Utdanningsdagane - Journalistikk

Høgskulen i Volda er nasjonalt kjend for sine medieutdanningar og har ei av landets leiande journalistutdanning som utdannar journalistar for både avis, fjernsyn, radio og nett.

Bachelor i journalistikk er ei fagleg anerkjend og svært fleksibel yrkesutdanning som opnar opp eit vidt spekter av viktige og interessante jobbar. Studentane får systematisk trening i journalistisk arbeid og kunnskapar om journalistikk som fag. Journaliststudentane i Volda får unike og attraktive praksisplassar i landets største mediebedrifter, noko som kan gi framtidig tilsetjing.

Under utdanningsdagane vil du få innføring i korleis ein journalist jobbar, lære intervjuteknikk, i tillegg til gjennomgang av opptak i etterkant.

Les meir om Bachelorgraden retta mot avis/nett eller TV/radio

Etter fullført bachelorgrad er det mogleg å bygge vidare på utdanninga med ein mastergrad. Høgskulen i Volda tilbyr landets einaste praktiske mastergrad innan media, Master in Media Practices. Her møtes mediestudentar frå animasjon, design, produksjon, journalistikk, kommunikasjon og pr til ein felles mastergrad, denne kan du lese meir om her