Profile picture for user GerdS

Gerd Sylvi Steinnes

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

Utdanning

PhD i profesjonsteori.  Senter for profesjonsteori, Oslo Met (Høgskolen i Oslo og Akershus)   ( Dr.Polit degree (PhD) in the study of professions, Oslo and Akerhus University college, Senter for the study on Professions.  Dissertation title: Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og samarbeidet med assistentane.)

Cand.polit. Hovudfag i pedagogikk. Universitetet i Oslo.  ( Cand.polit degree, Majors in pedagogy, University of Oslo. Thesis title: Vilkår for profesjonell identitet?)

Pedagogisk arbeid i skulen             

Rettleiarutdanning                                

Administrasjon og leiing                      

Barnehagelærarutdanning                          

 

Akademisk grad/doktorgrad

Ph.D i profesjonsteori

 

Ansvarsområde

Masterutdanning i barnehagekunnskap, rettleiarutdanning, barnehagelærarutdanning

 

Undervisning

Barnehagelærarrolla i eit profesjonsperspektiv, rettleiar-og mentorutdanning, barnehagelærarutdanning

 

Faglege interesser

-Spørsmål rundt førskulelærar/barnehagelærerrolla, kvalifisering og profesjonalisering. Dette omhandlar studiar av utdanninga og av studentar, nyutdanna og meir erfarne barnehagelærarar si oppleving av yrket.

-Rettleiing 

-Profesjonsperspektiv

-Heilskapleg tilnerming til læring i barnehagen

-Vurdering i barnehagen

 

Forskingsgrupper

Kvalifisering og profesjonslæring: Liv Torunn Eik, HSN, Elin Ødegård UIS og Gerd Sylvi Steinnes, HVO

Vurdering i barnehagen: Liv Torunn Eik, HSN, Turid Thorsby Jansen, HSN og Gerd Sylvi Steinnes, HVO

Profesjonsforsking, Høgskulen i Volda

 

Kompetanseområde

Profesjonsteori, profesjonalisering, rettleiing, vurdering i barnehagen

 

Noverande forskingsprosjekt

Rettleiing i høgare utdanning

Teachers’ Professional Qualifications. Ein studie av studentar, lærarar og nyutdanna innanfor barnehage-og grunnskulelærarutdanning.  Finansiert av Norges forskningsråd

 

 

Tidlegare forskingsprosjekt

HEL-LÆR: Helhetlig tilnærming til læring i barnehagen. Delstudie i arbeidet til ekspertgruppa om barnehagelærerrollen

MAFAL-prosjektet. Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg. Finansiert av Norges forskningsråd

Vurdering i barnehagen. Interaktivt FOU-prosjekt om vurdering i barnehagen. Finansiert av Utdanningsforbundet.

Arbeidserfaring

2014 - :                  Førsteamanuensis Høgskulen i Volda.   Associated professor, Volda University College

2012-2014:          Høgskulelektor Høgskulen i Volda.    Assistant professor, Volda University College

2008-2012:          Stipendiat.   PhD- student, Volda University College and Oslo University college, Senter for the study of professions

2007-2008:          Studieleiar for barnehagelærarutdanninga, Høgskulen i Volda. Academic director of the kindergarten teacher education, Volda University College

2006-2008:          Høgskulelektor, Høgskulen i Volda.  Assistant professor, Volda University College

1995-2006:          Høgskulelærar, Høgskulen i Volda.  University college teacher in pedagogy and social studies, Volda University College

 

Verv

Medlem i ekspertpanel for evaluering av dansk pedagogutdanning, EVA 2020

Medlem i arbeidsutval for NRLU, utarbeiding av kunnskapsgrunnlag om master i barnehagen. 2017

Medlem i ekspertutvalet om barnehagelærarrolla (regjeringsutval) 2017-18

 

Andre oppgåver

Kommisjonsarbeid

Fagfelle for ulike tidsskrift

Nasjonalt nettverk for rettleiing av nyutdanna, prosjektleiar for rettleiing av nyutdanna i Møre og Romsdal

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging [ISBN 9788245022605] 180s.
Publisert 2020 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegård
Publisher: Fagbokforlaget

Barnehagelæreres profesjonslæring [ISBN 978-82-450-1692-5] 182s.
Publisert 2016 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegård
Publisher: Fagbokforlaget

Anna

Kompetansebygging i barnehagen
Publisert 2022 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik, Elin Ødegård

Kunnskapsgrunnlag og profesjonelle vurderinger
Publisert 2022 av Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes, Hege Fimreite

Pedagogisk arbeid med barn
Publisert 2022 av Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes, Hege Fimreite

Barnehagelærerens oppgaveforståelse
Publisert 2022 av Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes, Hege Fimreite

Rettleiing i praksis. Ein studie av rettleiing i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes, Kari Pauline Longva

Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetanseutvikling
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsperspktiv og profesjonskvalifisering
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsperspektiv på barnehagen
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes

Empirisk tilnerming til forsking på praksisopplæring
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes

"Du må sjå dei for det dei er". Om rettleiing av barnehagestudentar i praksis.
Publisert 2021 av Gerd Sylvi Steinnes, Kari Pauline Longva

Webinar "Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemma som omdreiningspunkt for kompetansebygging"
Publisert 2020 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik, Elin Ødegård

Interaktiv forskning som omdreiningspunkt for kompetansebygging i barnehagen.
Publisert 2020 av Elin Ødegård, Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

I en helhetlig tilnærming til læring er omsorg i sentrum
Publisert 2020 av Marit Bøe, Karin Hognestad, Gerd Sylvi Steinnes, Hege Fimreite, Thomas Moser

Profesjonsperspektiv og profesjonskvalifisering
Publisert 2020 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Barnehagelæreres profesjonskvalifisering i overgangen mellom utdanning og yrke
Publisert 2020 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

«Med profesjonshatten på». Vurdering i barnehagen i et dilemmaperspektiv
Publisert 2020 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Perspektiv på barnehagelærarrolla
Publisert 2020 av Gerd Sylvi Steinnes

Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging
Publisert 2019 av Elin Ødegård, Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelærarar endra syn på vurdering
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Barnehagens verdigrunnlag i praksis
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Kristin Rostad Gangstad, Liv Torunn Eik

Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik, Elin Ødegård

Vurdering i barnehagen -systematikk eller tilfeldighet?
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

En helhetlig tilnærming til læring – hvordan ser den ut i praksis og hvordan kan den styrkes?
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Marit Bøe

Fra prosjekt til forbedret praksis. Vurderingsprosjektet ett år etter [ISBN 978-82-7860-376-5] 56s.
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon) 31s.
Publisert 2019 av Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Helene Berntsen Brennås, Hege Fimreite, Anton Havnes, Øivind Hornslien, Kari Hoås Moen, Thomas Moser, Anne Myrstad, Gerd Sylvi Steinnes

Presentasjon av ekspertrapporten
Publisert 2019 av Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes

Regional kompetansesamling - ledelse og faglig utvikling i en organisasjonskontekst.
Publisert 2019 av Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelærerrollen i ulike spenningsfelt
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Marit Bøe

Changes in Norwegian early childhood teacher education. Consequences for ECEC teachers' qualifications?
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Ekspertrapporten om barnehagelærerrollen
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelærarrolla
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelærerrollen
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Nyutdanna barnehagelærarar sitt møte med yrket
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelærerrollen i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes

Flere barn på blokka - vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsperspektiv og profesjonsutvikling i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Flere barn på blokka-endring mot en mer systematisk vurderingspraksis i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Flere barn på blokka-utvikling av en mer systematisk vurderingspraksis i barnehagen?
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering av barns trivsel og utvikling-etiske og faglige dilemma
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Implementing the core values of kindergarten. Chair, self-organized symposium
Publisert 2018 av Liv Torunn Eik, Merete Helene Mortensen, Gerd Sylvi Steinnes, Kristin Rostad Gangstad

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag 309s.
Publisert 2018 av Utdanning/Forskning Kunnskapsdepartementet, Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Helen Berntsen Brennås, Hege Fimreite, Anton Havnes, Øivind Hornslien, Kari Hoås Moen, Thomas Moser, Anne Myrstad, Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsperspektiv i rettleiarutdanning
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Value-based assessment in kindergarten: opportunities and challenges
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Vurdering i barnehagen - personalet si rolle og barns medverknad.
Publisert 2018 av Kristin Rostad Gangstad, Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring [ISBN 978-82-7206-493-7] 71s.
Publisert 2018 av Marit Bøe, Gerd Sylvi Steinnes, Karin Hognestad, Hege Fimreite, Thomas Moser

Styrerkonferansen 2018:Flere barn på blokka- endring mot en mer systematisk vurderingspraksis i barnehagen?
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Kvar er profesjonsstemma i Møre og Romsdal?
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Fagdag for barnehagelærere i Oppegård. Vurdering i barnehagen
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering i barnehagen -etiske ufordringer
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering i barnehagen, etiske refleksjoner
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering i barnehagen, på vei mot en mer systematisk vurderingspraksis?
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Flere barn på blokka - endring mot en mer systematisk vurderingspraksis i barnehagen
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Styrers rolle i arbeid med vurdering i barnehagen
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurderingspraksis i barnehagen
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsperspektiv
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Den profesjonelle barnehagelærer
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurdering i barnehagen
Publisert 2018 av Gerd Sylvi Steinnes

Flere barn på blokka. Presentasjoner fra et Fou-prosjekt om vurdering av barns utvikling og trivsel i barnehagen
Publisert 2017 av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes

Teachers' Professional Qualifications
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Implementering av ny rammeplan
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

Changes - concequences for professional learning
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

Coherence or fragmentation in kindergarten teacher education?
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

Vurderingsarbeid i barnehagen, et FOU-prosjekt
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

PÅ vei mot en mer systematisk vurderingspraksis?
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

Teachers' Professional Qualifications
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Flere barn på blokka. Rapport fra et forsknings-og utviklingsprosjekt om vurdering av barns trivsel og utviklingi barnehagen [ISBN 978-82-7860-308-6] 111s.
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Kvalifiseringa til læraryrket. Internasjonale ideal i ein nasjonal og regional praksis.
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Barnehagelæreres mestring av yrkesrollen
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes

Tilnærming til kunnskap blant lærarutdannarar
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Hvordan kan veiledning skape mulighetsrom for barnehagelæreres profesjonslæring?
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Tilnærming til kunnskap blant lærarutdannarar i barnehage- og grunnskulelærarutdanning
Publisert 2016 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers.
Publisert 2016 av Elin Ødegård, Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?
Publisert 2016 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik, Elin Ødegård, Eva Bjerkholt

Vurderingsarbeid i barnehagen
Publisert 2016 av Gerd Sylvi Steinnes

Styraren, mellom handlingsfridom og press
Publisert 2016 av Gerd Sylvi Steinnes

Supporting Professional Learning in kindergarten
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonalitet under press? Presentasjon av avhandlingsarbeid
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelæraren som profesjonell yrkesutøvar
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsutøving mellom handlingsfridom og press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonalitet og press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Ein profesjon under press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Barnehagelæraren i møte med yrket
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonalisering av yrkesutøvingaa
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Ein profesjon under press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Ein profesjon under press?
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Ein profesjon under press?
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonalitet under press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Skjønn, profesjonalitet og press
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

MAFAL-prosjektet
Publisert 2015 av Gerd Sylvi Steinnes

Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development
Publisert 2014 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik, Elin Ødegård

Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og samarbeidet med assistentane [ISBN 978-82-93208-75-4] 200s.
Publisert 2014 av Gerd Sylvi Steinnes

Arbeidsdeling, organisering og kompetanse i barnehagen
Publisert 2012 av Gerd Sylvi Steinnes

Det handlar vel eigentleg mest om sunn fornuft, eller...?
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelæraren i møte med yrket
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonsutfordringer i barnehagen
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegård, Liv Torunn Eik

Professional Qualifications for Kindergarten Staff. -Expertice or Common sense?
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Educated kindergarten teachers, a prerequisite of quality in Norwegian kindergarten?
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Challenges to professional development. Kindergarten teachers as professionals
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelæraren i møte med yrket, Landskonferansen 2011
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes

Competence and knowledge development in Norwegian kindergarten Division of labour between kindergarten teachers and assistants
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Knowledge development in kindergarten. kindergarten teachers and assistant's assessment of professional competence
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Developing generic knowledge throuhg joint action? Division of labout between kindergarten teachers and assistants in Norwegian kindergarten
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarrolla Landskonferanse for studieleiarar i Universitets og høgskulesektoren
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelærarrolla i barnehagen Fagdag for førskulelærarar i Stordal kommune
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Pedagogisk ledelse i barnehagen
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes

Kindergarten teachers qualifications, a prerequisite of quality in Norwegian kindergarten? Newly qualified Kindergarten Teachers: Does their knowledge count?
Publisert 2010 av Gerd Sylvi Steinnes, Liv Torunn Eik

Førskulelærarrolla i barnehagen
Publisert 2009 av Gerd Sylvi Steinnes

Utfordringar for førskulelærarutdanninga
Publisert 2009 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelærarutdanninga og utfordringar i yrket
Publisert 2009 av Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarolla, utfordringar for nyutdanna førskulelærarar Korleis rekruttere og behalde førskulelærarar i barnehagen?
Publisert 2009 av Gerd Sylvi Steinnes

Utfordringer for nyutdannede førskolelærere
Publisert 2009 av Gerd Sylvi Steinnes

IKT og medverknad : barns medverknad og utfordringar for personalet
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Medvirkning i førskolen : barns medvirkning og pedagogens rolle
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelæraren, profesjonell pedagog i tradisjonelt felt? : førskulelærarane sine utfordringar i utdanning og yrke
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Førskulelærarutdanninga og førskulelærarroller : utfordringar for utdanninga og førskulelærarane sitt møte med yrket
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonell pedagog i tradisjonelt felt? : vilkår for profesjonell identitet som førskulelærar
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonell pedagog i tradisjonelt felt? : førskulelærarolla i "den nye" barnehagen
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Profesjonell pedagog i tradisjonelt felt? : førskulelæraren som profesjonell yrkesutøvar
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

IKT og medverknad Utviklingsarbeid i barnehagen
Publisert 2008 av Gerd Sylvi Steinnes

Medverknad og IKT Utviklingsarbeid i barnehagen
Publisert 2007 av Gerd Sylvi Steinnes

Utfordringar for førskulelærarrolla Vilkår for danning av profesjonell identitet som førskulelærar
Publisert 2007 av Gerd Sylvi Steinnes

Medverknad og IKT Innføring i tema IKT og medverknad i barnehagen
Publisert 2007 av Gerd Sylvi Steinnes

Medverknad og IKT Innføring i tema IKT og medverknad i barnehagen
Publisert 2007 av Gerd Sylvi Steinnes

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Publisert 2007 av Bente Vatne, Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarrolla
Publisert 2007 av Bente Vatne, Gerd Sylvi Steinnes

Vilkår for profesjonell identitet? : danning av profesjonell identitet som førskulelærar i eit lekmannsprega og tradisjonelt arbeidsfelt 130s.
Publisert 2007 av Gerd Sylvi Steinnes