Profile picture for user RagnhildF

Ragnhild Heidi Fauske

Førstelektor

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

"Skal du stele, då?" Samtalen om eksistensielle spørsmål i barnehagens kulturelle rom
Publisert 2019 av Ragnhild Fauske

Tombstones, Zombies, Dead Sieblings and Existential Questions
Publisert 2019 av Ragnhild Fauske

Existential questions in Kindergarten
Publisert 2019 av Ragnhild Fauske

"Kvifor sukker på tunga?" Samtale mellom barn og barnehagelærar om fødselsrituale i ulike religionar i ein fleirkulturell barnehage
Publisert 2019 av Ragnhild Fauske

Eksistensielle spørsmål i barnehagen
Publisert 2019 av Ragnhild Fauske

How conversations on existential questions play out in formal settings in kindergartens in the western part of Norway
Publisert 2018 av Ragnhild Fauske

Snikinnføring av verdiar?
Publisert 2017 av Jostein Garcia de Presno, Ragnhild Fauske

Posterpresentasjon: Bruken av religiøse forteljingar i barnehagen. Ei kvalitativ gransking i barnehagane i Møre og Romsdal. Bidrag under forskingsdagane på HVO i 2015
Publisert 2015 av Ragnhild Fauske

Filosofiske samtalar med barn
Publisert 2014 av Ragnhild Fauske, Leif Bjørn Skorpen

The Parents´Chance to Influence the Use of Religious Narratives in Kindergarten
Publisert 2013 av Ragnhild Fauske

Kindergarten staff`sstimulation of childrens wondering. Children`s participation
Publisert 2013 av Ragnhild Fauske

Etisk danning i barnehagen
Publisert 2012 av Ragnhild Heidi Fauske

"Bordbøn og alt sånt som er vanskelig" : om nøytralitet og objektivitet i barnehagen
Publisert 2012 av Ragnhild Heidi Fauske

Religiøse forteljingar i barnehagen
Publisert 2012 av Ragnhild Heidi Fauske

Bruk av religiøse forteljingar i barnehagen
Publisert 2012 av Ragnhild Heidi Fauske

"Vi har en bok om Noahs ark." Bruken av religiøse forteljingar i barnehagen. Norsk tradisjonsformidling og manglande fleirreligiøsitet
Publisert 2011 av Ragnhild Heidi Fauske

Elevmedverknad i vurdering
Publisert 2009 av Ragnhild Fauske

Vurdering i lovverk og forskrifter Høyringsutkastet til den nyeopplæringslova
Publisert 2009 av Ragnhild Fauske

Han som ikkje sparte... 5. søndag i faste, 29. mars 2009 Gud set Abraham på prøve 1. Mos. 22,1 - 19
Publisert 2009 av Ragnhild Fauske

Ikkje gi opp! 2. søndag i faste, 8. mars 2009 Den kanaaneiske kvinna Matt. 15, 21 - 29
Publisert 2009 av Ragnhild Fauske

Elevvurdering i forhold til måloppnåing
Publisert 2008 av Ragnhild Fauske

Vurdering for tilpassa opplæring
Publisert 2008 av Ragnhild Fauske

"Fins det firkanta skya?" : filosofiske samtalar om matematiske spørsmål
Publisert 2008 av Ragnhild Fauske

Filosofisk samtale med barn i barnehagen
Publisert 2008 av Ragnhild Fauske

Filosofi og synet på barnet
Publisert 2008 av Ragnhild Fauske

Filosofisk samtale med barn
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske, Leif Bjørn Skorpen

Bruk av estetikk i undervisninga om hinduisme og buddhisme i 1. - 4. klasse
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Bruk av estikk i jødedom og islam i 1. - 4. klasse
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Bruk av estetikk i KRL-faget i 1. - 4. klasse
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Bruk av hinduistisk og buddhistisk estetikk i KRL-faget i ungdomsskulen
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Bruk av jødisk og islamsk estetikk i KRL-faget i ungdomsskulen
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Bruk av estetikk i KRL-faget med vekt på bildet
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Heilskapstenkinga i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Samarbeid mellom skule/barnehage og kyrkje
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske

Kunnskapsløftet. Etterutdanning for lærarar i KRL gjennom Høgskulen i Volda
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Kunnskapsløftet. Etterutdanning av lærarar i KRL på Nordre Sunmøre
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Rammeplan for barnehagen og barnehagens kristne verdiforankring
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-faget 5. - 10. klasse: - Undersvisning i islam: Stoffutval, progresjon, vurdering og læringsressursar - Undervisning i buddhisme og hinduismen: Stoffutval, progresjon, vurdering og læringsressursar - Den filosofiske samtalen
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Undervisning i KRL-faget, 1- 4. klasse: - Jødedom 1. - 4. klasse: Stoffutval, progresjon, vurdering og læringsressursar - Islam 1. - 4. klasse: Stoffutval, progresjon, vurdering og læringsressursar - Filosofiske leikar
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-faget etter Kunnskapsløftet, 5. - 10. klasse: - Undervisning i jødedom. Stoffutval med basis i kompetansemåla. Progresjon, vurdering og læringsressursar - Undervisning i islam: Stoffutval med basis i kompetansemåla. Progresjon, vurdering og læringsressursar - Den filosofiske samtalen
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-faget etter Kunnskapsløftet 1. - 4. klasse: - Hinduisme: Stoffutval med basis i kompetansemåla. Progresjon, vurdering, læringsressursar -Islam: Stoffutval med basis i kompetansemåla. Progresjon, vurdering, læringsressursar
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL i Kunnskapsløftet, 5. - 10.klasse: Undervisning av religionane islam, buddhisme og hinduisme. Progresjonsplanar og vurdering
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-faget etter ny fagplan, 1. - 4. klasse: - Stoffutval i KRL, kristendommen - Islam
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Kva er nytt i Kunnskapsløftet? Kompetansemål og ferdigheiter. Lokale planar
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Kjernestoff, progresjon og vurdering i KRL-faget med vekt på kristendom
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-planen 2005: Gjennomgang av ulike omgrep
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Utfordringar ved den nye KRL-planen: Lokale planar, arbeidsmåtane i KRL-faget, samarbeid med heimen og fritaksordninga
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

KRL-planen 2005: Gjennomgang av nokre nye/gamle utfordringar tolka etter ny plan
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Kompetanseutviklinga i KRL i Sjustjerna - nytteverdi for fagplanarbeidet i andre fag?
Publisert 2006 av Ragnhild Fauske

Rasering av KRL-faget?
Publisert 2003 av Ragnhild Fauske