Profile picture for user hoeydalt

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Professor

Institutt for pedagogikk

Professor, Education

Utdanning

Pedagogisk basiskompetanse, Høgskulen i Volda, 2022 - pågår

Forskningsledelse, Høgskulen i Volda, 2022

UH-pedagogikk, Rettleiing på studenttekstar, 2018

Ph.D.-programmet: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, OsloMet, 2018

NAFOL forskerskole, NTNU, 2013-2017 

Cand.polit.grad. Allmennpedagogikk, NTNU, 2007

Spesialpedagogikk 2. avd. Høgskulen i Volda, 2005

Cand,mag grad, 1991;

 - Spesialpedagogikk 1. avd. Høgskulen i Volda

 - Pedagogisk rettleiing, Høgskulen i Volda

Barnehagelærarutdanning, Høgskulen i Volda, 1980

Undervisning

Emneansvar: Master i Barnehagekunnskap, Barnehagen som lærande organisasjon, BLUMG302

Emneansvar: Master i Grunnskulelærarutdanning, Pedagogikk og elevkunnskap, PEL4, femte årskull, MGPE4 1-7 og MGPE4 5-10

Undervisning og rettleiing: Bacheloroppgåve i Barnehagelærarutdanninga, 3. årskull, BLUBA og 4. årskull BLUBA-D

Rettleiing: Master i Spesialpedagogikk, ULSP306, heiltid og deltidskulla

ReKomp, Regional kompetansebygging

Faglege interessar

Lærarutdanningsforsking

Berekraftsdidaktikk i barnehage og skule

Danning

Overgangsutfordringar

Reformer i lærarutdanningane

Leiing av lærande organisasjonar

Prosjektleiing og utviklingsarbeid i barnehage og skule

Pedagogisk dokumentasjon

Spesialpedagogikk

Empati som kompetanse i profesjonsutdanningar

Forskingsgrupper

1) Medlem av Grupo La formación ética de los futuros profesionales de Educación Infantil y Primaria como elemento de selección: diagnóstico y análisis", Universidad Granada

2) Delt leiar av forskingsgruppa bærekraftdidaktikk , HVO

3) Leiar av forskingsgruppa Empati i profesjonsutdanningar EMPATI-prosjektet | Høgskulen i Volda (hivolda.no)

 

Arbeidserfaring og verv

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, professor (februar 2022-

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, førsteamanuensis (2018-2022)

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, høgskulelektor (2008- 2018)

Universitetet i Bergen, UHNett-Vest, prosjektleiar (2010-2012)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rekrutteringsstrategi, prosjektgruppemedlem (2008-2011)

Høgskulen i Volda, NOKUT- evalueringa av HVO, prosjektleiar (2008-2010) 

Høgskulen i Volda, studieleiar for førskulelærarutdanninga (2008-2010)

Ulstein Kommune, Ulstein Kompetansesenter, rektor (2000-2008)

Ørsta Kommune, Ørsta Opplæringssenter, lærar (1999-2000)

Normisjon, Ecuador, rektor (1995-1999)

Volda Lærarhøgskule, konsulent og høgskulelærar (1989-1995)

Volda kommune, spesialpedagog (1987-1988)

Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdelingsleiar (1986-1987)

Ørsta Kommune, barnehagestyrar (1980-1986)

Research

CRIStin

Other works

Yrkesretting og profesjonsrelevans; Simulering som profesjonsretting i lærerutdanningene
Published 2024 by Beate Lund, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Merete Ellen Lunde, Hildegunn Valen Kleive, Synnøve Moltudal, Aleksander Krogevoll, Kari Elisabeth Bachmann

Berekraft i barnehagen må vere meir enn søppelsortering
Published 2024 by Jan Håkon Vikane, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Steinarr Sommerset

Students empathic profiles
Published 2023 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

S t u d e n t s ´   E m p a t h i c    P r o f i l e s
Published 2023 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

The  teachers’ sustainability capacity in Norwegian early childhood education
Published 2023 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Jan Håkon Vikane

«But I have no idea what you’re talking about!» Transition into Early Childhood Teacher Education
Published 2022 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Hilde Gry Leer-Salvesen

Self Study Research som tilnærmingsmåte?
Published 2022 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Hilde Gry Leer-Salvesen

What Supports the Building of Teachers' Capacity to Master Education for Sustainable Development?
Published 2022 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Jan Håkon Vikane

Utdanning for berekraftig utvikling
Published 2022 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Jan Håkon Vikane

Spor av berekraft i vitensenter
Published 2021 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Jenny Ullgren

Spor av berekraft i vitensenter
Published 2021 by Jan Håkon Vikane, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Jenny Ullgren

OVERGANGSUTFORDRINGAR FOR STUDENTAR I FØRSTE SEMESTER AV BARNEHAGELÆRARUTDANNINGA
Published 2021 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Hilde Gry Leer-Salvesen

The team member role and ways of becoming 'in-service'
Published 2019 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

'Then I suddenly found myself as Teacher Educator' About professional Identity and Recruitment to Teacher Education.
Published 2018 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Teacher educators as curriculum developers in times of change
Published 2017 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

The new roles of teacher educators in a new education policy
Published 2017 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Co-operation is not enough: Teacher Educators as Curriculum Developers in Times of Change
Published 2017 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

To translate and bring reform ideas into practice
Published 2016 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

'It all feels like climbing mountains'
Published 2016 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Samanbindande, gjennomgåande og progresjon - ei av "pedagogikken sine roller" i ny utdanning
Published 2016 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

In what way do competent teacher educators become good team members?
Published 2016 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Those who translate the reform ideas into practice
Published 2016 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Tact, having a good ear and pedagogical presence in connection with the implementation of a reform in higher education
Published 2015 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

The teacher educator´s mandate and role in reform implementation. An interview study examining the actors´ implementation process, asking in what way the change influence the Teacher Educator´s role in Norwegian Early Childhood Teacher Education, reform 2013.
Published 2015 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Vegar til barnehagelærar
Published 2015 by Lars Gulbrandsen, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Vegane fram til barnehagelærarutdanning
Published 2014 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Lars Gulbrandsen

Early childhood teacher education. Giving the students direction within the profession
Published 2014 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Å skape meiningsfulle samanhengar for læring
Published 2014 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Symposium Preschool profession and identity. Frames and Roles in Workplace-Based Early Childhood Teacher Education
Published 2013 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Rammer og roller i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning
Published 2013 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Kva er rammefaktorane hos ABf-studenten og korleis verkar desse inn i profesjonskvalifiseringa?
Published 2012 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Rollepress i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning
Published 2012 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Profesjonskvalifisering i arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning. Kva effekt har skiftingar mellom komplekse, doble og kryssande studentroller?
Published 2012 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Profesjonskvalifisering og profesjonskvalitet. Rolle- og posisjonsskiftingar for ABf-studenten
Published 2011 by Torhild Erika Lillemark Høydalsvik