Bidrog under velkjend internasjonal konferanse

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Fleire tilsette frå Høgskulen i Volda presenterte interessante delar av forskinga si under ein konferanse om Street-level Bureaucracy i København.

Dette er ein konferanse som arrangerast annakvart år av Aalborg University Copenhagen. Sentrale fagfolk under konferansen i år var Michael Lipsky, Steven Maynard-Moody; Evelyn Brodkin, Michael Hill og Bernardo Zacka. Les meir om konferansen her.

Bidrag frå Volda

Tilsette ved Høgskulen i Volda (HVO) presenterte papers under årets konferanse. Stipendiat Elisabeth Busengdal presenterte paper om “Extending boundaries of professional activity to promote desired policy outcomes in refugee integration”. 

Busengdal
Stipendiat Elisabeth Busengdal

Stipendiat Pål Roar Torp Brekke presenterte paper med følgande tema “Honneth: An expert’s guide to a successful, free, and self-realized human nature”. Kåre Heggen og Tone Jørgensen (Høgskulen på Vestlandet) presenterte paperet “Peer-level accountability and professional discretion in the child welfare service”. Alf Roger Djupvik presenterte paper (skrive saman med Magne Eikås, HVL) om “Activation Policy and Discretion in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) – introducing a multi-layered explanatory model”.

Ein god og relevant konferanse

Denne konferansen passer særleg godt for fagfolk som til dømes er oppteken av sosialt arbeid, læraryrket, kommunal planlegging og administrasjon, eller meir generelt velferdsstaten sine yrker. Den passer tematisk sett også godt for Ph.D.-studiet HVO har i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.

Konferanse København
F.v. Kåre Heggen, Tone Jørgensen og Oddvar Aalde som brukar tida godt til å bygge nettverk.

Arrangørane av konferansen la vekt på at denne konferansen skal vere kjenneteikna av ei god, konstruktiv og venleg atmosfære, og det var tydelege også under dei mange paper-framlegga! Konferansen gir gode høve til å skaffe seg faglege nettverk.

Skjong
Gerd Skjong nytta høve til å snakke med sjølvaste Michael Lipsky – opphavsmannen til Street-level Bureaucracy.

Del på