På internasjonal forskarkonferanse

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Stipendiatane Julia Melnikova og Elin Førde ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning var 22. – 25. august på den årlege forskarkonferansen ECER (European Conference on Educational Research) i Jerevan, hovudstaden i Armenia.

Elin Førde
Elin Førde var med på konferansen for «Emerging Researchers» og seinare på sjølve hovudkonferansen.

Tema for årets konferanse var «Education in a Changing World: The Impact of Global Realities on the Prospects and Experiences of Educational research».

Konferansen i regi av EERA (European Educational Research Association) vart avvikla på Yerevan State University og om lag 700 forskarar tok del.

Elin Førde var med på konferansen for «Emerging Researchers» og seinare på sjølve hovudkonferansen.

Julia Melnikova bidrog med eit paper med tittelen «Migrant Parets at High School: Traditional and New Involvement Practices».

Julia Melnikova
Julia Melnikova bidrog med eit paper med tittelen «Migrant Parets at High School: Traditional and New Involvement Practices».

Del på