Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Thumbnail

  Vidareutdanning: Helsefag for sosialarbeidarar

  Publisert

  Endringar i organiseringa av velferdstilbod fører til at sosialarbeidarar i dag møter situasjonar der helsefagleg kompetanse vert etterspurt. Høgskulen i Volda tilbyr som den einaste høgskulen i landet vidareutdanninga «Helsefag for sosialarbeidarar». Det tredje kullet startar på nyåret 2019.

 • Thumbnail

  Fire vidareutdanningstilbod for lærarar i KfK

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal tilby fire vidareutdanningstilbod for lærarar i dei neste 3 åra innanfor strategien Kompetanse for kvalitet (KfK). – I alt betyr dette 170 nye vidareutdanningsplassar for lærarar i faga kunst og handverk, programmering og spesialpedagogikk, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for lærarutdanning.

 • Thumbnail

  Flott om AnimationVolda

  Publisert

  Nancy Denney-Phelps er en animasjonsjournalist, historiker og musikkprodusent. Hun har skrevet om animasjonsfilm og festivaler fra hele verden over mange år. På bloggen hennes på Animation World Network har hun publisert en fin presentasjon av siste AnimationVolda.

 • Thumbnail

  500 barnehagefolk drøftar eiga rolle

  Publisert

  «Du og eg» er overskrifta når meir enn 500 barnehagetilsette frå heile Møre og Romsdal er samla til konferanse i Ålesund torsdag og fredag.

 • Thumbnail

  Utdanningsdagane 2018

  Publisert

  For sjette året på rad arrangerer Høgskulen i Volda Utdanningsdagane for elevar i vidaregåande skular og folkehøgskular i regionen. – I år har vi fleire påmelde enn nokon gong før. Godt over 800 elevar frå heile 12 skular skal innom dei ulike informasjonspostane på campus desse to dagane, seier prosjektleiar Torill Engeseth.

 • Thumbnail

  HVO-forskarar til Shakespeare-konferanse i Venezia

  Publisert

  The Bergen-Volda Shakespeare Network (BVSN) arrangerer ein konferanse 14.-16. november ved Ca’ Foscari-universitetet i Venezia. Ei internasjonal samling av forskarar skal legge fram og diskutere forskingsarbeid om Shakespeare og andre renessanseforfattarar sine verk i samtida og notida.

 • Thumbnail

  Nordiske filmdagar i Lübeck

  Publisert

  Professor Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag skal ta del på dei Nordiske filmdagane Lübeck i denne veka. Filmfestivalen er den største festivalen for nordiske filmar utanfor Norden og dei arrangerer også forskingsseminar om film der Werenskjold skal leie ei av seminargruppene.