Nyhende

 • Masterstudent pendlar mellom Vadsø og Volda

  Publisert

  Rune Seim fra Vadsø er ikkje redd for å legge bak seg nokre kilometer for å kome seg på samling i sitt tredje masteremne. Den første delen av reisa mot mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing tok han som student i heimkommunen, men han tek no turar på snaue 200 mil til Volda på studiesamlingar.

 • Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi

  Publisert

  Bachelorstudentar i musikk ved Høgskulen i Volda kan i sitt tredje studieår ta emnet "Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi". Emnet er også ope for utanlandsstudentar og yrkesutøvarar som vil ta det som vidareutdanning.

 • Mentorutdanning I – oppstart med 35 studentar

  Publisert

  Måndag den 15. februar startar Mentorutdanning I ved Høgskulen i Volda. Studiet er eit vidareutdanningstilbod i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Fagleg ansvarleg for studiet, Bente Vatne ved Høgskulen i Volda, gler seg til å ta i mot 35 studentar til det nye studiet.

 • Seks nye masterstudenter fra Høgskulen i Volda

  Publisert

  En av de seks studentene som nå fullførte mastergradsstudiet var Nils Ola Skuset som jobber som lærer på Idrett og friluftsliv. Han har studert presset redningsmannskaper utsettes for i snøskredaksjoner.

 • Malawiprosjekt nytta prismidlar til bokutgjeving

  Publisert

  I 2008 var førstelektor Odd Ragnar Hunnes og fagmiljøet knytt til prosjektet ”Capacity Building of Democracy – Malawi and Norway, 2006–2007” tildelt høgskulen sin pris for utdanningskvalitet 2008. No har prosjektet nytta midlane til å finansiere utgjevinga av eit av nummera av Malawi Journal of Education and Development, som er eit fagtidsskrift som vert utgjeve ved Universitet i Malwai.

 • Stor interesse for studium om demensomsorg

  Publisert

  I siste nummer av Demens og alderspsykiatri kan ein lese om Studiet Miljøterapi i demensomsorga, som er eit nytt studietilbod ved Høgskulen i Volda. Kommunane har etterspurt kompetanse i samhandlinga med personar med demens og deira pårørande. Jorunn Anne Remme Tomasgard, pleie-og omsorgsleiar i Volda kommune, seier ho ser resultat av kunnskap som studentane har tileigna seg

 • HVO-student Maria Parr vann Bragepris

  Publisert

  Med boka ”Tonje Glimmerdal” fekk Maria Parr tildelt Brageprisen i kategorien Barne og ungdomsbøker. – Det gir ein tryggleik at nokon som har greie på det seier at det eg har laga er bra, seier Parr.

 • Ny vidareutdanning i lokal klimaplanlegging

  Publisert

  Klimagassutslepp er eit globalt problem, men utslepp skjer lokalt. Kva kan og må norske kommunar bidra med for å takle desse utfordringane? Vidareutdanning i lokal klimaplanlegging har oppstart i januar 2010, og er eit tverrfagleg studium med fokus på teoretiske og praktiske løysingar.

 • MIDlabs streamer LIVE frå Karrieredagane

  Publisert

  Elevar frå ungdomsskular og vidaregåande skular i regionen er på Karrieredagar i Volda denne veka. No kan du følgje med ei LIVE sending som elevane produserer frå Høgskulen i Volda. Det er studentar frå Bachelorgradsstudiet i Media, IKT og design har sett opp sendinga.