Forsking og utvikling

 • Eirik Hammersvik, Margit Ystanes og Anne Natvig

  HVO-tilsette til konferanse i Mexico

  Publisert

  Tre tilsette frå Høgskulen i Volda skal utgjere eit panel ved årskonferansen til Latin American Studies Association (LASA), som blir arrangert i Guadalajara i Mexico 13. – 16. mai.

 • Kvinner på forskingstoppen i Volda

  Publisert

  I motsetnad til mange andre stadar var det ved Høgskulen i Volda to kvinner som scora høgst poengsum i forskingspublisering ved siste rapport. Begge gav ut både bok og to artiklar i 2018.

 • HVO-forskar på stor konferanse

  Publisert

  Førstelektor Ragnhild Fauske ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er nettopp komen tilbake frå American Academy of Religion si årlege samling i San Diego, USA. – Dette er ein stor konferanse for teologar, skulefolk og forskarar. Om lag 9000 fagfolk deltok. Eg presenterte funn frå doktorgradsarbeidet mitt der eg arbeider med samtalar om eksistensielle spørsmål i barnehagen, seier Fauske

 • Forskningskonferanse-religion og livssyn

  Fruktbar tverrfaglig forskningskonferanse

  Publisert

  En rekke universitet og høgskoler var representert da forskergruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda arrangerte forskingskonferansen «Space/place»: Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver i Ørsta.

 • Vil gjere studentar meir nytenkande og aktive

  Publisert

  Korleis kan ein få studentar til å sjå fleire moglegheiter og bli enda meir aktive i måten dei lærer og studerer på? Det skal eit internasjonalt forskingsprosjekt med Høgskulen i Volda som prosjektleiar forsøke å gi gode svar på.

 • Fritt Ord-stipender

  Publisert

  I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Utdanningsinstitusjonene behandler søknadene fra studentene og fordeler pengene. Avdeling for mediefag har gitt støtte til elleve slike prosjekter høsten 2019.

 • Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Publisert

  Som regional og nasjonal kompetanseleverandør tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje fleksible studietilbod på nett og deltid som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde. Du kan no søkje opptak til studium med oppstart våren 2020.

 • HVO bak ny og unik forskingsformidling

  Publisert

  – Dette er ein milestolpe i formidling av nordisk kultur- og helseforsking, seier førsteamanuensis Wenche Torrissen om det nye tidsskriftet Nordic Journal of Arts, Culture and Health, som ho er redaktør for og Høgskulen i Volda er ein av partnarane i.

 • Thumbnail

  Voldastudentar vitja Ålesund Future Lab

  Publisert

  FN har sett berekraftig byutvikling på dagsordenen gjennom programmet United 4 Smart Sustainable Cities. Nye Ålesund kommune er med i programmet og har etablert Ålesund Future Lab i Norsk Maritim kompetansesenter. Torsdag var ei gruppe studentar frå Institutt for planlegging, administrasjon og skulefag på besøk.