Profile picture for user hoeydalt

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

Utdanning

OsloMet, PhD-programmet: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

NAFOL forskerskole 

Cand.polit.grad. (Allmennpedagogikk, NTNU),

Spesialpedagog 

Pedagogisk rettleiing

Barnehagelærar

Undervisning

BLUBA: Bacheloroppgåve

LSU: Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid

Faglege interessar

Lærarutdanning

Reformer

Leiing

Prosjektleiing og utviklingsarbeid

Pedagogisk dokumentasjon

Spesialpedagogikk

Forskingsgrupper

Medlem av Forskingsgruppa for Profesjonsforsking, HVO

Medlem av Grupo de Investigación en Comunicación y Educación, Andalucía

Arbeidserfaring og verv

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, førsteamanuensis (2018-

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, høgskulelektor (2008- 2018)

Universitetet i Bergen, UHNett-Vest, prosjektleiar (2010-2012)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rekrutteringsstrategi, prosjektgruppemedlem (2008-2011)

Høgskulen i Volda, NOKUT- evalueringa av HVO, prosjektleiar (2008-2010) 

Høgskulen i Volda, studieleiar for førskulelærarutdanninga (2008-2010)

Ulstein Kommune, Ulstein Kompetansesenter, rektor (2000-2008)

Ørsta Kommune, Ørsta Opplæringssenter, lærar (1999-2000)

Normisjon, Ecuador, rektor (1995-1999)

Volda Lærarhøgskule, konsulent og høgskulelærar (1989-1995)

Volda kommune, spesialpedagog (1987-1988)

Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdelingsleiar (1986-1987)

Ørsta Kommune, barnehagestyrar (1980-1986)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

The team member role and ways of becoming 'in-service'
Publisert 2019 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

'Then I suddenly found myself as Teacher Educator' About professional Identity and Recruitment to Teacher Education.
Publisert 2018 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Teacher educators as curriculum developers in times of change
Publisert 2017 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

The new roles of teacher educators in a new education policy
Publisert 2017 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Co-operation is not enough: Teacher Educators as Curriculum Developers in Times of Change
Publisert 2017 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

To translate and bring reform ideas into practice
Publisert 2016 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

'It all feels like climbing mountains'
Publisert 2016 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Samanbindande, gjennomgåande og progresjon - ei av "pedagogikken sine roller" i ny utdanning
Publisert 2016 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

In what way do competent teacher educators become good team members?
Publisert 2016 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Those who translate the reform ideas into practice
Publisert 2016 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Tact, having a good ear and pedagogical presence in connection with the implementation of a reform in higher education
Publisert 2015 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

The teacher educator´s mandate and role in reform implementation. An interview study examining the actors´ implementation process, asking in what way the change influence the Teacher Educator´s role in Norwegian Early Childhood Teacher Education, reform 2013.
Publisert 2015 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Vegar til barnehagelærar
Publisert 2015 av Lars Gulbrandsen, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Vegane fram til barnehagelærarutdanning
Publisert 2014 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Lars Gulbrandsen

Early childhood teacher education. Giving the students direction within the profession
Publisert 2014 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Å skape meiningsfulle samanhengar for læring
Publisert 2014 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Symposium Preschool profession and identity. Frames and Roles in Workplace-Based Early Childhood Teacher Education
Publisert 2013 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Rammer og roller i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning
Publisert 2013 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Kva er rammefaktorane hos ABf-studenten og korleis verkar desse inn i profesjonskvalifiseringa?
Publisert 2012 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Rollepress i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning
Publisert 2012 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Profesjonskvalifisering i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning. Kva effekt har skiftingar mellom komplekse, doble og kryssande studentroller?
Publisert 2012 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Profesjonskvalifisering og profesjonskvalitet. Rolle- og posisjonsskiftingar for ABf-studenten
Publisert 2011 av Torhild Erika Lillemark Høydalsvik