Default profile picture

Bente Mari Afset

Førstelektor

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Religion og etikk i skole og barnehage [ISBN 978-82-02-66482-4] 275s.
Publisert 2019 av Bente Mari Afset, Arne Redse
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Toleranse - Religion - Konflikt [ISBN 978-82-8314-114-6] 260s.
Publisert 2017 av Bente Mari Afset, Birger Løvlie, Arne Redse
Publisher: Portal forlag

Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse [ISBN 978-82-8314-043-9] 369s.
Publisert 2015 av Bente Mari Afset, Birger Løvlie, Arne Helge Teigen
Publisher: Portal forlag

Kunnskap til hva? Om religion i skolen [ISBN 978-82-321-0209-9] 239s.
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Kristin Hatlebrekke, Hildegunn Valen Kleive
Publisher: Akademika forlag

Anna

Oppvekst i Bibelen. Forskningspreike over Dommerboka 11.
Publisert 2018 av Bente Mari Afset

Introduksjon : Toleranse – Religion – Konflikt
Publisert 2017 av Bente Mari Afset, Birger Løvlie, Arne Redse

Foredrag om ikonkunsten
Publisert 2015 av Bente Mari Afset

Presentasjon av ikonmotiv
Publisert 2015 av Bente Mari Afset

Mat og religion
Publisert 2015 av Bente Mari Afset

Lavmælt, lærd og liketil : en kollegahilsen
Publisert 2015 av Bente Mari Afset, Birger Løvlie, Arne Helge Teigen

Ørsta kyrkjekor
Publisert 2014 av Bente Mari Afset

Intervju om regjeringa sitt framlegg om KRLE og mogelege konsekvensar
Publisert 2014 av Bente Mari Afset

RLE er bra nok
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Hildegunn Valen Kleive

Samstemte lærarar om undervisning i RLE-faget
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Kristin Hatlebrekke, Hildegunn Valen Kleive

Kristi liding. Bildeforedrag
Publisert 2013 av Bente Mari Afset

Påske i billedkunsten
Publisert 2011 av Bente Mari Afset

Påskelammet Intervju om Påskelammet: om bakgrunn og tyding i kristen kultur og teologi
Publisert 2010 av Bente Afset

Hva skal vi med kunst? Bildeforedrag for Volda og Ørsta Kyrkjeakademi
Publisert 2010 av Bente Afset

En reise i europeisk kunst. Bildeforedrag for lærere ved Volda videregående skole
Publisert 2010 av Bente Afset

Esteikk i KRL med vekt på bildebruk
Publisert 2006 av Bente Afset

Slik brukar eg FoU i undervisninga : KRL
Publisert 2006 av Bente Afset

Bibelsk dyreetikk
Publisert 2004 av Bente Afset

Ikonbilder, utvikling av ikonografien, teologi, motivkrets og teknikker
Publisert 1998 av Bente Afset

Momenter til bruk av bilder i KRL-faget?
Publisert 1998 av Bente Afset

Bilder i kristendommen og jødedommen gjennom tidene, med vekt på forståelsen og praktiseringen av bildeforbudet
Publisert 1998 av Bente Afset

Moderne bibelforskning og ulike måter å lese bibelen på
Publisert 1998 av Bente Afset

Hva er spiritualitet?
Publisert 1997 av Bente Afset

Om tolking av bibelske tekster med vekt på Det gamle testamente : kompendium 60s.
Publisert 1997 av Bente Afset