Profile picture for user setherk

Knut-Willy Sæther

Professor

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Utdanning
Dr.art., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Det humanistiske fakultet, 2005.
Cand. philol. med fagene kristendomskunnskap, historie, geografi og gresk kultur, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Lærerakademi, Bergen
Cand. mag. Universitetet i Bergen 

Yrkeserfaring
Professor, Høgskulen i Volda, 2017- 
Professor II, NLA Høgskolen, Bergen, 2017- og Høyskolen for ledelse og teologi, Oslo, 2020-
Visiting Scholar, Princeton Theological Seminary, USA, 13 mnd. aug 2012 - april 2016
Visiting Scholar, Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley, USA, nov 2015
Visiting Scholar, Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA, des 2016
Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2008-2017
Førsteamanuensis, NLA Høgskolen, Bergen, 2007-2017
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, 2006-2007
Forskningsstipendiat, NTNU / Høgskolen i Nesna, 2000-2002
Rektor, Danielsen Intensivgymnas, Bergen 1998-2006, permisjon 2000-2002
Høgskolelektor, Høgskolen i Nesna, 1997-1998
Lektor, Danielsen Intensivgymnas / Danielsen videregående skole, 1996-1997

Faglige nettverk, verv o.a.
Vice-President, ESSSAT, for the ECSTXIX in Norway, 2022. 
Scientific Program Officer, The European Society for the Study in Science and Theology (ESSSAT), 2010-2018 www.esssat.eu
Medredaktør, Studies in Science and Theology og Issues in Science and Theology (Springer)2010 – 2018.
Medlem, doktorgradsutvalget for HVO og HiM, vara
Medlem, redaksjonsrådet, Kyrkjefag Profil
Medlem, forskergruppen Teologi og spiritualitet, Bergen
Medlem, American Academy of Religion (AAR), www.aarweb.org
Styremedlem, Interimstyret, Stiftelsen Fjordkonferansen, 2011-2012
Styremedlem, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo. 2008-2012. Vara fra 2012-

Forskningsområder og faglige interessefelt
Religionsfilosofi
Interdisiplinære studier, filosofi, religion, estetikk, teologi, naturvitenskap
Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi

Personlig hjemmeside
www.knutwillysaether.weebly.com

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag [ISBN 978-82-02-69675-7]
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

The Grace of Being Fallible in Philosophy, Theology, and Religion [ISBN 978-3-030-55915-1] 153s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Thomas John Hastings
Publisher: Palgrave Macmillan

Studies in Science and Theology: Nature - and Beyond [ISBN 978-3-00-065699-6] 422s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Bernard Michollet

Issues in Science and Theology: Nature - and Beyond [ISBN 978-3-030-31182-7] 280s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Bernard Michollet
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Are We Special? Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2017-2018 [ISBN 978-3-00-058578-4] 257s.
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov

Naturens skjønnhet: En studie av forholdet mellom estetikk, teologi og naturvitenskap [ISBN 9788202566418] 250s.
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Issues in Science and Theology: Are We Special? [ISBN 978-3-319-62123-4] 306s.
Publisert 2017 av Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology [ISBN 978-3-00-051976-5] 269s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther

Issues in Science and Religion: Do Emotions Shape the World? [ISBN 978-3-319-26767-8] 305s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise [ISBN 978-82-8314-065-1] 257s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Gunnar Innerdal
Publisher: Portal forlag

Issues in Science and Theology: What is Life? [ISBN 978-3-319-17406-8] 207s.
Publisert 2015 av Dirk Evers, Michael Fuller, Antje Jackelén, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Pentekostale perspektiver [ISBN 978-82-450-1859-2] 258s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen
Publisher: Fagbokforlaget

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013 [ISBN 978-82-8285-078-0] 435s.
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther
Publisher: Forlag1

Skjønnhet og tilbedelse [ISBN 978-82-321-0210-5] 246s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise
Publisher: Akademika forlag

Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer [ISBN 978-82-321-0150-4] 258s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Akademika forlag

En bok om Gud. Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne [ISBN 978-82-519-2840-3]
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Traces of God. Exploring John Polkinghorne on Theology and Science [ISBN 978-82-519-2657-7] 248s.
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

The apologetic fruitfulness of a revised natural theology
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Naturen som sted: En eksplorativ studie av økofilosofi, økoteologi og kristen økospiritualitet
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Komplekse rom og mangeartede steder: Religion og interdisiplinære kontekster
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim

The Many Faces of Fallibilism: Exploring Fallibilism in Science, Philosophy, and Theology
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

A Fallibilist Approach in the Age of COVID-19 and Climate Change
Publisert 2020 av Thomas John Hastings, Knut-Willy Sæther

Bidrag til en kristen forståelse av mennesket
Publisert 2020 av Gunnar Innerdal, Ståle Johannes Kristiansen, Kim Larsen, May Bente Stuart Matre, Svein Rise, Peder Kvaale Solberg, Knut-Willy Sæther

Friluftsliv: Aesthetic and Psychological Experience of Wilderness Adventure
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Feeling at Home in the Wilderness: Environmental Conditions, Well-Being & Aesthetic Experience
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Opplevelser av skjønnhet i fjellet
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Kristen tro og naturvitenskap: Noen grunnleggende avklaringer
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Aesthetics at the Intersection of Science and Theology
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Rationality in Play? A Philosophical Journey in the Current Landscape of Facts and Truth
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Philosophy of Religion as Serious Talk About God
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Foundationalisme eller koherentisme? : en kartlegging av John Polkinghornes epistemologiske tenkning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Trinitarisk teologi og dialogen med naturvitenskap
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Historiske og nåtidige bidrag til pentekostal teologi og spiritualitet : en innledning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Pentekostal teologi og naturvitenskap: Amos Yongs bidrag til pentekostal interdisiplinær dialog
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther

Красота природы в новом естественном богословии [Beauty of Nature in a Revised Natural Theology]
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet som epistemologisk utfordring for teologien
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhetens gjenopprettelse: Introduksjon og presentasjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise

Kristen naturspiritualitet. To bidrag til forståelsen av menneskets forhold til skaperverket
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Kosmos som Guds hage
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Fortelling og gudslære: et bidrag til samtidens tale om Gud
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther

Hypotesen om Guds eksistens : en vurdering av Richard Dawkins' vitenskapssyn
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skaperverket som kosmisk danningsprosjekt
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Tro som søker forståelse
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro - i troens og fornuftens verden
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Anna

Tverrfaglighet og studiet av forholdet mellom religion og kultur
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Forskningskonferansen: "Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon"
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

"Space/Place": Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Naturen som rom: Økofilosofi, økoteologi og kristen økospiritualitet
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Undringen i naturen
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Kristendom og kvantefysikk - enten eller?
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Fra Sinai til Slogen: En vandring i fjellets teologi og filosofi
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Individualisme og fellesskap som utfordringer i dagens samfunn: Noen kulturanalytiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Healings as Signs of the Kingdom - and the Science-Relgion Debate
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Opplevelser av skjønnhet i vinterfjellet
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Skreddersydde barn? Bioteknologi - helsegevinst eller etisk dilemma?
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Det globale i det lokale: Om pinsevekkelsens dynamiske karakter
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

La beauté de la nature: Un voyage d'exploration dans le domaine interdisciplinaire de l'esthétique, de la théologie et de la science
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Friluftsliv: Estetiske og psykologiske opplevelser i naturen
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll

Experiences of beauty in extreme outdoor wilderness
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Friluftsliv: Aesthetic and psychological experience of wilderness adventure
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll

One World: Wrestling with dualism and fallibalism in intercultural contexts of modernity
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Episk natur
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Opplevelsen av naturens skjønnhet
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Urørt natur? - Noen filosofiske perspektiver
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Experiences of Nature: Wonder, beauty, and the sublime
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature: An explorative journey in the interdisciplinary field of aesthetics, theology, and science
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Formidlingens kunst - religionsdidaktiske refleksjoner
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Pentecostal Theology and Spirituality - A Scandinavian Perspective
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Tro og vitenskap - til gjensidig berikelse
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og tilbedelse
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Amos Yong, The Spirit of Creation: Modern Science and Divine Action in the Pentecostal-Charismatic Imagination
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Does the Emotion of Beauty Shape Science and Theology?
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Building Bridges Between Theology and Science
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Nature and Wonder
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Motbeviser evolusjonsteorien Gud?
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Bli lys - om skapertroens forhold til naturvitenskap
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Kristen spiritualitet - mangfold og kompleksitet. En introduksjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Steven R. Guthrie, Creator Spirit: The Holy Spirit and the Art of becoming Human
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Wonder, Science, and Faith
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

How to Relate Science and Religion?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

An introduction to Norwegian Pentecostal Theology. Selected milestones and current challenges
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Theology and Science – bottom up?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

En vurdering av Charles Pinnocks Spirit in creation
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Natur og spiritualitet
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og nyskapelse
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Evolusjon og kristen skapertro
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature in a Revised Natural Theology
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Omvend meg
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Between Foundationalism and Coherentism
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Bibelen og naturvitenskapen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Fjellets magi
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Vitenskap og vitenskapelig metode i forskningsetisk lys
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Forutsetninger og normativitet i forskningen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Religion og Darwin
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Guds handling i verden Konflikt eller dialog mellom teologi og naturvitenskap?
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Naturens forståelighet og finstemthet
Publisert 2008 av Knut-Willy Sæther

Banalisering av religionsdebatten
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Intervention or interaction? God's action in the world - Theological and scientific challenges
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Traces of God
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion in Schools
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro og naturvitenskap - et bidrag til dialog mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Meeting report ?Einstein, God and Time" Ian Ramsey Centre / Science & Religion Forum . University of Oxford, Oxford, 12-15. sept. 2005
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 8247171880] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud. John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 82-471-7188-0] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther, Sigurd Bergmann

John Polkinghornes forståelse av teologiens rasjonalitet
Publisert 2002 av Knut-Willy Sæther

Teologi og naturvitenskap, hvem vet hva?
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: noen grunnleggende teologiske refleksjoner om forholdet mellom teologi og naturvitenskap
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther