Forskningslederprogram - samling 1

2022-09-29T08:00:00 - 2022-09-30T16:00:00

Som et ledd i å styrke HVO sine faglige miljøer tilbyr vi høsten 2022 muligheten for å delta på et internt forskningslederprogram med Mobilize Nordic.

Første samling er 29.-30.sept 2022 og andre samling er 21.-22.nov 2022. Begge samlingene finner sted på Hotel Alexandra i Loen.

Programmet er særlig relevant for forskningsgruppeledere og for deg som på sikt tenker ledelse av større forskningsprosjekter og/eller forskningsgruppe. Blant annet er Forskningsrådet i 2023-utlysningen tydelig på at «prosjektleders faglige kompetanse og egnethet vil bli vurdert av fagfeller. Prosjektleder må kunne dokumentere kunnskap og kompetanse innenfor fagfeltet og prosjektledelse.»

Forskningsledelsesprogrammet vil ha som mål å gi deg som leder høyere kompetanse om ledelse, øke din forståelse og vilje til å fremme mangfold i forskning, gi rollen mening, forstå ansvar og myndighet knyttet til rollen, utvikle og lede forskningsprosjekter, og bygge støttende relasjoner mellom kollegaer og ledere.

Tidspunkter samling 1: 29.september kl.09-18 og 30.september kl.08.00-14.30.
Temaer på samling 1:
Ledelse i akademia
Organisering og utvikling av forskningsmiljø
Autoritet, makt og tillit
Kommunikasjon og samarbeid
Mangfold
Ansvar og samspillssoner

Forskningslederprogrammet er et initiativ gjennom, og finansieres av, Kvinneløftet. Programmet har en begrensning på maksimalt 21 deltakere. Overnatting og kost dekkes av midler fra egen forskningsgruppe. Pris per samling er kr. 1970, og inkluderer kost og losji. Ønsker du kun å delta på dagtid er pris per samling kr. 1190. Ta kontakt med forskningssjef dersom det er spørsmål knyttet til dekking med egne forskningsgruppemidler.

I forkant av samling 1 vil det bli gitt en forberedelsesoppgave som har en estimert arbeidsbelastning på ca. 2 timer. Det vil også bli gitt en hjemmelekse mellom samling 1 og 2 som har en estimert arbeidsbelastning på en arbeidsdag.

Påmelding via Nettskjema (sikker lenke) innen fredag 26.august. Ansatte som kan delta på begge samlingene vil bli prioritert.

Ta kontakt med forskningsrådgiver Trude Carlsen dersom du har spørsmål knyttet til påmelding og programmet.

Beste hilsen
Henriette Hafsaas, forskningssjef
Trude Carlsen, forskningsrådgiver

Del på