Dramakurs for studentar

Tekst: , Foto: Kent Andreas Sæterøy

- Oppdatert

I starten av semesteret har over 150 studentar frå 1.klasse på Bachelor i sosialt arbeid hatt dramakurs. Målet med kurset har vore å satt fokus på kommunikasjon ved hjelp av livsfortelling og forumteater. I tillegg bidreg kurset til at studentane blir betre kjend med kvarandre.

Me har tatt ein prat med sosionomstudenten Ingelin Storstein Hole og barnevernstudenten Ståle André Rauø. - Det har vore ei utfordring å drive skodespel, men samtidig har det vore veldig kjekt å bryte ut av komfortsona, seier Ingelin. Ståle er einig, og tilføyer at han vil bruke det han har lært frå denne veka i det verklege liv.

Ingelin Storstein Hole og Ståle André Rauø

I løpet av kurset har dei brukt teknikkar frå drama og teater til å fortelle livshistorier med fokus på sosiale problem, rus, psykiatri og ved hjelp av forumteater forsøkt å endre utfalla til noko positivt.
- Ein fiktiv setting kan virke som ei generalprøve frå verkelegheita seier Wenche Torrissen, førsteamanuensis ved seksjon for drama og teater.

Kroppsspråk, holdningar og stemmebruk 

Studentane har vore delt opp i seminargrupper som alle har fått rettleiing gjennom prosessen der dei fekk velge ein situasjon å vise fram. Denne situasjonen skulle vise undertrykking, og målet var å prøve å bryte denne undertrykkinga ved å diskutere og prøve ulike metodar gjennom forumteater. Ingelin fortel vidare at dei har arbeid både teoretisk og praktisk, men det har vore mest praktisk med fokus på kroppsspråk, holdningar og stemmebruk.

Ståle tilføyer at barnevern og sosionom har mykje teori til vanleg. Derfor er begge einige i at drama har vore eit fint avbrekk frå lesinga.

Dramakurs for studentar

Del på