Barnevern

 • Thumbnail

  Hjelp til sjølvhjelp

  Publisert

  Sunniva Liaset arbeider som rettleiar ved NAV i Herøy. Der hjelper ho menneske med å førebyggje, løyse og redusere sosiale problem i kvardagen.

 • Thumbnail

  Ny vidareutdanning i barnevern

  Publisert

  Det er no klart at Høgskulen i Volda (HVO) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal tilby ei ny vidareutdanning i barnevern på masternivå - «Vurdering av barnets beste». HVL i samarbeid med HVO har vunne ein anbodskonkurranse gjennom Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om oppstart av ei vidareutdanning i barnevern.

 • Thumbnail

  Terapi i naturen

  Publisert

  Andreas Knotten Løvhaug er utdanna murar, men har også ei bachelorgrad i friluftsliv og no studerer han til å bli barnevernspedagog. Denne utdanningskombinasjonen ønsker han å bruke for å kunne tilby behandling i naturen.

 • Thumbnail

  Dramakurs for studentar

  Publisert

  I starten av semesteret har over 150 studentar frå 1.klasse på Bachelor i sosialt arbeid hatt dramakurs. Målet med kurset har vore å satt fokus på kommunikasjon ved hjelp av livsfortelling og forumteater. I tillegg bidreg kurset til at studentane blir betre kjend med kvarandre.

 • Thumbnail

  Utveksling på Zanzibar

  Publisert

  Klokken er 06.35 lørdag morgen den 10. september. ”Hello, and welcome to Air Kenyas flight to Nairobi”. Følelsene jeg trodde jeg hadde full kontroll på, var plutselig ukontrollerbare. Har jeg gjort det riktige? Skal jeg virkelig forlate alt kjent og nært, og bevege meg inn i en helt ny og ukjent verden?

 • Thumbnail

  Bruker utdanningen hver dag

  Publisert

  I løpet av 2015 kom det rundt 4500 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge. Forrige sommer åpnet LINK et nytt mottak for EMA-flyktninger på Hareid. Iselin Eliassen Aske, tidligere sosionomstudent i Volda er mottaksleder.

 • Thumbnail

  Balltriksende barnevernspedagog

  Publisert

  At en av verdens beste fotballtriksere kommer fra Norge, vil overraske mange. At han i tillegg studerer ved Høgskulen i Volda, vil nok overraske enda flere.