Sofag

 • Mange søker Master i helseledelse

  Publisert

  Master i helseledelse er et nytt samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, og hele 173 førsteprioritetssøkere har søkt opptak. – Dette er vi glade for, sier instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, Svanhild Schønberg.

 • Eirik Hammersvik, Margit Ystanes og Anne Natvig

  HVO-tilsette til konferanse i Mexico

  Publisert

  Tre tilsette frå Høgskulen i Volda skal utgjere eit panel ved årskonferansen til Latin American Studies Association (LASA), som blir arrangert i Guadalajara i Mexico 13. – 16. mai.

 • Unik praksiserfaring i Afrika og Asia

  Publisert

  Å hjelpe rusavhengige, foreldrelause barn og trengande eldre i land som Tanzania og India har vore ein del av prakiskvardagen til barnevernspedagog- og sosionom-studentar dette semesteret.

 • Thumbnail

  Lagar møteplass og nettverk for tidlegare studentar

  Publisert

  Med nyvinninga Alumni – IPAS vil ein skape eit nettverk for studentar som har studert planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. – Vi håper dette skal gi både fagleg påfyll og vere ein arena for karriereutvikling, seier førstelektor Magnar Hjertenæs.

 • Thumbnail

  Frå Kenya til Volda med ei viktig historie

  Publisert

  I 2007 kom Caroline Chemnangoi frå Kenya til Volda og utdanna seg til sosionom. No har ho skrive bok om korleis det er å vekse opp i eit land der valdtekt og utnytting av kvinner er svært vanleg, og om overgangen til eit liv som afrikansk student i Volda.

 • Thumbnail

  – Var kjempelykkeleg då eg fekk lov til å studere

  Publisert

  Professor Jan Inge Sørbø beherskar to heilt ulike faggreiner og tok fredag imot FoU-prisen for det massive forskingsarbeidet han har drive. Noko av inspirasjonen har han henta frå far sin som ikkje hadde pengar nok til å ta høgare utdanning.

 • Thumbnail

  Gikk mann av huse for cannabis-forsking

  Publisert

  Cannabis er tydeleg et brennheitt tema om dagen. Då Silje Dahl og forskarkollegaar lanserte Cannabisboka måtte dei opne andre rom i Litteraturhuset i Oslo då den største salen raskt vart fylt til randen.

 • Thumbnail

  Stenger opptak til populær mastergrad

  Publisert

  Over 100 søknadar har vore handsama til masterløpet Samfunnsplanlegging og leiing denne våren, og med tilsaman 55 ja-svar så langt, har ein no stengt studiet.

 • Thumbnail

  Tre millionar til ombygging av auditorium

  Publisert

  Pengane kjem frå ei ordning regjeringa har for å ruste opp undervisningslokale med tanke på nye undervisningsformer. – Vi ønskjer å skape eit auditorium som gjer det mogleg veksle mellom ulike måtar å undervise på, seier dekan ved Avdeling for samfunnsfag Odd Ragnar Hunnes.