Profile picture for user spilline

Eivor Finset Spilling

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Utdanning / Education

2023: Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora frå Universitetet i Stavanger. Tittel på avhandlinga: Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition and learning? / Phd in Educational Sciences and Humanities (University of Stavanger)

2012: Mastergrad i nordisk, særleg norsk språkvitskap, frå Universitetet i Oslo / Master of Philosophy in Languages: Nordic, especially Norwegain, linguistics (University of Oslo)

2010: Praktisk pedagogisk utdanning frå Universitetet i Oslo / Practical Pedagogical Education (University of Oslo)

Faglege interesser / Research Interests

Norskdidaktikk / Norwegian didactics

Byrjaropplæring / Early reading and writing instruction

Språkutvikling og språkstimulering / Language development and stimulation

Skriving / Writing

Grammatikk og grammatikkdidaktikk / Grammar and grammar didactics

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind [ISBN 978-82-03-18941-8] 658s.
Publisert 2009 av Christian Janss, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger, Sibylle Söring, Aina Nøding, Gry Berg, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Nina Marie Evensen, Ingrid Louise Falkenberg, Åshild Haugsland, Ingunn Indrebø Ims, Kari Kinn, Inger Marie H Kjølstadmyr, Sigrid Larsson, Margit Sauar, Henninge M. Solberg, Eivor Finset Spilling, Gunnhild Wiggen, Mette Refslund Witting, Ingvald Aarstein, Ståle Dingstad
Publisher: Aschehoug & Co

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Writing by hand or digitally in first grade: Effects on rate of learning to compose text
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Jens Roeser, Mark Torrance

The Measurement of Text Quality
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling

Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers?
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Jens Roeser, Mark Torrance

Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn
Publisert 2020 av Tor Arne Haugen, Eivor Finset Spilling

Making sense of grammatical variation in Norwegian
Publisert 2018 av Hans-Olav Enger, Eivor Finset Spilling, Marianne Brodahl Sameien

Metakomparasjon i norsk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Gradbøying i norsk: en bruksbasert tilnærming
Publisert 2013 av Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen

Anna

Skriveopplæring for hand eller tastatur – resultatet blir ganske likt
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Jens Roeser, Mark Torrance

Kan førsteklassingar skrive forteljing? Klart dei kan!
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling

Fra enten eller til både og. Nerttbrett og blyant i skriveopplæringen
Publisert 2023 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Vibeke Rønneberg, Pernille Fiskerstrand, Camilla Fitjar, Eivor Finset Spilling, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Lina Rebekka Kobberstad

I løpet av fem år gav ho liv til to barn og ei avhandling
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling

Førsteklassinger skriver like bra på skjerm som med blyant
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling

Kva skjer med språket i det nye klasserommet? Handskrift og/eller nettbrett og skriving på nynorsk
Publisert 2023 av Wenke Mork Rogne, Gudrun Kløve Juuhl, Eivor Finset Spilling, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition performance and learning? [ISBN 978-82-8439-157-1] 292s.
Publisert 2023 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Mark Torrance

Dei nye skriftlærde
Publisert 2023 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Eivor Finset Spilling

Fra enten eller til både og - nettbrett og blyant i skriveopplæringen
Publisert 2023 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Vibeke Rønneberg, Pernille Fiskerstrand, Camilla Fitjar, Eivor Finset Spilling, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Lina Rebekka Kobberstad

Beginning writing by hand or by keyboard
Publisert 2022 av Vibeke Rønneberg, Eivor Finset Spilling, Wenke Mork Rogne, Jens Roeser, Mark Torrance

Handskrift vs. nettbrett: Påverkar skrivemodaliteten kvaliteten på forteljingar av begynnande skrivarar?
Publisert 2021 av Eivor Finset Spilling, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Jens Roeser, Mark Torrance

Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?
Publisert 2019 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Mark Torrance

Presentasjon av Olaf Husby: Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere
Publisert 2017 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Garthus og Schulze: #nynorsk
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Flerspråklighet
Publisert 2016 av Eivor Finset Spilling

Presentasjon av Ingvil Brügger Budal (red.): Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk
Publisert 2015 av Eivor Finset Spilling

Mer kaffekjerring enn meg? Om gradbøying av substantiver
Publisert 2015 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying av substantiver
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying i norsk talespråk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Gradbøying i norsk
Publisert 2014 av Eivor Finset Spilling

Reorganising grammatical variation in Norwegian
Publisert 2013 av Hans-Olav Enger, Eivor Finset Spilling, Marianne Brodahl Nilsen

Gradbøying i norsk. En korpusbasert undersøkelse av talespråk. 149s.
Publisert 2012 av Eivor Finset Spilling