Forsking og utvikling

 • Thumbnail

  Kjetil Vaage Øie har disputert ved NTNU

  Publisert

  Kjetil Vaage Øie disputerte 6. september 2019 for ph.d. graden ved NTNU med avhandlingen Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter - et pragmatisk perspektiv.

 • Thumbnail

  Nytt reiskap gjer forsking enklare

  Publisert

  Den nye datatenesta microdata.no vil vere med på å forenkle forskingsarbeidet for masterstudentar og tilsette ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Innovasjonscamp 2019

  Publisert

  For fjerde år på rad har Høgskulen i Volda i to dagar saman med Samskipnaden i Volda vore vertskap for 150 elevar frå Volda vidaregåande skule på sokalla Innovasjonscamp der elevane skal kome med kreative og innovative løysingar på eit oppdrag frå høgskulen og samskipnaden.

 • Thumbnail

  Hildegunn Valen Kleive har disputert ved MF

  Publisert

  Hildegunn Valen Kleive disputerte 10. mai 2019 for ph.d. graden ved MF vitenskapelig høyskole med avhandlingen "Not that religious: A study of young Tamil religiosity in north-western Norway.

 • Thumbnail

  Jan Håkon Vikane har disputert ved UiB

  Publisert

  Jan Håkon Vikane disputerte 23. april 2019 for ph.d.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Predicting decline of threatened species, invasiveness of alien species, and invasibility of semi-natural habitats: A case study from threatened coastal heathlands and semi-natural grasslands in western Norway"

 • Thumbnail

  Ny bok: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

  Publisert

  I forbindelse med at professor Tor-Johan Ekeland fyller 70 år, er det gitt ut en bok på Abstrakt forlag med tittelen «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket». I boka er det mange bidrag fra andre ansatte ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Øyvind Eiksund har disputert ved NMH

  Publisert

  Øyvind Eiksund disputerte 28. mars 2019 for ph.d.-graden ved Norges musikkhøgskole med avhandlinga "Koret som spenningsfelt. Mellom det små og det store."

 • Thumbnail

  Spesialpedagogikk: HVO-stipendiat set dagsorden

  Publisert

  Doktoravhandlinga frå Emmy Elizabeth Langøy er oppslag i den nasjonale debatten om spesialpedagogiske tiltak. Resultata viser at dagens tiltak kan gi framtidige vanskar.