Utdanningsdagane

Utdanningsdagane vert arrangert 3. og 4. november 2021. Under Utdanningsdagane står høgre utdanning og framtidige karrierevegar i fokus. Vi ønskjer at elevar i vidaregåande opplæring og i folkehøgskular vert betre budde til å ta utdannings- og yrkesval, i tillegg til å få eit innblikk i studiekvardagen. 

Du kan i år velje 3 fagområde/studium du ønskjer å høyre meir om. Du får informasjon om studietilbodet, får snakke med faglærarar og studentar, og får ein smakebit av undervisninga.

Årets arrangement er planlagt gjennomført ved Høgskulen i Volda. Vi dekker all transport til og frå arrangementet og serverer lunsj til elevar og medfølgande lærarar.

Vi håpar at årets utdanningsdagar vert opplevd som nyttige sett i høve til val av utdanning og yrke.

PROGRAM

Kl.10.00 – kl.10.15: Velkommen

Kl.10.15 – kl.10.35: Å vere student i studiebygda Volda

Kl.10.35 – kl.10.45: Internasjonalisering/studentutveksling

15 min

Kl.11.00 – kl.11.45: Utdanningsval 1

15.min

Kl.12.00 – kl.12.30: Høgskulen spanderer lunsj

15.min

Kl.12.45 – kl.13.30: Utdanningsval 2

15.min

Kl.13.45 - kl.14.30: Utdanningsval 3

Kl.14.40: Vel heim, bussavgang

I påmeldingsskjemaet kan du velje tre ulike fagområde/studium. Du vil i etterkant få tilsendt stadfesting av studieval og program for dagen.

Torill Engeset  KONTAKTPERSON FOR UTDANNINGSDAGANE 

  Torill Engeseth, prosjektleiar,
  E: torill.engeseth@hivolda.no, M: 458 06 705, T: 70 07 50 90