Utdanningsdagane

Påmelding til studium og fagområde

Under Utdanningsdagane 28. og 29. oktober, står høgre utdanning og framtidige karrierevegar i fokus. Vi ønskjer at elevar i vidaregåande opplæring og i folkehøgskular vert betre budde til å ta utdannings- og yrkesval, i tillegg til å få eit innblikk i studiekvardagen. 

Det er i år lagt til rette for at du kan velje 4 fagområde/studium du ønskjer å høyre meir om. Du får informasjon om studietilbodet, får snakke med faglærarar og studentar, og får ein smakebit av undervisninga.

Vi håpar at årets digitale utdanningsdagar vert opplevd som nyttige sett i høve til val av utdanning og karriere.

I påmeldingsskjemaet kan du velje fire ulike fagområde/studium. Du vil i etterkant få tilsendt stadfesting av studieval og program for dagen.

Torill Engeset  KONTAKTPERSON FOR UTDANNINGSDAGANE 

  Torill Engeseth, prosjektleiar,
  E: torill.engeseth@hivolda.no, M: 458 06 705, T: 70 07 50 90