Stipendiatforeninga ved Høgskulen i Volda

Stipendiatforeninga er eit fellesforum for alle som arbeider med doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda og skal ta i vare stipendiatane sine rettar.

Tillitsvalde i Stipendiatforeninga, valt på årsmøte i 2019:

Leiar: Stein Conradsen.
Nestleiar: Jostein Garcia de Presno.

Epostadresse for Stipendiatforeninga.

Stipendiatforeninga er også representert i Forskingsutvalet ved Gunhild Nordvik Reite (Vara: Julia Melnikova).