Profile picture for user setherk

Knut-Willy Sæther

Professor

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Utdanning
Dr.art., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 2005.
Cand. philol. med fagene kristendomskunnskap, historie, geografi og gresk kultur, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Lærerakademi, Bergen

Yrkeserfaring
Professor, Høgskulen i Volda, 2017- 
Professor II, NLA Høgskolen, Bergen, 2017- og Høyskolen for ledelse og teologi, Oslo, 2020-
Visiting Scholar, Princeton Theological Seminary, USA, 13 mnd. aug 2012 - april 2016
Visiting Scholar, Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley, USA, nov 2015
Visiting Scholar, Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA, des 2016
Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2008-2017
Førsteamanuensis, NLA Høgskolen, Bergen, 2007-2017
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, 2006-2007
Forskningsstipendiat, NTNU / Høgskolen i Nesna, 2000-2002
Rektor, Danielsen Intensivgymnas, Bergen 1998-2006, permisjon 2000-2002
Høgskolelektor, Høgskolen i Nesna, 1997-1998
Lektor, Danielsen Intensivgymnas / Danielsen videregående skole, 1996-1997

Faglige nettverk, verv o.a.
Scientific Program Officer, The European Society for the Study in Science and Theology (ESSSAT), 2010-2018 www.esssat.eu
Medredaktør, Studies in Science and Theology og Issues in Science and Theology (Springer)2010 – 2018.
Medlem, doktorgradsutvalget for HVO og HiM, vara
Medlem, redaksjonsrådet, Kyrkjefag Profil
Medlem, forskergruppen Teologi og spiritualitet, Bergen
Medlem, American Academy of Religion (AAR), www.aarweb.org
Styremedlem, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo. 2008-2012. Vara fra 2012-
Styremedlem, Interimstyret, Stiftelsen Fjordkonferansen, 2011-2012

Forskningsområder og faglige interessefelt
Religionsfilosofi
Interdisiplinære studier, filosofi, religion, estetikk, teologi, naturvitenskap
Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi

Personlig hjemmeside
www.knutwillysaether.weebly.com

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Studies in Science and Theology: Nature - and Beyond [ISBN 978-3-00-065699-6] 422s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Bernard Michollet

Issues in Science and Theology: Nature - and Beyond [ISBN 978-3-030-31182-7] 280s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Bernard Michollet
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Are We Special? Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2017-2018 [ISBN 978-3-00-058578-4] 257s.
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov

Naturens skjønnhet: En studie av forholdet mellom estetikk, teologi og naturvitenskap [ISBN 9788202566418] 250s.
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Issues in Science and Theology: Are We Special? [ISBN 978-3-319-62123-4] 306s.
Publisert 2017 av Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology [ISBN 978-3-00-051976-5] 269s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther

Issues in Science and Religion: Do Emotions Shape the World? [ISBN 978-3-319-26767-8] 305s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise [ISBN 978-82-8314-065-1] 257s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Gunnar Innerdal
Publisher: Portal forlag

Issues in Science and Theology: What is Life? [ISBN 978-3-319-17406-8] 207s.
Publisert 2015 av Dirk Evers, Michael Fuller, Antje Jackelén, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Pentekostale perspektiver [ISBN 978-82-450-1859-2] 258s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen
Publisher: Fagbokforlaget

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013 [ISBN 978-82-8285-078-0] 435s.
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther
Publisher: Forlag1

Skjønnhet og tilbedelse [ISBN 978-82-321-0210-5] 246s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise
Publisher: Akademika forlag

Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer [ISBN 978-82-321-0150-4] 258s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Akademika forlag

En bok om Gud. Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne [ISBN 978-82-519-2840-3]
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Traces of God. Exploring John Polkinghorne on Theology and Science [ISBN 978-82-519-2657-7] 248s.
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Friluftsliv: Aesthetic and Psychological Experience of Wilderness Adventure
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Feeling at Home in the Wilderness: Environmental Conditions, Well-Being & Aesthetic Experience
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Opplevelser av skjønnhet i fjellet
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Kristen tro og naturvitenskap: Noen grunnleggende avklaringer
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Aesthetics at the Intersection of Science and Theology
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Rationality in Play? A Philosophical Journey in the Current Landscape of Facts and Truth
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Philosophy of Religion as Serious Talk About God
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Foundationalisme eller koherentisme? : en kartlegging av John Polkinghornes epistemologiske tenkning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Trinitarisk teologi og dialogen med naturvitenskap
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Historiske og nåtidige bidrag til pentekostal teologi og spiritualitet : en innledning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Pentekostal teologi og naturvitenskap: Amos Yongs bidrag til pentekostal interdisiplinær dialog
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther

Красота природы в новом естественном богословии [Beauty of Nature in a Revised Natural Theology]
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet som epistemologisk utfordring for teologien
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhetens gjenopprettelse: Introduksjon og presentasjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise

Kristen naturspiritualitet. To bidrag til forståelsen av menneskets forhold til skaperverket
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Kosmos som Guds hage
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Fortelling og gudslære: et bidrag til samtidens tale om Gud
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther

Hypotesen om Guds eksistens : en vurdering av Richard Dawkins' vitenskapssyn
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skaperverket som kosmisk danningsprosjekt
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Tro som søker forståelse
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro - i troens og fornuftens verden
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Anna

"Space/Place": Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Naturen som rom: Økofilosofi, økoteologi og kristen økospiritualitet
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Undringen i naturen
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Kristendom og kvantefysikk - enten eller?
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Fra Sinai til Slogen: En vandring i fjellets teologi og filosofi
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Individualisme og fellesskap som utfordringer i dagens samfunn: Noen kulturanalytiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Healings as Signs of the Kingdom - and the Science-Relgion Debate
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Opplevelser av skjønnhet i vinterfjellet
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Skreddersydde barn? Bioteknologi - helsegevinst eller etisk dilemma?
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Det globale i det lokale: Om pinsevekkelsens dynamiske karakter
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

La beauté de la nature: Un voyage d'exploration dans le domaine interdisciplinaire de l'esthétique, de la théologie et de la science
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Friluftsliv: Estetiske og psykologiske opplevelser i naturen
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll

Experiences of beauty in extreme outdoor wilderness
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Friluftsliv: Aesthetic and psychological experience of wilderness adventure
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll

One World: Wrestling with dualism and fallibalism in intercultural contexts of modernity
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Episk natur
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Opplevelsen av naturens skjønnhet
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Urørt natur? - Noen filosofiske perspektiver
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Experiences of Nature: Wonder, beauty, and the sublime
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature: An explorative journey in the interdisciplinary field of aesthetics, theology, and science
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Formidlingens kunst - religionsdidaktiske refleksjoner
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Pentecostal Theology and Spirituality - A Scandinavian Perspective
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Tro og vitenskap - til gjensidig berikelse
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og tilbedelse
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Amos Yong, The Spirit of Creation: Modern Science and Divine Action in the Pentecostal-Charismatic Imagination
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Does the Emotion of Beauty Shape Science and Theology?
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Building Bridges Between Theology and Science
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Nature and Wonder
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Motbeviser evolusjonsteorien Gud?
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Bli lys - om skapertroens forhold til naturvitenskap
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Kristen spiritualitet - mangfold og kompleksitet. En introduksjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Steven R. Guthrie, Creator Spirit: The Holy Spirit and the Art of becoming Human
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Wonder, Science, and Faith
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

How to Relate Science and Religion?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

An introduction to Norwegian Pentecostal Theology. Selected milestones and current challenges
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Theology and Science – bottom up?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

En vurdering av Charles Pinnocks Spirit in creation
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Natur og spiritualitet
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og nyskapelse
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Evolusjon og kristen skapertro
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature in a Revised Natural Theology
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Omvend meg
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Between Foundationalism and Coherentism
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Bibelen og naturvitenskapen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Fjellets magi
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Vitenskap og vitenskapelig metode i forskningsetisk lys
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Forutsetninger og normativitet i forskningen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Religion og Darwin
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Guds handling i verden Konflikt eller dialog mellom teologi og naturvitenskap?
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Naturens forståelighet og finstemthet
Publisert 2008 av Knut-Willy Sæther

Banalisering av religionsdebatten
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Intervention or interaction? God's action in the world - Theological and scientific challenges
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Traces of God
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion in Schools
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro og naturvitenskap - et bidrag til dialog mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Meeting report ?Einstein, God and Time" Ian Ramsey Centre / Science & Religion Forum . University of Oxford, Oxford, 12-15. sept. 2005
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 8247171880] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud. John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 82-471-7188-0] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther, Sigurd Bergmann

John Polkinghornes forståelse av teologiens rasjonalitet
Publisert 2002 av Knut-Willy Sæther

Teologi og naturvitenskap, hvem vet hva?
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: noen grunnleggende teologiske refleksjoner om forholdet mellom teologi og naturvitenskap
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther