Nye publikasjonar

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Fleire tilsette ved Institutt for religion og livssyn (IRL) er aktuelle med nye publikasjonar. Dosent emeritus Birger Løvlie og førsteamanuensis Ralph Meier har bidrag i «Norwegian-American Essays 2020: Migration, minorities and freedom of religion». Professor Knut-Willy Sæther og professor II Anders Aschim har redigert boka «Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag».

I boka «Norwegian-American Essays 2020: Migration, minorities and freedom of religion» har dosent emeritus Birger Løvlie bidratt med artikkelen «Debating Church and State in a Transatlantic Context» og førsteamanuensis Ralph Meier har skrive «Norwegian-American Lutheran Identity in America until 1917: The Norwegian Synod, its Affiliation with the Missouri Synod, and Doctrinal Controversies».

Professor Knut-Willy Sæther og professor II Anders Aschim, som også er tilsette ved Institutt for religion og livssyn, har redigert boka «Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag» som no har kome ut på Cappelen Damm Akademisk. Boka er også skrift nr 37 i skriftserien Kyrkjefag profil. Boka sprang ut ein forskingskonferanse i 2019 og eit forskingssamarbeid i regi av forskargruppa Religion og livssyn ved Høgskulen i Volda.

Boka har også bidragsytarar frå Universitetet i Oslo, Høgskolen i Innlandet, NTNU, VID vitenskapelig høyskole og Det teologiske menighetsfakultet. Frå Høgskulen i Volda bidreg ni forskarar:

Førstelektor Bente Afset
Førstelektor Ragnhild Fauske
Førstelektor Kristin Hatlebrekke
Førsteamanuensis Hildegunn Valen Kleive
Førsteamanuensis Jonas Gamborg Lillebø
Førsteamanuensis Ralph Meier
Professor Knut-Willy Sæther
Professor II Anders Aschim
Marianne Hustvedt
Førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll

 

Del på