Forsking og utvikling

 • Thumbnail

  Volda-bok om den kalde krigen vekker oppsikt i USA

  Publisert

  I disse dager utgir det anerkjente britiske forlaget Palgrave MacMillan boken "Media and the Cold War in the 1980s: Between Star Wars and Glasnost." Initiativtakere og redaktører er Rolf Werenskjold og Henrik G. Bastiansen ved Avdeling for mediefag ved HVO i samarbeid med den tyske historikeren professor Martin Klimke ved New York University.

 • Thumbnail

  Skal gi råd om bedre lærerutdanning

  Publisert

  Regjeringen har satt ned et faglig råd som skal komme med innspill for å nå målene i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025». Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren. Ett av medlemmene i rådet er Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskolen i Volda.

 • Thumbnail

  HVO skal vurdere støtteordningar for litteratur

  Publisert

  Ei tverrfagleg forskargruppe ved Høgskulen i Volda har fått i oppdrag frå Kulturrådet å greie ut tilskotsordningane for litteratur. Prosjektet har fått namnet «Litteraturutredningen 2019» og føremålet med utgreiinga er å bringe fram kunnskap om korleis støtteordningane for litteratur fungerer, korleis dei verkar innanfor det litterære krinsløpet og korleis dei bidreg til å nå litteraturpolitiske mål.

 • Thumbnail

  500 barnehagefolk drøftar eiga rolle

  Publisert

  «Du og eg» er overskrifta når meir enn 500 barnehagetilsette frå heile Møre og Romsdal er samla til konferanse i Ålesund torsdag og fredag.

 • Thumbnail

  SKAL STUDERE LOKALVAL

  Publisert

  Førsteamanuensis Bjarte Folkestad ved Avdeling for samfunnsfag og historie er med i eit forskingsprosjekt om lokaldemokrati innanfor forskingsrådsprogrammet DEMOS. Det er lokalvala i 2019 og 2023 som skal undersøkast. I forskargruppa er det med forskarar frå universiteta og forskingsinstitutt i Oslo og Bergen.

 • Thumbnail

  HVO-forskarar til Shakespeare-konferanse i Venezia

  Publisert

  The Bergen-Volda Shakespeare Network (BVSN) arrangerer ein konferanse 14.-16. november ved Ca’ Foscari-universitetet i Venezia. Ei internasjonal samling av forskarar skal legge fram og diskutere forskingsarbeid om Shakespeare og andre renessanseforfattarar sine verk i samtida og notida.

 • Thumbnail

  Nordiske filmdagar i Lübeck

  Publisert

  Professor Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag skal ta del på dei Nordiske filmdagane Lübeck i denne veka. Filmfestivalen er den største festivalen for nordiske filmar utanfor Norden og dei arrangerer også forskingsseminar om film der Werenskjold skal leie ei av seminargruppene.

 • Thumbnail

  NAFOL-konferansen 2018

  Publisert

  Måndag 22. oktober til onsdag 24. oktober 2018 arrangerte Nasjonal forskarskule for lærarutdanning (NAFOL) den femte internasjonale konferansen på Hamar. NAFOL er drive av 17 universitet og høgskular, mellom andre Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  – BEHOV FOR FLEIRE NATURGUIDAR

  Publisert

  – Det er eit stort behov for naturguidar, seier dagleg leiar i 62°NORD Knut Flakk og fagmiljøet i friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Det ligg no an til eit samarbeid mellom 62°NORD og Høgskulen i Volda for å gjere naturguideutdanning meir kjent, auke talet på studieplassar og å utvikle reisemål i sunnmørsk natur.

 • Thumbnail

  Samarbeid om barnehagebasert utviklingsarbeid

  Publisert

  Dei fem kommunane som skal bli nye Ålesund har inngått eit samarbeid med Høgskulen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for tilsette i barnehagane. Bakgrunnen for samarbeidet er ny rammeplan for barnehagen.