Fortjent feiring av bachelorkandidatene på sosialfag

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

Det er snart sommerferie og semesteravslutningstider for mange på Høgskulen i Volda. For noen betyr det også slutten på studietiden og bevis på fullført grad. Det må naturligvis feires med å gjøres stas på av kandidatene. 

Institutt for Sosialfag inviterte avgående studenter, pårørende og de tilsette til feiring av kandidatene ved bachelorutdanningene i sosialt arbeid i kantinen på Berte Kanutte-huset, og det var hele 83 oppmøtte studenter som endelig kunne senke skulderene, feire seg selv og motta velfjortent hyllest etter tre spesielle og utfordrende år med til dels hardt arbeid.

Verdig profesjonsmarkering

Med så mange kandidater var en pyntet Berte Kanutte-kantine nesten fylt til randen av de avgående studentene og deres pårørende. Trubadur Egil Olsen åpnet markeringen med å spille og synge til publikum, og på stemningen syntes det som om mange satte pris på og koste seg under det musikalske innslaget. 

Egil Olsen spiller
Ørstas egen trubadur, Egil Olsen, spilte for studenter og pårørende under profesjonsmarkeringen. 

Spesiell tid

Instituttleder Knut Hunnes fortsatte med å hilse studentene farvel, og med det la han vekt på at studentene skal ha honnør for arbeidet de har utført under en tid som kan karakteriseres som meget spesiell – først med den krevende pandemitiden, og nå med de usikre omstendighetene med krig i Ukraina. Hunnes la opp til at disse erfaringene kan ha gjort studentene mer rustet, fordi når en ny situasjon oppstår så har studentene nå høstet erfaring med hvordan de skal tilpasse seg og håndtere ekstern usikkerhet. Studentene har utvist stor fleksibilitet i håndtere digital undervisning, begrensninger for fysisk undervisning og varierende motivasjonsutfordringer. 

Aldri ferdig utlært

Selv om de avgående studentene nå har en profesjonsutdanning i hånd, sier Hunnes at det ikke betyr at man er ferdig utlært. Snart er tiden inne for mer kompetanseutvikling, og det kan gjøres på ulike måter, både i arbeid eller med etterutdanning. Og selv om HVO tilbyr flere etterutdanninger, sier Hunnes at kompetanseutviklingen må skje på flere arenaer. Hunnes tips er å være aktiv og engasjerte i disse prosessene. Søk faglig veiledning på arbeidsplassen. Dette er noe han anbefaler å trekke fram både som et behov under en jobbsøkingsprosess eller det å klare å stå i en utfordrende jobb over tid. 

Knut Hunnes taler
Instituttleder for sosialfag, Knut Hunnes, med hilsen til de avgående studentene som nå blir barnevernspedagoger og sosionomer. 

Behold pensumbøkene!

I talen sin kom også Hunnes med nyttige råd til hvordan man skal utvikle seg i profesjonen. Vær frimodige nok til å tåle å sette ord på det man har lært mens man har studert på Høgskulen i Volda. Benytt kritisk tenking uansett hva det skulle være, enten om det er systemkritikk, bevissthet rundt maktforhold, og det å problematisere egen og kollegenes maktposisjon i forhold til brukerne de skal tjene under faglige diskusjoner i arbeidsmiljøet. På den måten vil de bidra til en konstruktiv og kritisk tilnærming til arbeidet de selv og kollegaene skal bidra med. Hunnes framsnakket også betydningen av å ta vare på pensumbøkene når man er ute i jobb. Disse man kan bruke som faglig oppslagsverk med ulike knagger å henge kunnskap og teori på ute i arbeidsfeltet. 

Vær praksisveiledere for nye studenter

Et annet tips Hunnes kom med er å stille seg tilgjengelige som praksisveiledere for studenter når man er ute i jobb. Dette vil sørge for en aktiv læringsprosess som tilfører friske og vitale tanker i kollegiet på arbeidsplassen gjennom å få inn nyskjerrige og læringsvillige studenter som vil virke stimulerende for fagmiljøet, og som vil være viktige for studentene sin læring. Dette sier Hunnes er en vinn-vinn situasjon både for arbeidsplassen, studentene og de nye profesjonsutdannede. Til sammen vil alt dette bidra til et godt fagmiljø – og dermed også bidra til bedring av brukernes situasjon – og for samfunnet. Det er vel nettopp det man har utdannet seg til å bidra til, poengterer Hunnnes.  

Navneopplesning og utdeling av roser
Betina Haug Olson og Ellen Synnøve Aaseth før de leser opp navnene på kandidatene og utdeler roser.

Ny status som sosionomer og barnevernspedagoger

Avslutningsvis takket Knut Hunnes de avgående studentene på vegne av staben og Høgskulen i Volda for en spennende og kjekk tid å jobbe sammen de siste tre årene, og ønsket dem lykke til med jobbsøking, jobb og videre utdanning. Han sa også at han nå vil betrakte dem som sine kollegaer og sier at de alltid vil være velkomne tilbake til HVO, enten om det er på videreutdanning, etterutdanning, veilederseminar eller kanskje til og med som stillingskollegaer på Høgskulen etter hvert.

Mads Krohnstad fikk æren av å holde studentenes tale og han kom med hyggelige ord og delte minner om et godt studiemiljø og det han omtalte som en fin plass å studere.

Til slutt leste høgskulelektorene Betina Haug Olson og Ellen Synnøve Aarseth opp navnene til de som nå har blitt sosionomer og barnevernspedagoger til applaus fra publikum, før det var tid for fotografering og en velfortjent middag med grillmat fra de flinke folka i kantinestaben til Studentsamskipnaden. 

Barnevern og Sosionomkandidater pulje 1
Barnevern og Sosionomkandidater pulje 2

Del på