Profile picture for user foerdee

Elin Førde

Stipendiat

Stipendiat

 

DOKTORGRADSPROGRAM:

Utdanningsvitenskap, OsloMet 

 

DOKTORGRADSPROSJEKT

"Ein kvalitativ studie av barnet sin posisjon sett i lys av ein evidensbasert barnehagepraksis"

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2503990

 

UTDANNING

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving, HIM/ HVO (2020)

Master i barnehagepedagogikk, OsloMet (2019)

Mentor og rettleiing, Høgskulen i Volda (2014)

Leiing og personalutvikling, Høgskulen i Volda (2010)

Førskulelærarutdanning Høgskulen i Volda (2001)

Pedagogikk grunnfag (1997)

 

UNDERVISNING

  • Regional kompetanseutvikling "Opp og Fram" 
  • Leiing, samarbeid og utvikling
  • Fordjuping: Barn, natur og friluftsliv
  • BLUBA Bacheloroppgåva 

 

FORSKINGSGRUPPER

Profesjonsforsking

Profesjonsetikk

 

FAGLEGE INTERESSER

* Barndom, leik, læring, profesjonsetikk, komparative studier, barnehagepolitikk, bemanningsnorm, dei yngste barna i barnehagen, rettleiing, mangfald, barn, natur og friluftsliv

* Nymaterialistiske, postfeministiske, posthumane og poststruktualistiske perspektiv

 

 

PUBLIKASJONAR:

Kronikk, Utdanning 23.02.2021

- Det du bed oss om å gjere, Guri!

https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-elin-forde-kartlegging/det-du-bed-oss-om-a-gjere-guri/274522?fbclid=IwAR3c4C850wYAkeDyUSFhDKQfldXbWcfxMuWSAhe-oPONLKBTQh67oSvTHMQ

Intervju Møre Nytt 31.01.2020:

- Er målet lønsame menneske?

Kronikk, Sunnmørsposten:

"Om å la seg forføre -barnet i nyliberalismens tid "

https://www.smp.no/meninger/kronikk/2019/12/15/%C2%ABOm-%C3%A5-la-seg-forf%C3%B8re-barnet-i-nyliberalismens-tid%C2%BB-20581726.ece

Masteroppgåve i barnehagepedagogikk, OsloMet:

"Å VEKKE MONSTER TIL LIVE" 

Nomadisk, eksperimenterande, spekulative lesingar av #uforsvarleg

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/7684

Artikkel, Utdanning: 

https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaerer-barnehagepedagogikk/barnehagedagen-2019--eg-lurer-pa/141247

Kronikk, Første Steg:

https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/mjuke-verdiar-finst-ikkje-berre-hja-kvinner/114006

Kronikk, Sunnmørsposten:

https://www.smp.no/meninger/kronikk/2018/03/05/Kor-mykje-SKAL-ein-barnehagel%C3%A6rar-tole-16217183.ece

 

ARBEIDSERFARING:

Stipendiat (AHL), Høgskulen i Volda (2020 - 2024)

Høgskulelektor i pedagogikk, Høgskulen i Volda (2019 - 2020)

Pedagogisk leiar, Øyra barnehage, Volda (2011-2020)

Styrar, Ørsta kommune (2005-2011)

Styrar, Krokedalen barnehage (2004-2005)

Styrar, Trollstua Familebarnehage (2002-2004)

Styrar, Sætrebakkane i Familiebarnehage (2001-2002)

 

VERV :

Den barnehagepolitiske offensiven, Utdanningsforbundet Volda

Arbeidstillitsvald for Utdanningsforbundet 

Leiar for seksjon B lokallaget Ørsta, Utdanningsforbundet

 

ANNA:

Praksislærar for Høgskulen i Volda, og

Ørsta vidaregåande skule

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin