Framleis vald rektor

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Høgskulen i Volda sitt styre bestemde torsdag 16. juni å vidareføre ein leiingsmodell med vald rektor i perioden 2023 - 2027. 

I styresaka var der to klare alternativ til vedtak: ei styringsordning med rektor vald av studentar og tilsette som i dag, eller ein modell der styret tilset rektor. Med 6 mot 5 stemmer gjekk altså høgskulestyret inn for at dagens ordning med vald rektor skal halde fram til 2027.

Sjå ordskiftet og voteringa her:
 

Del på