Stipendiatforeninga ved Høgskulen i Volda

Stipendiatforeninga er eit fellesforum for alle som arbeider med doktorgradsprosjekt ved Høgskulen i Volda og skal ta i vare stipendiatane sine rettar.

Tillitsvalde i Stipendiatforeninga, valt på årsmøte i 2019:

Leiar: Kim-Andre Stavenæs Refvik.
Nestleiar: Anita Dyb Linge.

Epostadresse for Stipendiatforeninga.

Stipendiatforeninga er også representert i Forskingsutvalet ved Elisabeth Busengdal (Vara: Andreas Tjomsland).