier Werenskjold.

Publiseringen er også en del av arbeidet i en arbeidsgruppe i EU-forskningsprogrammet COST ACTION: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent 2017 der Werenskjold er med som en av lederne for forskningsaktivitetene.

Les mer om European Cooperation in Science and Technology (COST) og HVO.

Internasjonalt samarbeid viktig

– Når det gjelder samarbeidet med NTNU har dette vært viktig for AMF gjennom mange år og har også tidligere resultert flere samarbeidsprosjekter og publiseringer. Samarbeidsprosjekter med nasjonale forskningsmiljøer og EU viktig for høgskolen, sier Werenskjold.

Tidsskriftet publiserer papirutgaven i september.

Del på