Forsking og utvikling

 • Ny bok: Journalistikk, profesjon og endring

  Publisert

  Professor i journalistikk Paul Bjerke ved Avdeling for mediefag er en av tre redaktører av den nye boken «Journalistikk, profesjon og endring» på forlaget Orkana akademisk. HVO-forskerne førsteamanuensis Idar Flo og professor Svein Brurås bidrar også med artikler i boka.

 • Pernille Fiskerstrand

  Ni ledige stipendiatstillingar

  Publisert

  Har du mastergrad og kan tenke deg tre-fire år der du fordjupar deg innan fagfeltet du brenn for? Høgskulen i Volda har no ledig inntil ni stipendiatstillingar med søknadsfrist i februar og mars.

 • Med på laget bak innovasjonspris

  Publisert

  Folvengaard AS vann tysdag Landbrukets innovasjonspris. Dei er ein del av algeprosjektet Algae to Furture der mediemiljøet ved Høgskulen i Volda, representert ved både studentar og tilsette, spelar ei sentral rolle.

 • Eirik Hammersvik, Margit Ystanes og Anne Natvig

  HVO-tilsette til konferanse i Mexico

  Publisert

  Tre tilsette frå Høgskulen i Volda skal utgjere eit panel ved årskonferansen til Latin American Studies Association (LASA), som blir arrangert i Guadalajara i Mexico 13. – 16. mai.

 • Kvinner på forskingstoppen i Volda

  Publisert

  I motsetnad til mange andre stadar var det ved Høgskulen i Volda to kvinner som scora høgst poengsum i forskingspublisering ved siste rapport. Begge gav ut både bok og to artiklar i 2018.

 • HVO-forskar på stor konferanse

  Publisert

  Førstelektor Ragnhild Fauske ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er nettopp komen tilbake frå American Academy of Religion si årlege samling i San Diego, USA. – Dette er ein stor konferanse for teologar, skulefolk og forskarar. Om lag 9000 fagfolk deltok. Eg presenterte funn frå doktorgradsarbeidet mitt der eg arbeider med samtalar om eksistensielle spørsmål i barnehagen, seier Fauske

 • Forskningskonferanse-religion og livssyn

  Fruktbar tverrfaglig forskningskonferanse

  Publisert

  En rekke universitet og høgskoler var representert da forskergruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda arrangerte forskingskonferansen «Space/place»: Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver i Ørsta.

 • Vil gjere studentar meir nytenkande og aktive

  Publisert

  Korleis kan ein få studentar til å sjå fleire moglegheiter og bli enda meir aktive i måten dei lærer og studerer på? Det skal eit internasjonalt forskingsprosjekt med Høgskulen i Volda som prosjektleiar forsøke å gi gode svar på.

 • Fritt Ord-stipender

  Publisert

  I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Utdanningsinstitusjonene behandler søknadene fra studentene og fordeler pengene. Avdeling for mediefag har gitt støtte til elleve slike prosjekter høsten 2019.