Profile picture for user aschim

Anders Aschim

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag [ISBN 978-82-02-69675-7]
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Kristne migranter i Norden [ISBN 978-8-28314-093-4] 244s.
Publisert 2016 av Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal
Publisher: Portal forlag

Kristne migranter i Norden [ISBN 9788283140934] 243s.
Publisert 2016 av Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal
Publisher: Portal forlag

Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011 [ISBN 978 82 543 1223 0] 287s.
Publisert 2013 av Anders Aschim

Bibelsk [ISBN 9788254311875] 120s.
Publisert 2011 av Christine Amadou, Anders Aschim

Dødehavsrullene [ISBN 8252551998] 344s.
Publisert 2004 av Torleif Elgvin, Anders Aschim, Gunnar Haaland, Årstein Justnes, Hans Kvalbein, Rolf Furuli

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Jødisk mangfold i norske KRLE-lærebøker?
Publisert 2021 av Tyson Herberger, Anders Aschim

Når Jesus tar til gatene: Katolske Corpus Christi-prosesjoner i norske byrom
Publisert 2020 av Hildegunn Valen Kleive, Anders Aschim, Marta Bivand Erdal, Marte Fanneløb Giskeødegård

Komplekse rom og mangeartede steder: Religion og interdisiplinære kontekster
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim

Da katolisismen kom att til Nordvestlandet
Publisert 2020 av Anders Aschim

Luther i læreboka: Luther-bildet i grunnskolens lærebøker – kontinuitet og endring
Publisert 2019 av Anders Aschim

Luther and Norwegian Nation-Building
Publisert 2019 av Anders Aschim

«En idealistisk socialist». Andreas Johnsson (1835−1914)
Publisert 2019 av Anders Aschim

'Vi gjer det for Gud ... og for oss sjølve'. Polske innvandrarar på dugnad
Publisert 2017 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård

Religion som ressurs. Polske arbeidsmigrantar og Den katolske kyrkja på Sunnmøre
Publisert 2017 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Bibelmisjon. Bibelselskapets misjonsarbeid
Publisert 2016 av Anders Aschim

"Da hadde jeg et stykke Polen her". Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet
Publisert 2016 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Å ta del. Polske innvandrarar, Den katolske kyrkja og lokalsamfunnet
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Adam Translated, Transcribed and Recycled: Ben Sira in Hebrew and Greek
Publisert 2016 av Anders Aschim

Salmar i folkesjela
Publisert 2016 av Anders Aschim

Integrering anno 1904. Rabbinar Aschkanaze og Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk
Publisert 2014 av Anders Aschim

Funn som forandrer Bibelen. Dødehavsrullene og bibeloversettelse
Publisert 2013 av Anders Aschim

Elias Blix og vitskapen
Publisert 2013 av Anders Aschim

Anna

Elias Blix og vegen til eit norsk trusspråk
Publisert 2021 av Anders Aschim

Facilitating conviviality, managing difference: Corpus Christi processions in Norwegian cities
Publisert 2020 av Marta Bivand Erdal, Anders Aschim, Ole Kolbjørn Kjørven, Thor Andre Skrefsrud

«Slipa det som Staalet». Morsmål, nordnorsk og nynorsk hos Elias Blix
Publisert 2020 av Anders Aschim

«... og lat det som hagen bløma». Fedrelandssalmen 130 år
Publisert 2020 av Anders Aschim

«Til Kirken samle sig fra hver Gaard og Grænd». M. B. Landstad og den norske kirkesangen
Publisert 2020 av Anders Aschim

"Jeg løfter opp til Gud min sang." Landstad-salmekveld
Publisert 2020 av Anders Aschim

Bibelen som hellig og litterær tekst
Publisert 2020 av Anders Aschim, Håvard Rem

«Så Maria var ikke jomfru i Det gamle testamentet?» Bibeloversettelse mellom tro, vitenskap og kommunikasjon
Publisert 2019 av Anders Aschim

«Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning [ISBN 978-82-8380-136-1] 51s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Bibelen 3.0.
Publisert 2019 av Anders Aschim

«No tek du Bibelen, so greider eg Homer». Omsetjing som strategi i utviklinga av eit nytt skriftspråk
Publisert 2019 av Anders Aschim

Frå messebok på latin til salmebok på norsk. 1519 - 1569 - 1869
Publisert 2019 av Anders Aschim

«Ei Vendebok i vaart theologiske Bokrike». Elias Blix og Nokre Salmar
Publisert 2019 av Anders Aschim

Å eg veit meg eit land. Elias Blix
Publisert 2019 av Anders Aschim

Frå messebok på latin til salmebok på norsk. 1519 - 1569 - 1869
Publisert 2019 av Anders Aschim

Frå «Halleluja» til «Blå salme». 150 år med norske salmebøker
Publisert 2019 av Kari Veiteberg, Anders Aschim

Bakkekontakt
Publisert 2019 av Anders Aschim

Skrifta
Publisert 2019 av Anders Aschim

Tonen
Publisert 2019 av Anders Aschim

Bibelomsetjingar i Noreg. Norsk Oversetterleksikon
Publisert 2019 av Anders Aschim

Teologen i kyrkjebenken
Publisert 2019 av Anders Aschim

Tidsskriftet
Publisert 2019 av Anders Aschim

Ei nynorsk salmebok
Publisert 2019 av Anders Aschim

Salmar, språk og reformasjon. Om Luther, Landstad og Blix. Til 150-årsjubileet for den norske salmereformasjonen (1869-1870)
Publisert 2019 av Anders Aschim

Catholic catechesis in Norway: Core elements and local practices
Publisert 2019 av Anders Aschim, Ole Kolbjørn Kjørven

Da tungebandet losna. 150 år med norsk kyrkjesong
Publisert 2019 av Anders Aschim

Jødisk påskefeiring
Publisert 2019 av Anders Aschim, Tyson Herberger

Geir Winje (red.), Halldis Breidlid, Lena Lybæk og Ådne Valen-Sendstad. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2017.
Publisert 2019 av Anders Aschim

Dei deuterokanoniske (apokryfe) bøkene på nynorsk
Publisert 2019 av Anders Aschim, Jan Ove Ulstein

Første Mosebok som bibeltekst
Publisert 2019 av Anders Aschim

Første Mosebok, introduksjon og kommentarar til løpande bibeltekst
Publisert 2019 av Anders Aschim

Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen [ISBN 978 82 541 0918 2] 339s.
Publisert 2018 av Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker [ISBN 978 82 541 0919 9] 337s.
Publisert 2018 av Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Garborg og Jesus. Gudleiv Bø: Jesus frå Jæren. Arne Garborgs kristendom
Publisert 2018 av Anders Aschim

Språk og tanke, hebraisk og gresk. Thorleif Boman som bibelforsker
Publisert 2018 av Anders Aschim

Priests as Strategic Actors in a Local Religious Field: Studying a Religious Minority from a Theory of Fields Perspective
Publisert 2018 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Ein betre vår ein gong. Elias Blix
Publisert 2018 av Anders Aschim

Bibelen på morsmålet
Publisert 2017 av Anders Aschim

Religion og integrering
Publisert 2017 av Anders Aschim

Om bibeloversettelse - i lys av Luther og reformasjonen
Publisert 2017 av Anders Aschim

Moskeen på Stange
Publisert 2017 av Anders Aschim

Lucia for voksne
Publisert 2017 av Anders Aschim

Luther som lærer - og den lutherske læreren
Publisert 2017 av Anders Aschim

Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Publisert 2017 av Anders Aschim

Da Luther kom til Norge
Publisert 2017 av Anders Aschim

Luther som norsk nasjonsbygger
Publisert 2017 av Anders Aschim

Migrantstraumar og verdskyrkja på Sunnmøre
Publisert 2017 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Hvorfor skal vi feire Luther?
Publisert 2017 av Anders Aschim

Reformasjon og demokrati
Publisert 2017 av Anders Aschim, Solveig Fiske

Utfordringar ved bibelomsetjing
Publisert 2017 av Anders Aschim

Landstads Luther-salmer
Publisert 2017 av Anders Aschim

Luther's Hymns and Norwegian Nation-building: The 19th Century Norwegian Translations of M. B. Landstad and Elias Blix
Publisert 2017 av Anders Aschim

Reformasjon og demokrati
Publisert 2017 av Anders Aschim

Reformasjonsårets viktigaste bok. Heinz Schilling: Martin Luther. Rebell i en brytningstid. Oslo: Vårt Land.2016
Publisert 2017 av Anders Aschim

Og så song Luther på norsk. Luther, Landstad og Blix.
Publisert 2017 av Anders Aschim

Hvordan ble Bibelen til?
Publisert 2017 av Anders Aschim

Elias Blix og salmane hans
Publisert 2017 av Anders Aschim

Tid for reformasjon
Publisert 2017 av Anders Aschim

The Norwegian Bible Society and its Bible Translations 1816-2016
Publisert 2017 av Anders Aschim

'Jeg kan ikke lenger mitt Fadervår!' Hvorfor forandre Bibelens ordlyd?
Publisert 2016 av Anders Aschim

Bibelselskapet 200 år
Publisert 2016 av Anders Aschim

Forord. Kristne migrantar i Noreg og Norden
Publisert 2016 av Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal

Gamle ord i ny drakt? Erfaringer fra arbeidet med oversettelsen av Bibel 2011
Publisert 2016 av Anders Aschim

Ora et labora. Vår Frue kyrkje og polske katolske innvandrarar.
Publisert 2016 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård

Er forsking farleg for Bibelen? Forskingsdagspreike over 1 Mos 1,1-2,3
Publisert 2016 av Anders Aschim

Den lutherske reformasjonen i Noreg. Grenseoverskriding eller grensesetjing?
Publisert 2016 av Anders Aschim

Ein idé som bør gravleggjast
Publisert 2016 av Anders Aschim

Our Lady in Ålesund: Migration and Change in a Local Catholic Parish
Publisert 2016 av Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Språk for tru. Migrantar og morsmål i Den katolske kyrkja på Sunnmøre
Publisert 2016 av Anders Aschim

"Gud signe vårt dyre fedreland". 17. mai-tale
Publisert 2016 av Anders Aschim

Group Biography: Genre and Research Strategy
Publisert 2016 av Anders Aschim

Participation. Polish immigrants, the Catholic Church, and the local community
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Salmer i folkesjela.Salmen som kulturfaktor - før og nå
Publisert 2016 av Anders Aschim

Vår Frue på Sunnmøre under forskernes lupe
Publisert 2016 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Utfordringer ved bibeloversettelse
Publisert 2016 av Anders Aschim

Jarle Bondevik (1934-2016). Minneord
Publisert 2016 av Anders Aschim

Polacy z parafii w Ålesund w projekcie badawczym
Publisert 2016 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Polsk + katolsk = sant? Menighet, fellesskap og tilhørighet blant polske migranter på Sunnmøre
Publisert 2015 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Bibel, liturgi og salmar
Publisert 2015 av Anders Aschim

Birgitte Possing: Ind i biografien. København: Gyldendal 2015, 302 s.
Publisert 2015 av Anders Aschim

Peasants, Teachers, Pastors: Migration, Masculinity and Social Mobility
Publisert 2015 av Anders Aschim

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Publisert 2015 av Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

'Da hadde jeg et stykke Polen her.' Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter
Publisert 2015 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Bibelens troverdighet og relevans
Publisert 2015 av Anders Aschim

Yvonne Maria Werner: Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien. Göteborg/Stockholm: Makadam 2014. 348 s.
Publisert 2015 av Anders Aschim

A collection of letters from Anders Chr. Olsen (1836-1906): Peasant’s son from Rana, immigrant pastor in Illinois
Publisert 2015 av Anders Aschim

Immigration and Catholic Church Growth in Coastal Norway
Publisert 2015 av Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

'Min kjære Broder O. T. Olsen!' 140 brev frå Anders Chr. Olsen (1836-1906). Bondestudent frå Rana, innvandrarprest i Illinois
Publisert 2015 av Anders Aschim

Digitale forteljingar om fortida
Publisert 2015 av Anders Aschim

'We do it for God - and for ourselves.' The Polish construction of a Norwegian Catholic place of worship.
Publisert 2015 av Anders Aschim

Norsk kristendom i verda
Publisert 2015 av Anders Aschim

Modersmål og fedreland. Språk, nasjon og religion hos Elias Blix
Publisert 2014 av Anders Aschim

Siraks sønns sønnesønn som oversetter
Publisert 2014 av Anders Aschim

Peasants, Teachers, Pastors: Emigration and Social Mobility
Publisert 2014 av Anders Aschim

Noko nytt frå Det nye testamentet? Gitte Buch-Hansen, Marianne Bjelland Kartzow og Anna Rebecca Solevåg (red.). Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013
Publisert 2014 av Anders Aschim

Bibelen. Oversatt, men ikke oversett
Publisert 2014 av Anders Aschim

Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk
Publisert 2014 av Anders Aschim

Integrering anno 1904. Rabbi Aschkanaze og Kongeriget Norges Grundlov paa Hebraisk (1904)
Publisert 2014 av Anders Aschim

Adam Translated, Transcribed and Recycled: Ben Sira in Hebrew and Greek
Publisert 2014 av Anders Aschim

Kongeriget Norges Grundlov paa Hebraisk (1904)
Publisert 2014 av Anders Aschim

'Det brydder då etter plogen'. 17. mai-tale
Publisert 2014 av Anders Aschim

"Det brydder då etter plogen" : Bibelen og norsk kultur
Publisert 2014 av Anders Aschim

'Som kristne det kan seg søma'
Publisert 2014 av Anders Aschim, Tore Hjalmar Sævik

Jesus som forbryter
Publisert 2013 av Anders Aschim

"Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten 30s.
Publisert 2013 av Anders Aschim, Elizabeth Oltedal, Per Halse, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes, Jan Inge Sørbø, Birger Løvlie

a) Elias Blix. b) Bibelske salmer
Publisert 2013 av Anders Aschim

Slik oversatte vi Bibelen
Publisert 2013 av Anders Aschim

Modersmaalet (1898)
Publisert 2013 av Anders Aschim

Ein helgasong ny
Publisert 2013 av Anders Aschim

No stig ifrå jordi ein helgasong ny. 2000-talets musikalske Blix-renessanse
Publisert 2013 av Anders Aschim

Elias Blix, salmediktar og språkreformator
Publisert 2013 av Anders Aschim

Ingen korrekturfeil at Jesus er blitt forbryter
Publisert 2013 av Anders Aschim, Stein Gudvangen

Når nyrene jubler
Publisert 2013 av Anders Aschim, Astrid Dåstøl

Har Bibelselskapet en teologi?
Publisert 2013 av Anders Aschim

Elias Blix og "Modersmaalet". Språk, nasjon og religion hos Elias Blix
Publisert 2013 av Anders Aschim

Fornyinga av bibelspråket kjem frå nynorsk
Publisert 2013 av Anders Aschim, Tor Hjalmar Sævik

Her er bibelverset du ikke har lest før
Publisert 2013 av Anders Aschim, Stein Gudvangen

Åpner for en friere bibeloversettelse
Publisert 2013 av Anders Aschim, Arne Guttormsen

Det biografiske språket
Publisert 2013 av Anders Aschim

Abrahams barn
Publisert 2013 av Yvonne Margaretha Wang, Anders Aschim

Om den nye bibeloversettelsen. Å synge Salmenes bok
Publisert 2013 av Henrik Ødegaard, Anders Aschim

Skrifta på veggen
Publisert 2013 av Anders Aschim

"Skrifta på veggen." S. 10-13 i programheftet for framsyninga "Bibelen", Det Norske Teatret
Publisert 2013 av Anders Aschim

Lat folket som brøder saman bu (Om Elias Blix og norsk religionspolitikk)
Publisert 2011 av Per Kristian Aschim, Anders Aschim

Reformasjonen
Publisert 2009 av Anders Aschim

Martin Luther
Publisert 2009 av Anders Aschim