Sjå styremøte i opptak

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Torsdag 16. juni frå blei det siste styremøtet for studieåret sendt direkte her. Då blei det blant anna avgjort om Høgskulen i Volda skal halde fram med valt rektor eller om det blir eit skifte til tilsett rektor.

I tillegg til saka om leiingsmodell ved Høgskulen, var styret også gjennom ei rekke andre saker. Sjå heile saklista for møtet her.

Del på